-A +A

Verkrachting met behulp van drugs ("drug-facilitated sexual assault"): schuldassociaties en verkrachtingsmythes bij universiteitstudenten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Audenaert E
Uitgever: 
UGent
Jaargang: 
2012
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Woord vooraf i
Inhoudstafel . ii
Lijst van tabellen . vi
Inleiding . 1
Hoofdstuk 1: “Drug-facilitated sexual assault” 7
Inleiding . 7
1. “Drug-facilitated sexual assault” . 7
1.1 Definitie 7
1.2 Kenmerken van DFSA . 8
1.2.1 Slachtoffers 8
A. Kenmerken . 8
B. Risicofactoren 8
1.2.2 Daders 10
1.2.3 Relatie tussen dader en slachtoffer . 10
1.2.4 Locatie . 11
1.2.5 Verschillen met verkrachting met geweld . 11
1.2.6 Aangiftebereidheid . 12
2. Gedetecteerde drugs in lichaamsstalen . 13
2.1 Alcohol 14
2.2 Benzodiazepines 15
2.3 GHB . 16
2.4 Hallucinogenen . 18
2.5 Opiaten 19
2.6 Cocaïne . 20
2.7 Voorgeschreven en vrij te verkrijgen medicatie 21
3. Juridisch kader en prevalentie van DFSA in België & Europa . 22
3.1 België . 22
3.1.1 Juridische omkadering . 22
3.1.2 Prevalentie van DFSA . 22
3.2 Europa . 24
3.2.1 Juridische omkadering . 24
3.2.2 Prevalentie van DFSA . 24
4. Tussenbesluit . 25
Hoofdstuk 2: Een kritische blik op “drug-facilitated sexual assault” . 30
Inleiding . 30
1. Kritieken op het fenomeen DFSA 30
1.1 Kritiek op de idee dat middelengebruik steeds onvrijwillig is . 30
1.2 Kritiek op het benoemen van middelen als verkrachtingsdrugs . 32
1.3 Kritiek op prevalentie-onderzoeken naar DFSA . 34
2. Labeling, verkrachtingsmythes & schuldassociaties . 35
2.1 Situaties labelen als verkrachting 35
2.2 Verkrachtingsmythes . 36
2.2.1 Omschrijving 36
2.2.2 Factoren die de aanvaarding van verkrachtingsmythes beïnvloeden . 38
A. Gender . 38
B. Leeftijd 39
C. Opleidingsniveau . 39
D. Etniciteit 39
E. Persoonlijkheid en attitudes 40
F. Kenmerken van het slachtoffer of de dader . 41
2.2.3 Verklaringen voor het gebruik van verkrachtingsmythes . 43
A. Specifieke verklaringen voor vrouwen en mannen . 43
B. Algemene verklaringstheorieën en –hypothesen . 44
2.3 Victim blaming . 46
3. Tussenbesluit . 48
Hoofdstuk 3: Methodologie 51
Inleiding . 51
1. Kwantitatief onderzoek: internet-survey . 51
1.1 Keuze voor het type onderzoek 51
1.2 De vragenlijst . 53
1.3 Onderzoekspopulatie . 55
1.4 Betrouwbaarheid en validiteit van het meetinstrument 56
1.4.1 Betrouwbaarheid . 56
1.4.2 Validiteit . 60
1.5 Ethische aspecten . 61
1.6 Beperkingen van het onderzoek 62
2. Analyse van de data 63
2.1 Variantie-analyse . 63
2.2 Samenhang tussen de constructen 65
3. Tussenbesluit . 65
Hoofdstuk 4: Resultaten van de internet-survey . 68
Inleiding . 68
1. Beschrijving van de respondenten 69
1.1 Geslacht 69
1.2 Leeftijd . 70
1.3 Opleiding . 70
1.4 Afkomst 71
2. Aanvaarding van verkrachtingsmythes . 71
2.1 Algemeen beeld 71
2.2 Genderverschillen 72
2.3 Vergelijking met ander onderzoek . 73
3. Beoordeling van de casus over DFSA . 74
3.1 Beoordeling van het slachtoffer 74
3.1.1 Schuld . 74
A. Verantwoordelijkheid van het slachtoffer 74
B. Intentie van het slachtoffer . 75
C. Vergelijking met ander onderzoek . 76
3.1.2 Geloofwaardigheid 77
A. Geloofwaardigheid van het slachtoffer . 77
B. Interpretatie door de dader . 77
C. Vergelijking met ander onderzoek . 78
3.1.3 Genot 78
A. Inschatting door de respondenten 78
B. Vergelijking met ander onderzoek . 79
3.1.4 Trauma . 79
A. Inschatting door de respondenten 79
B. Vergelijking met ander onderzoek . 80
3.2 Beoordeling van de dader 80
3.2.1 Schuld . 80
A. Verantwoordelijkheid van de dader 80
B. Mogelijkheden van de dader . 81
C. Vergelijking met ander onderzoek . 82
3.2.2 Genot 82
A. Inschatting door de respondenten 82
B. Vergelijking met ander onderzoek . 83
3.3 Labelen als verkrachting . 83
3.3.1 Inschatting door de respondenten . 83
3.3.2 Vergelijking met ander onderzoek 84
4. Samenhang tussen de aanvaarding van verkrachtingsmythes en het beoordelen van de casus . 84
4.1 Samenhang tussen de schalen 84
4.2 Vergelijking met ander onderzoek . 85
5. De hypothesen . 85
6. Tussenbesluit . 87
Conclusie 92
Literatuurlijst . 98
1. Boeken 98
2. Artikels 100
3. Rapporten en websites . 111
Bijlage . I
1. De vragenlijst . I
2. Tabellen twee-factor ANOVA V
3. Tabellen correlaties VII
Lijst van tabellen
Tabel 1.1: Onderzoek van lichaamsstalen bij vermoedelijke DFSA 28
Tabel 1.2: Resultaten van de analyses van lichaamsstalen 29
Tabel 3.1: Werving . 57
Tabel 3.2: Overzicht betrouwbaarheid (sub)schalen . 60
Tabel 4.1: Geslachtsverdeling respondenten . 69
Tabel 4.2: Leeftijdsverdeling respondenten . 70
Tabel 4.3: Opleiding aan de faculteit Rechtsgeleerdheid 70
Tabel 4.4: Opleiding in het secundair onderwijs . 71
Tabel 4.5: Verkrachtingsmythes (algemeen) 72
Tabel 4.6: Verkrachtingsmythes (onafhankelijke variabelen) . 73
Tabel 4.7: Subschaal verantwoordelijkheid van het slachtoffer . 75
Tabel 4.8: Interactie-effect bij subschaal verantwoordelijkheid van het slachtoffer . 75
Tabel 4.9: Subschaal intentie van het slachtoffer . 76
Tabel 4.10: Subschaal geloofwaardigheid van het slachtoffer 77
Tabel 4.11: Subschaal interpretatie door de dader 78
Tabel 4.12: Genot van het slachtoffer . 79
Tabel 4.13: Trauma van het slachtoffer . 80
Tabel 4.14: Subschaal verantwoordelijkheid van de dader . 81
Tabel 4.15: Subschaal mogelijkheden van de dader 82
Tabel 4.16: Genot van de dader . 83
Tabel 4.17: Labelen als verkrachting . 84
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 12/11/2016 - 14:29
Laatst aangepast op: za, 12/11/2016 - 14:29

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.