-A +A

Vademecum Vennootschapsbelasting 2012

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Chevalier Claude
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
9782804451509
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Verkorte Inhoudstafel editie 2012

Deel 1 Toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting
Deel 2 Belastbaar tijdperk en aangifteplicht
Deel 3 De beroepskosten
Deel 4 De bedrijfsopbrengsten
Deel 5 De financiële opbrengsten
Deel 6 De uitzonderlijke opbrengsten
Deel 7 De belastbare grondslag
Deel 8 De berekening van de vennootschapsbelasting
Deel 9 Reorganisaties
Deel 10 Bijzondere vennootschapsbelasting
Deel 11 De rulingprocedure
Bibliografie
Trefwoordenregister

In de editie 2012 wordt rekening gehouden met de recente ontwikkelingen in rechtspraak en rechtsleer en wordt o.a. ook de aandacht gevestigd op :

- de nieuwe aftrekbeperkingen inzake autokosten en de nieuwe berekeningsregels voor de voordelen van alle aard inzake bedrijfswagens;
- de permanentievoorwaarde die voortaan geldt voor de vrijstelling van meerwaarden verwezenlijkt op aandelen;
- de fiscale behandeling van meer- en minderwaarden verwezenlijkt door tradingvennootschappen;
- de gewijzigde debt/equity verhouding in het kader van de maatregelen tegen onderkapitalisatie;
- de gewijzigde tarieven in de roerende voorheffing en de nieuwe bijkomende heffing inzake interesten en dividenden uitgekeerd door vennootschappen;
- de elektronische indiening van de aangiften in de roerende voorheffing;
- de gewijzigde tarieven inzake de berekening van de voordelen voortspruitende uit aandelenopties en inzake de aftrek voor risicokapitaal;
- de wijzigingen aangebracht aan de algemene antimisbruikbepaling;
- het gewijzigd administratief standpunt inzake de afzonderlijke aanslag op meerwinsten;
- de administratieve preciseringen inzake enerzijds, maaltijdcheques en ecocheques en anderzijds, DBI-overschotten in geval van belastingneutrale reorganisatie

(bron Larcier)
integrale inhoudstafel

Beschrijving van dit werk door de uitgever:

Claude Chevalier benadert de vennootschapsfiscaliteit aan de hand van het schema van de resultatenrekening. Door deze benadering komt de verwevenheid van het inkomstenbelastingenrecht en de boekhoudkundige praktijk centraal te staan. Deze structuur leent zich er ook toe om verbanden te leggen met enerzijds, andere fiscale rechtstakken (personenbelasting, BTW, registratierechten, gewestbelastingen) en anderzijds, niet-fiscale rechtstakken (vennootschapsrecht, arbeidsrecht, sociaalzekerheidsrecht).

Deze «resultaatgerichte» benadering is bijzonder origineel. Zij geeft de auteur de gelegenheid om zeer diep te graven in alle mogelijke hoofd- en nevenaspecten van de grondslag van de vennootschapsbelasting, waardoor het boek een echt referentiewerk is.

De talrijke verwijzingen naar recente rechtspraak laten toe na te gaan in welke mate de administratieve zienswijze in overeenstemming is met de thans vigerende wettelijke bepalingen.

De materie is bijgewerkt tot  24 april 2012. Jaarlijks verschijnt een nieuwe editie van het Vademecum Vennootschapsbelasting.
 

 

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: di, 19/06/2012 - 11:18
Laatst aangepast op: di, 19/06/2012 - 11:18

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.