-A +A

Vernieuwde watertoets

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Vergoedinsregeling bij bouw en verkavelingsverbod
Publicatie
Auteur: 
Toury J
Auteur: 
Denys M
Tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2012
Pagina: 
82
Samenvatting

In deze bijdrage wordt de problematiek van de vergoedingsregelng bij een negatieve watertoets vanj een bouw of verkavelingsverbod besproken.

De watertoets is een beoordeling die overheden moeten maken voor zij toestemming kunnen verlenen voor het verkavelen of bebouwen van gronden. De watertoets is in Vlaanderen sinds juli 2003 verplicht via het decreet op het integraal waterbeleid. Tijdens de watertoets dient de vergunningverlenende overheid na te gaan of de gronden wel geschikt zijn om te bebouwen. Deze verplichting is ook van toepassing op percelen die op het gewestplan aangeduid zijn als woonzone.
 

Inhoudstafel tekst: 

Inleiding: korte schets van het huidige systeem en de nieuwe wijzigingen

I Toepassing van de watertoets
II Uitvoering van de watertoets en motivering
III De aanpassingen door het nieuwe waterbesluit
A. UItbreding van het toepassingsgebied
B. Geen watertoets bij meldingsplichtige werken
C. Afschaffing van de beoordelingsschema's en uitbreding van de adviesvragen bij vergunningen
D. Uitvaardigingen van richtlijnen en een vernieuwde internettoepassing
E. Een vernieuwde en uitgebreide motiveringsplicht.
F. Actualisering en vereenvoudiging van het watertotskaartsysteem
IV. De Vergoedingsproblematiek bij het bouw of verkavelingsverbod door toepassing van de negatieve watertoets
A. Algemene probleemstelling
B. De ongelijkheid tussen verschillende categoriën van grondeigenaars: de de uitzondering op het algemeen principe
C. Grondslagen voor een vergoedingsregeling
1. Algemeen
2. De leer van de quasi-onteigening
3. De Leer van de gelijkheid bij openbare lasten
Slotbeschouwing

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 17/02/2012 - 16:33
Laatst aangepast op: vr, 17/02/2012 - 16:33

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.