-A +A

Tucht en deontologie

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Lust S.
Uitgever: 
die Keure
Jaargang: 
2007
ISBN nummer: 
9789086617159
Samenvatting

Binnen heel wat beroepsgroepen gelden regels van deontologie. Zij die tot de beroepsgroep horen of willen horen, moeten zich aan bepaalde spelregels houden.

En tot die spelregels behoort de regel dat ze de waardigheid van hun beroepsgroep hoog moeten houden, wat op zich een zeer vage regel is, die vaak verder wordt geëxpliciteerd in deontologische regels die voor die beroepsgroep worden ingesteld, al dan niet via regelende teksten.

Typisch voor heel wat van die beroepsgroepen is dat er ook een instantie bestaat die toezicht houdt op de naleving door haar ‘beroepsgenoten’ van die vage spelregels. Dat gebeurt via het instrument van het tuchtrecht, dat voor de ene beroepsgroep al meer uitputtend is geregeld dan voor de andere.

Inhoudstafel tekst: 

Verkorte Inhoudstafel

AMBACHTELIJKE (?) MANDAATFUNCTIES: DEONTOLOGIE, EVALUATIE EN TUCHT VAN HET TOPKADER BIJ DE OVERHEID / Kaat Leus
Inleiding
Hoofdstuk 1. – Historiek: van vast benoemd ambtenaar tot tijdelijk mandaathouder
Hoofdstuk 2. – De rechtspositie van de mandaathouder: een tijdelijk statutair of contractueel dienstverband?
Hoofdstuk 3. – Mandaathouders, deontologie en tucht

DE (IN)EFFECTIVITEIT VAN HET TUCHTRECHT IN DE LOKALE BESTUREN / Ingrid Opdebeek
Hoofdstuk 1. – Inleiding
Hoofdstuk 2. – Toepasselijke regelgeving voor het statutair personeel
Hoofdstuk 3. – Voorkomen is beter dan bestraffen
Hoofdstuk 4. – Knelpunten bij het tuchtrecht in de lokale besturen als instrument ter handhaving van de deontologie
Hoofdstuk 5. – Alternatieven voor het tuchtrecht?

TUCHTREGIME VOOR CONTRACTANTEN IN OVERHEIDSDIENST: EEN (DES)ILLUSIE? / Ria Janvier
Hoofdstuk 1. – Inleidende beschouwingen
Hoofdstuk 2. – Rechtsgeldigheid van de tuchtstraffen
Hoofdstuk 3. – Arbeidsreglementenwet
Hoofdstuk 4. – Tuchtprocedure
Hoofdstuk 5. – Afsluitende overpeinzingen

TUCHTRECHT VOOR ADVOCATEN: OMDAT WE ANDERS ZIJN / Patrick Hofströssler
Hoofdstuk 1. – Principiële zelfregulering
Hoofdstuk 2. – Bewaking van de deontologie buiten de tuchtprocedure
Hoofdstuk 3. – Bewaking van de deontologie middels de tuchtprocedure

DE ROL VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN IN DE GEZONDHEIDSZORG / Stefaan Callens
Hoofdstuk 1. – Inleiding
Hoofdstuk 2. – Werking van de Orde van Geneesheren
Hoofdstuk 3. – Minder effectiviteit wegens het ontbreken van een bindende code
Hoofdstuk 4. – De rol van de Orde bij de beoordeling van de kwaliteit van de zorg
Hoofdstuk 5. – De ombudsfunctie en het niet-respecteren van patiëntenrechten
Hoofdstuk 6. – De impact van het mededingingsrecht
Hoofdstuk 7. – Naar een versterking van de rol van de Orde via een nieuwe Deontologiewet gezondheidszorgberoepen?

JOURNALISTIEKE DEONTOLOGIE / Eric Brewaeys
Hoofdstuk 1. – Algemeen
Hoofdstuk 2. – De deontologische regels
Hoofdstuk 3. – Handhaving door de Raad voor de Journalistiek

HET TUCHTRECHT VAN DE ARCHITECTEN / Frank Burssens
Inleiding
Hoofdstuk 1. – Bevoegdheid voor het toezicht
Hoofdstuk 2. – Inhoud en omvang van het toezicht
Hoofdstuk 3. – Mogelijke sancties Hoofdstuk 4. – Rechtspleging
Hoofdstuk 5. – Verval en verjaring van de tuchtvordering
Hoofdstuk 6. – Uitvoerbaarheid van de beslissingen
Hoofdstuk 7. – Uitwissing van de sancties en eerherstel Hoofdstuk 8. – De uitoefening van het beroep in het kader van een rechtspersoon Slotbeschouwing

TUCHT EN SPORTRECHT / Johnny Maeschalck en Kristof De Saedeleer
Hoofdstuk 1. – Inleidende beschouwingen
Hoofdstuk 2. – Procedurele waarborgen
Hoofdstuk 3. – De marginale toetsing door de burgerlijke rechtbank
Hoofdstuk 4. – Artikel 6 E.V.R.M.
Hoofdstuk 5. – De administratieve sancties
Hoofdstuk 6. – Finale beschouwingen

DEONTOLOGISCHE GRENZEN AAN HET DOEN EN LATEN VAN PARLEMENTSLEDEN / Michiel Elst
Hoofdstuk 1. – Inleiding
Hoofdstuk 2. – Loyauteit
Hoofdstuk 3. – Collegialiteit Hoofdstuk 4. – Integriteit
Hoofdstuk 5. – Dienstbaarheid en klantvriendelijkheid
Hoofdstuk 6. – Professionalisme, spreekrecht en spreekplicht
Hoofdstuk 7. – Slotopmerkingen

DE TUCHT EN DE DEONTOLOGIE VAN DE MAGISTRAAT / Ghislain Londers
Inleiding
Hoofdstuk 1. – De onaliteit van de deontologie
Hoofdstuk 2. – De gemeenschappelijke standaarden Hoofdstuk 3. – Codioceren of niet?
Hoofdstuk 4. – Het nieuwe tuchtrecht
Hoofdstuk 5. – De effectiviteit van het tuchtrecht


Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 04/07/2014 - 20:43
Laatst aangepast op: vr, 04/07/2014 - 20:49

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.