-A +A

Verzekeringsrecht kroniek 2009-2011

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Geert Jocqué
Tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2011
Pagina: 
479
Samenvatting

Opgelet: de wet van 4 april 2014 (wet verzekeringen) van kracht sinds 1 november 2014 vervangt de wet op de landverzekering. 

zie ook: De Wet Landverzekeringsovereenkomst en de Verzekeringswet 1874 in de nieuwe Wet Verzekeringen
RW 2014-2015, 483

 

Inhoudstafel tekst: 


Inleiding

I. Wet Landverzekeringsovereenkomst
A. Bepalingen betreffende alle verzekeringsovereenkomsten
1. Opzet
2. Grove schuld en verval van dekking
3. Verjaring
a. Vordering uit onverschuldigde betaling
b. Rechtstreekse vordering van de benadeelde
c. Schorsing van de verjaring
B. Bepalingen eigen aan de verzekeringen tot vergoeding van schade
1. Subrogatie
2. Samenloop van verzekeringen
C. Aansprakelijkheidsverzekeringen
1. Begrip
2. Kwitantie ter afrekening
3. Schadeloosstelling door de verzekerde
4. Eigen recht van de benadeelde
5. Verhaal van de verzekeraar
a. Bewijs van het beding van verhaal
b. Kennisgevingsverplichting van de verzekeraar
6. Tussenkomst van de verzekeraar in de procedure
a. Tegenwerpelijkheid van het vonnis
b. Tussenkomst in hoger beroep
c. Rechtsplegingsvergoedingen
D. Persoonsverzekeringen
1. Medische informatie
2. Levensverzekeringsovereenkomsten

II. Bijzondere verzekeringsovereenkomsten
A. WAM-verzekering
1. Bestuurder als uitkeringsgerechtigde
2. Vergoedingsregeling van artikel 19bis-11 § 2 WAM
3. Misdrijf van niet-verzekering
4. Vervangingsvoertuig of toevallig bestuurd voertuig
5. Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
a. Vergoeding door het Fonds
b. Verhaal van het Fonds
c. Tussenkomst van het Fonds voor de strafrechter
6. Belgisch Bureau
7. Vergoedingsregeling van artikel 29bis WAM
a. Verkeersongeval
b. Plaats van het ongeval
c. Betrokkenheid van het motorrijtuig
d. Schadeverzekeraar
e. Bestuurder
f. Rechthebbenden
g. Vergoedingsplichtigen
h. Verjaring
i. Contractueel verhaal van de verzekeraar
j. Subrogatoir verhaal van de verzekeraar
k. Schuldvergelijking
B. Rekeningverzekering
C. Private ziekteverzekeringsovereenkomst

 

 

De auteur Geert Jocqué belicht in dit rechtspraakoverzicht eerst de rechtspraak met betrekking tot de Wet Landverzekeringsovereenkomst. De bespreking gebeurt in volgorde van de bepalingen van deze wet. Voorts besteedt hij aandacht aan de WAM-verzekering. Hij vertrekt vanuit de WAM om vervolgens de rechtspraak in verband met de Modelovereenkomst te behandelen.

Bron: legal world

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: di, 08/11/2011 - 08:36
Laatst aangepast op: ma, 24/11/2014 - 20:48

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.