-A +A

Verkrachting in het Europa van de 21ste eeuw

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Huylebroeck E
Uitgever: 
UGent
Jaargang: 
2016
Samenvatting

De bijdrage "Verkrachting in het Europa van de 21ste eeuw" kan gratis online integraal gelezen worden via deze link

Een studie gericht op België op basis van literatuuronderzoek, enquête,
rechtsvergelijking en interviews met het oog op aanbevelingen

Inhoudstafel tekst: 

Dankwoord 2
Voorwoord.4
Abstract.8
Inleiding.10
Deel I: Toelichting rond de Belgische aanpak van verkrachting.12
Inleiding12
Eerste luik: Belgische wetgeving 12
Hoofdstuk 1: Historisch overzicht 12
Hoofdstuk 2: Belgische wetgeving22
Hoofdstuk 3: Aanpak van verkrachting in de praktijk49
Tweede luik: Enquête55
Inleiding 55
Hoofdstuk 1: Opbouw van de enquête.56
Hoofdstuk 2: Resultaten .59
Hoofdstuk 3: Vergelijking tussen de situaties onderling 101
Hoofdstuk 4: Vergelijking op basis van geslacht 108
Hoofdstuk 5: Vergelijking o.b.v. opleidingsniveau 120
Algemene conclusie m.b.t. enquête 122
Algehele conclusie m.b.t. het eerste deel . 124
Deel II: Rechtsvergelijking, interviews en de Conventie van Istanbul . 125
Inleiding 125
Eerste luik: Rechtsvergelijking. 126
Hoofdstuk 1: Nederland. 126
Hoofdstuk 2: Het Verenigd Koninkrijk 138
Conclusie m.b.t. het rechtsvergelijkend luik . 150
Tweede luik: Inzichten uit het werkveld: Interviews met professionelen. 150
Inleiding 150
Hoofdstuk 1: Methode 151
Hoofdstuk 2: Resultaten 152
Conclusie m.b.t. de interviews . 166
Derde luik: Het Verdrag van Istanbul . 167
Inleiding 167
De vier pijlers van het Verdrag van Istanbul 167
Conclusie m.b.t. het Verdrag van Istanbul . 168
Algehele conclusie m.b.t. het tweede deel. 169
Deel III: Aanbevelingen 170
Inleiding 170
Hoofdstuk 1: Aanbevelingen m.b.t. de wetgeving 170
Orale penetratie met een voorwerp of een lichaamsdeel anders dan het mannelijk
geslachtsdeel. 170
Slachtoffer en daderpenetratie 171
Verjaring . 172
Conclusie m.b.t. aanbevelingen ten aanzien van het wetgevend kader . 173
Hoofdstuk 2: Aanbevelingen m.b.t. de praktijk 173
Totaalcentra. 173
Rechtsbijstandsverzekering. 174
Sensibilisering 174
Conclusie m.b.t. aanbevelingen ten aanzien van de praktijk 175
Algehele conclusie m.b.t. het derde luik. 176
Bibliografie 177
Bijlagen . 190
Figurenlijst 190
Interviewvragen 270

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 12/11/2016 - 14:02
Laatst aangepast op: za, 12/11/2016 - 14:02

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.