-A +A

Verdwaald in de jungle van de wet. Biedt rechtsdwaling een uitkomst?

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Bouckaert B.
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1993
Pagina: 
1347
Samenvatting

Rechtsdwaling is dwaling omtrent het objectieve recht.

TPR 1993

1347 Verdwaald in de jungle van de wet. Biedt rechtsdwaling een uitkomst? - klik hier -
Bouckaert B.
Inhoudstafel tekst: 

Sectie I. Rechtsdwaling en feitelijke dwaling
De assimilatiedoctrine (3)
Assimilatie is geen liquidatie (4)
Rechtsdwaling: proeve van definitie en taxonomie (5)
Indeling naar juridisch aspect waaromtrent dwaling (6)
a) Rechtsdwaling omtrent handelingen als rechtsfeiten
a.1) Omtrent de hoedanigheid van zijn handeling als rechtsfeit
a.2) Omtrent de rechtsgevolgen van zijn handeling als rechtsfeit
b) Dwaling omtrent rechtshandelingen
b.1) Omtrent de natuur van de rechtshandeling
b.2) Omtrent de bestaans- en geldigheidsvoorwaarden van de rechtshandeling
b.3) Omtrent de rechtsgevolgen van de rechtshandeling
b.3.1) Omtrent de gevestigde of overgedragen subjectieve rechten
b.3.2) Omtrent het bewijs en de gerechtelijke afdwinging van subjectieve rechten
Indeling naar het juridisch gevolg van de rechtsdwaling (7)
a) Rechtsdwaling ingeroepen ten einde nietigheid van de rechtshandeling te bekomen
b) Rechtsdwaling ingeroepen ten einde de nietigheid van een rechtshandeling te vermijden
c) Rechtsdwaling ingeroepen ten einde aansprakelijkheid te vermijden
Indeling naargelang de rechtsbron van de regel waaromtrent gedwaald wordt (8)
a) Dwaling omtrent de wet
b) Dwaling omtrent verdragen
c) Dwaling omtrent de rechtspraak
d) Dwaling omtrent gewoonten en gebruiken
e) Dwaling omtrent regelen voor overeenkomsten
Sectie II. Nemo censetur ignorare legem
Evolutie voor de Codificatie (10)
Evolutie na de Codificatie (1)
Mogelijke betekenissen van het adagium (12)
De plichten van Lycurgus (13)
 

Bespreking van dit werk door de uitgever:

Vergissen is menselijk, maar wat zijn de juridische gevolgen ervan?

Dit werk focust op het wilsgebrek dwaling. Hierbij wordt vertrokken van het uitgangspunt dat zich vergissen menselijk is (errare humanum est). Iedereen kan zich vergissen, maar niet iedere vergissing komt in aanmerking als wilsgebrek dat tot de nietigverklaring van de overeenkomst kan leiden. Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan, waaronder de voorwaarde van zelfstandigheid van de zaak en de voorwaarde van verschoonbaarheid.
Wanneer daaraan niet voldaan is, kan de vergissing niet retroactief ongedaan worden gemaakt (maar heeft men – bij een verschoonbare dwaling die niet de zelfstandigheid van de zaak betreft – mogelijks wel recht op een schadevergoeding)

Algemene theorie van dwaling geïllustreerd en geconcretiseerd aan de hand van recente rechtspraak:

In een eerste hoofdstuk wordt de figuur van dwaling afgebakend tegenover een aantal andere (verwante) rechtsfiguren, waaronder de wilsverhinderende dwaling en de vrijwaring voor verborgen gebreken.
Een tweede hoofdstuk behandelt de verschillende toepassingsvoorwaarden voor dwaling. Daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op de voorwaarde van zelfstandigheid van de zaak en de voorwaarde van verschoonbaarheid, waarbij de band wordt gelegd met de onderzoeks-en informatieplichten van de partijen. Daarna wordt onderzocht wie van de partijen de bewijslast draagt en welke bewijsmiddelen de partijen daarvoor ter beschikking hebben
In een derde hoofdstuk worden de verschillende sancties besproken en de gevolgen die daaraan verbonden zijn.
Een afzonderlijk hoofdstuk wordt gewijd aan de figuur van de rechtsdwaling.
Ten slotte worden een aantal recente toepassingsgevallen uit de rechtspraak besproken die de relevantie van de figuur van dwaling voor de praktijk aantonen.

Deze publicatie draagt het kwaliteitslabel van GPRC.
GPRC staat voor ‘Guaranteed Peer Reviewed Content’. Publicaties die dit label dragen, hebben een peer-reviewprocedure doorlopen die beantwoordt aan de internationale wetenschappelijke standaarden, zie http://www.boekenvak.be/gprc
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 03/09/2017 - 15:52
Laatst aangepast op: zo, 03/09/2017 - 15:52

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.