-A +A

Voor- en nadelen van de Indicatieve Tabel

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Onderdeel van de bijdrage De Indicatieve Tabel 2012: van (te) normerend naar betwist?
Publicatie
Auteur: 
Vansweevelt T
Auteur: 
Weyts B
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2014-2015
Pagina: 
243
Samenvatting

Vraagstelling: is de abstracte indicatieve tabel verzoenbaar met de concrete beoordeling(splicht) van de schade  

Er kan niet genoeg benadrukt dat de indicatieve Tabel niet-bindend is.
De concrete begroting van de schade blijft het uitgangspunt.
En toch heeft de Indicatieve Tabel een zeker normerend karakter.

Maar is deze normering problematisch?

Voordelen:
• voordeel rechtszekerheid
• antwoord op uiteenlopende rechtspraak en wrevel bij burgers
• eenvormigheid in de rechterlijke uitspraken
• voorspelbaarheid
• leidraad om de schade
• vermijdt nutteloze gerechtelijke procedures
• geen afbreuk gedaan aan de soevereine appreciatievrijheid van de rechter

Nadelen:
• te ver doorgedreven standaard en te strakke regels.
• ongewild strikt normerend karakter
• wijkt af van het recht op concrete en integrale schadevergoeding
• vaak afwijkend van de werkelijke schade en wekt ontevredenheid bij de burger op
• perceptie van billijkheidsnorm waarmee de burger zich tevreden moet stellen
• simplificeert schadebegroting van menselijke schade

Recht op integrale vergoeding op grond van art. 1382 BW zonder over- en ondervergoeding versus tendens naar ruimere objectieve aansprakelijkheden en “ verdelende rechtvaardigheid”
Wat is «juist en passend herstel» en is dit realiseerbaar?
Kan een geldbedrag elke soort schade vergoeden?
Is concrete begroting van morele schade niet sowieso absurd en onrealistisch?

Inhoudstafel tekst: 

 

Inhoud van de indicatieve tabel 2012

INDICATIEVE TABEL - VERSIE 2012

Hoofdstuk I. Schade aan voorwerpen en kosten
1. Voertuigschade
2. Verplaatsingskosten
3. Administratiekosten
4. Kledijschade
5. Medische kosten voor en na de consolidatie

Hoofdstuk II. Schade aan personen
I. De deskundigenopdracht
II. De tijdelijke schade
III. De blijvende schade
IV. Het overlijden

Hoofdstuk III. Interest en provisie

Bijlage: drie voorbeelden

Tableau indicatif - version 2012

Chapitre Ier. Dommage aux choses et frais
1. Dommage aux véhicules
2. Frais de déplacement
3. Frais administratifs
4. Préjudice vestimentaire
5. Frais médicaux ante et post consolidation

Chapitre II. Dommage aux personnes
I. La mission d'expertise
II. Les préjudices temporaires
III. Les préjudices permanents
IV. Le décès

Chapitre III. Intérêts et provisions
1. Intérêts compensatoires
2. Intérêts moratoires
3. Provisions

Annexe: trois exemples

De indicatieve tabel: de belangrijkste innovatie in het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht sinds 1804?
door Dries Simoens

1. Ergens tussen "een volledig en juist passend herstel" en "the damages lottery"
2. Analyse van de indicatieve tabel 2012
3. Naschrift, tevens vooruitblik

L'incapacité personnelle et la nouvelle arborescence des préjudices
par Pierre Lucas

Introduction
1. Les concepts
2. Une nouvelle arborescence des préjudices
3. Une nouvelle mission

Persoonlijke ongeschiktheid en een nieuw stramien ter bepaling van de schade
door Pierre Lucas en Ludo Jonckheer

Inleiding
1. De begrippen
2. Een nieuw stramien voor evaluatie van de schade
3. Een nieuwe opdracht

Intérêts et provisions
par Jean-Luc Fagnart

Introduction
Chapitre I. Les indemnités provisionnelles
Chapitre II. Les intérêts
Chapitre III. L'imputation des indemnités provisionnelles

Aandachtspunten en reflectie vanuit de praktijk
door Hilde Ulrichts

1. Rentevoet vergoedende interest, berekening 217
2. Intérêts compensatoires: taux d'intérêt? Calcul de capitalisation: taux d'escompte?
3. Toemaatjes

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 11/10/2014 - 03:30
Laatst aangepast op: za, 11/10/2014 - 03:30

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.