-A +A

Verkrachting en aanranding van de eerbaarheid

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Dens W
Uitgever: 
UGent
Jaargang: 
2010
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Voorwoord .- 2 -
Inleiding.- 6 -
1. Verkrachting .- 9 -
1.1 Historisch kader.- 9 -
1.1.1 De oudheid.- 9 -
1.1.2 Het Romeinse recht en het Oud-Franse recht .- 10 -
1.1.3 Het Franse strafwetboek van 25 september 1791 .- 11 -
1.1.4 De Code Pénal van 1 januari 1810.- 11 -
1.1.5 De Belgische wetgeving vanaf 1830.- 12 -
1.1.5.1 Het strafwetboek van 1867.- 12 -
1.1.5.2 De wet van 15 mei 1912 op de bescherming van de jeugd.- 14 -
1.1.5.3 De wet van 4 juli 1989 op de verkrachting.- 15 -
1.2 Materiële bestanddelen van het misdrijf verkrachting.- 18 -
1.2.1 Het begrip ‘verkrachting’.- 18 -
1.2.2 Elke daad van seksuele penetratie .- 22 -
1.2.3 Van welke aard en met welk middel ook .- 24 -
1.2.4 Gepleegd op een persoon.- 25 -
1.2.5 Ontstentenis van geldige toestemming bij het slachtoffer.- 26 -
1.2.5.1 Geweld, dwang of list.- 28 -
1.2.5.2 Een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer.- 29 -
1.2.5.3 Het herroepelijk karakter van de seksuele toestemming.- 29 -
1.2.6 Verkrachting bij gelijkstelling .- 31 -
1.2.7 Verschil in leeftijdsgrens verkrachting en aanranding van de eerbaarheid.- 31 -
1.3 Moreel element van het misdrijf verkrachting .- 34 -
1.4 Poging tot verkrachting .- 35 -
2. Aanranding van de eerbaarheid.- 36 -
2.1 Historisch kader.- 36 -
2.1.1 Het strafwetboek van 1867.- 36 -
2.1.2 De eeuw na de invoering van het Belgisch Strafwetboek .- 38 -
2.1.3 De jaren ’70 en ‘80.- 39 -
2.1.4 De wet van 28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen.- 40 -
2.2 Materiële bestanddelen van het misdrijf aanranding van de eerbaarheid .- 41 -
2.2.1 Het begrip ‘aanranding van de eerbaarheid’ .- 41 -
2.2.2 Aantasting van het seksueel eerbaarheidsgevoel.- 42 -
2.2.2.1 Het maatschappelijk eerbaarheidsgevoel.- 43 -
2.2.2.2 De lichamelijke seksuele integriteit van het slachtoffer.- 44 -
2.2.3 Een gedraging.- 45 -
2.2.3.1 Een ernstige gedraging.- 45 -
2.2.3.2 Geen lichamelijk contact vereist.- 47 -
2.2.4 De uitvoering op of met behulp van een persoon .- 49 -
2.2.5 Ontstentenis van geldige toestemming van het slachtoffer.- 50 -
2.2.5.1 Algemeen.- 50 -
2.2.5.2 Omstandigheden waaruit de ontstentenis van toestemming kan worden afgeleid.- 52 -
a. Geweld.- 52 -
b. Bedreiging .- 53 -
c. Bij verrassing .- 54 -
d. List .- 55 -
e. Een geestelijk of lichamelijk gebrek of onvolwaardigheid .- 55 -
f. De leeftijd .- 56 -
2.3 Moreel element van het misdrijf aanranding van de eerbaarheid .- 58 -
2.4 Poging tot aanranding van de eerbaarheid.- 59 -
3. Straftoemeting .- 61 -
3.1 Algemeen.- 61 -
3.2 Verzwarende omstandigheden .- 61 -
3.2.1 De leeftijd van het slachtoffer.- 61 -
3.2.2 De dood van het slachtoffer.- 62 -
3.2.3 De foltering of opsluiting.- 62 -
3.2.4 De hoedanigheid van het slachtoffer .- 63 -
3.2.5 De bedreiging van een wapen of een op een wapen gelijkend voorwerp .- 64 -
3.2.6 De hoedanigheid van de dader.- 65 -
3.2.6.1 Bloedverwanten in de opgaande lijn.- 65 -
3.2.6.2 De adoptant.- 65 -
3.2.6.3 Personen die gezag uitoefenen over het slachtoffer.- 66 -
3.2.6.4 Misbruik van gezag of faciliteiten van de functie .- 67 -
3.2.6.5 Geneesheer, heelkundige, verloskundige of officier van gezondheid.- 67 -
3.2.6.6 De broer of de zus.- 68 -
3.2.6.7 Iedere persoon, die met het slachtoffer samenwoont en over hem gezag heeft…….- 68 -
3.2.7 De pluraliteit van de daders.- 69 -
3.2.8 De discriminerende drijfveer .- 69 -
3.3 Bijkomende straf van ontzetting en beroepsverbod.- 69 -
3.4 Geen klachtenmisdrijven.- 70 -
3.5 Bescherming van de privacy .- 71 -
4. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake verkrachting.- 73 -
Besluit.- 75 -
Bibliografie .- 76

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 12/11/2016 - 13:56
Laatst aangepast op: za, 12/11/2016 - 13:56

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.