-A +A

Victimologie bij verkrachting : een kwalitatieve studie vanuit therapeutisch perspectief

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Vanbutsele
Uitgever: 
UGent
Jaargang: 
2013
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

TREFWOORDENI
WOORD VOORAF.II
INHOUDSTAFEL III
LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN VI
LIJST VAN FIGUREN VII
INLEIDING .1
PROBLEEMSTELLING.4
DEEL 1 : LITERATUURSTUDIE 6
HOOFDSTUK 1: CONTEXTUALISERING VAN HET FENOMEEN VERKRACHTING .6
1.1. Definiëring .6
1.1.1. Wettelijke definiëring 6
1.1.2. Alternatieve definiëring .9
1.2. Theoretisch kader10
1.2.1. Geïntegreerde etiologische modellen ter verklaring van verkrachting.11
1.2.1.1. Marshall’s biopsychosociale theorie .11
1.2.1.2. Quadripartite Model of Sexual Aggression van Hirschmann & Hall.13
1.2.1.3. Malamuth’s ‘Confluence Model of Aggression’.16
1.2.2. Stromingen .19
1.2.2.1. Het feminisme19
1.2.2.2. Victimologie .20
1.3. Besluit21
HOOFDSTUK 2: RISICOFACTOREN VAN VERKRACHTING.22
2.1 Inleiding 22
2.2 Afbakening .22
2.3 Doel 23
2.4 Slachtoffergerelateerde risicofactoren.23
2.4.1 Het Macrosysteem 25
2.4.2 Het Exosysteem 26
2.4.3 Het Microsysteem27
2.4.4 Het Ontogenetisch systeem .29
2.5 Risicogroepen 34
2.6 Risicosituaties 36
2.7 Besluit.37
HOOFDSTUK 3: RISICOFACTOREN VAN PARTNERGEWELD .38
3.1 Inleiding 38
3.2 Partnergeweld 38
3.2.1 Definitie .39
3.2.2 Slachtoffergerelateerde risicofactoren.40
3.2.2.1 Macrosysteem 40
3.2.2.2 Exosysteem 40
3.2.2.3 Microsysteem .43
3.2.2.4 Ontogenetisch systeem .44
3.2.3 Typologie.46
3.3 Besluit.48
DEEL 2: EMPIRISCH ONDERZOEK.50
HOOFDSTUK 1 METHODOLOGIE.50
1.1. Inleiding .50
1.2. Gegevensverzameling.50
1.2.1. Onderzoeksinstrument .50
1.2.2. Verloop interview 51
1.2.3. Onderzoekseenheden 51
1.2.4. Non-respons .52
1.3. Gegevensanalyse53
1.4. Besluit53
HOOFDSTUK 2: ONDERZOEKSRESULTATEN .55
2.1 Inleiding 55
2.2 Typologie 56
2.3 Slachtoffergerelateerde risicofactoren.58
2.3.1 Macrosysteem .58
2.3.2 Exosysteem.59
2.3.3 Microsysteem 61
2.3.4 Ontogenetisch systeem.64
2.4 Terugkoppeling aan de literatuur.84
2.5 Risicogroepen 88
2.5.1 Etniciteit.88
2.5.2 Fysiek en mentaal gehandicapten.88
2.5.3 Studenten 89
2.6 Risicosituaties 89
2.7 Verband met partnergeweld .89
2.8 Besluit.92
DEEL 3: ALGEMEEN BESLUIT.94
BIBLIOGRAFIE.97
BIJLAGEN I

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 12/11/2016 - 14:14
Laatst aangepast op: za, 12/11/2016 - 14:14

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.