-A +A

Top 50 fiscale optimalisatietechnieken

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
100% wettelijke en haalbare constructies onder de loep genomen
Publicatie
Auteur: 
Diverse auteurs
Uitgever: 
Indicator
Jaargang: 
2011
ISBN nummer: 
89461350794
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

1. Hoe kunt u uw vennootschap overdragen terwill u een aanzienlijk tegoed heeft op uw vennootschap via uw rekening-courant? 1
2. Hoe kunt u op een fiscaalvriendelijke manier uw grote rekening-courantschuld wegwerken9
3. Hoe kunt u op een fiscaalvriendelijke manier uw grote rekening-courantschuld wegwerken (bis)? 10
4. Hoe kunt u de fiscaal gezien interessante interesten op uw rekening-couranttegoed zo optimaal mogelijk berekenen9 15
5. Hoe kunt u de energieaftrek voor zonnepanelen eerst zelf genieten en nadien uw vennootschap ook nog de fiscale voordelen van die investering bezorgen? 19
6. Hoe kunt u meer huur vragen aan uw vennootschap zonder dat u er zwaar op belast wordt? 25
7. Hoe kunt u de overgedragen verliezen ult uw patrimoniumvennootschap nuttig gebruiken in uw winstgevende werkvennootschap? 29
8. Hoe kunt u een mogelijke minderwaarde op aandelen voor uw vennootschap t6ch fiscaal aftrekbaar maken? ... 34
9. Op welke fiscaal gezien goedkope manier kunt u een pand aankopen dat in een patrimoniumvennootschap zit? 39
10. Hoe haalt u uit de aankoop van een pand de maximale herbelegging in het kader van de gespreide belastbaarheid van de meerwaarde 44
11. Bestaat er een goedkopere manier om een pand uit uw vennootschap te halen 48
12. Hoe kunt u als grondeigenaar een nieuwbouw door uw vennootschap laten oprichten en dat gebouw later goedkoop overbrengen naar u prive? 53
13. Is het werken met een holding nog interessant na de gewijzigde wetgeving over de interne meerwaarden op aandelen? 58
14. Hoe kunt u een extra notionele interestaftrek creëren zonder vers geld in uw vennootschap te steken9 62
15. Hoe kunt u met een werkvennootschap en een holding een dubbele interestaftrek opstrilken 67
16. Hoe kunt u de aftrek van een hoge groepsverzekeringspremie genieten zonder dat dit nadelig is voor de notionele interestaftrek van uw vennootschap? 70
17. Hoe kunt u met een kleine technische aanpassing zorgen voor een hogere premie groepsverzekering9 73
18. Als u op uw 60ste uw overeengekomen pensioenkapitaal optrekt, hoe kunt u dan zorgen voor een loopbaan met yip extra jaren? 78
19. Hoe kunt u op een fiscaalvriendelijke manier overtollige reserves uit uw vennootschap halen met het oog op de latere overname van uw vennootschar 83
20. Hoe kunt u uw vennootschap verkopen zodat het voor u en voor uw overnemer fiscaal gezien interessant wordt? . 87
21. Op welke manier kunt u via een zgn. backservicepremie voor uw groepsverzekering het meest vennootschapsbelasting besparen 92
22. Wanneer zijn tantiernes bij u prive belastbaar en hoe kunt u een tantierne optimaal benutten? 98
23. Hoe kunt u toch nu al uw tantierne opnemen i.p.v. te moeten wachten tot volgend jaar? 102
24. Hoe kunt u een voordeel behalen door uw beide vennootschappen aan elkaar een wederzijds tantierne te laten toekennen 106
25. Hoe kunt u het vruchtgebruik op uw nieuwbouwwoning in uw vennootschap krijgen zonder dat u de woon bonus laat liggen? 111
26. Als u een deel van uw enige eigen woning verhuurt aan uw vennootschap, hoe kunt u er dan voor zorgen dat die ontvangen huurinkomsten onbelast blilven? 116
27. Als u een nieuwe woning koopt/bouwt en uw oude woning verkoopt, kunt u dan in afwachting van de verkoop van uw oude woning en de terugbetaling van uw oude lening de woonbonus van uw nieuwe lening combineren met het bouwsparen van uw oude lening') 120
28. Als u een nieuwe woning koopt/bouwt en uw oude woning verkoopt, maar uw oude lening gewoon verder blijft afbetalen, kunt u dan de woonbonus van uw nieuwe lening combineren met het bouwsparen van uw oude lening') 126
29. Hoe kunt u de woonbonus binnenhalen voor een appartement dat u wilt verhuren? 132
30. Hoe kunt u het maximale fiscale voordeel halen als slechts ddn van u beiden recht heeft op de woonbonus? 136
31. Hoe kunt u geld beleggen in een zgn. Tak 21 zonder dat u later 15% roerende voorheffing betaalt op uw opbrengsten? 141
32. Hoe kunt u de schenkingsrechten drastisch verminderen wanneer u een `eigen' onroerend goed wilt schenken aan (den van) uw kinderen 146
33. Kunt u de successierechten vermijden door samen met uw kinderen een onroerend goed in onverdeeldheid aan te kopen? 152
34. Hoe kunt u de successierechten verminderen op uw Tak 21 (spaarverzekering) of Tak 23 (beleggingsverzekering) 157
35. Bespaar een pak successierechten via uw huwelijkscontract door te ‘verschuiven' 162
36. Successierechten vermijden op uw onroerende goederen door een beding van aanwas 172.
38. Verander naar een huwelijkscontract dat mee-evolueert
39. Kiezen voor `erfpachr om registratierechten te besparen 180
40. Bespaar op de registratierechten van uw vruchtgebruikconstructie 184
Uw vennootschap zou graag een stuk grond kopen om een bedrijfsgebouw of een kantoor op te bouwen.
41. Laat uw `beding van aanwas' schrappen om te optimaliseren 187
42. Bedrijfsgebouwen in uw vennootschap inbrengen tegen 0% en fiscaalvriendelijk geld uit uw vennootschap halen, een (on)mogelijke combinatie? 192
43. Een schenking tussen echtgenoten is als fiscale optimalisatietechniek bijzonder interessant 196
44. Een rest- of doorschuifschenking voor de Nederlandse notaris: tweemaal voordeligerl 201
45. De teruggeefschenking' als interessante techniek van successieplanning voor onroerend goed 206
46. Via een BTW-eenheid kunt u wel de BTW op uw verhuurde onroerend goed recupereren 211
Inhoudstafel
47. Ook via een onroerende leasing kunt u wdl de BTW opuw verhuurde onroerende goed recupereren 215
48. Door uw auto aan uw vennootschap te `onttrekken' i.p.v. hem over te kopen van uw vennootschap, betaalt u een pak minder BTW 219
49. Gebruik een tantierne i.p.v. managementfacturen om de winst van uw ene vennootschap over te hevelen near uw andere vennootschap 224
50. Een beroepsmatig gebruikt pand wordt privd: zorg voor een `gespreide' BTW-herziening 228

Bespreking van dit werk door de uitgever:

Dit boek helpt u (en uw vennootschap) om op een perfect legale manier minder belastingen, btw en registratie- en successierechten te betalen:

  • de 50 meest interessante technieken
  • haalbaar en betrouwbaar
  • perfect legaal
  • met alle nodige informatie om in de praktijk toe te passen
  • zonder problemen bij een fiscale controle
  • met telkens een voorbeeld dat uw voordeel berekent
De belastingdruk in België is zowel voor u privé als voor uw vennootschap zeer hoog. Dit boek geeft u 100% wettelijke en haalbare constructies om vandaag maximaal te optimaliseren zodat u morgen minder belastingen betaalt.
Voor wie?
Iedere zelfstandige, vrije beroeper en bedrijfsleider die via volkomen wettelijke technieken zowel privé als professioneel de belastingdruk wil verlagen en minder belastingen wil betalen.
Inhoudsopgave
Ontdek in de inhoudsopgave (pdf) welke onderwerpen er aan bod komen.
Bestel nu!
Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 27/01/2012 - 00:04
Laatst aangepast op: vr, 27/01/2012 - 00:04

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.