-A +A

Toepassingsgebied van de Wet Consumentenkrediet

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Steenot R
Uitgever: 
Financial Law Institute Ugent
Jaargang: 
2011 WP-04
Samenvatting

Deze bijdrage is een bespreking van de  vernieuwde (en inmiddels alweer achterhaalde) Wet Consumentenkrediet die in werking is getreden op 1 december 2010.
Deze wet, die strekt tot de omzetting van de Europese Richtlijn Consumentenkrediet2, heeft het toepassingsgebied van de wet op bepaalde punten aangepast.

Deze wetswjziging bracht ook wijzigingen aan betreffen onder:

• inzake reclame (art. 5-6 WCK),
• inzake de informatieverplichting (art. 11, 11bis en 11ter WCK),
• afschaffing van een hele reeks formele voorwaarden bij de totstandkoming van de kredietovereenkomst (art. 14 WCK),
• het herroepingsrecht (art. 18 WCK),
• de vervroegde terugbetaling (art. 23 WCK),
• de gelieerde kredietovereenkomsten (art. 18 en 24 WCK),
• de kredietopening (art. 59 e.v. WCK)
• de afschaffing van de bijzondere regelen voor verkopen op afbetaling en leningen op afbetaling.

De aanpassingen passen dienen gelezen in functie van de Richtlijn. 

zie: Wet van 13 juni 2010 tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, B.S. 21 juni 2010

• Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad. Publicatieblad van de Europese Unie van 22 mei 2008, L. 133/ 66 e.v.

Rechtsleer:

• M. DE MUYNCK, “Consumentenkrediet: de wet van 13juni 2010 gewikt en gewogen”, RABG 2011, 79 p.; M. DE MUYNCK

• R. STEENNOT, “De nieuwe wet consumentenkrediet en kredietopeningen: een afdoende bescherming voor de consument?”, TBH 2011, 191-214;

• Y. HOORNAERT, “Wet op het consumentenkrediet (WCK): andermaal hervormd”, Bank Fin. R. 2010, 400-408.

• S. DAUSSOGNE, “Consumentenkrediet: toetsing van de huidige Belgische wet aan de nieuwe Europese Richtlijn”, TFR 2008, 291-301;

• M. DE MUYNCK, “Consumentenkrediet: Richtlijn 2008/48/EG en de Belgische uitdaging”, DCCR 2009, afl. 83, 5-38;

• J. VAN LYSSEBETTENS, “Richtlijn 2008/48/EEG inzake kredietovereenkomsten voor
consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG: kredietovereenkomsten voor consumenten of consumentenkredieten versterkt door sommige kredietgevers?”, Bank Fin 2008, 329-332;

• A.L. EVRARD, “La proposition de directive relative au crédit à la consommation: vers l’Europe du surendettement?”, DCCR 2006, afl. 72, 83-90;

• E. TERRYN en J. VANNEROM, “De implicaties van de nieuwe Richtlijn consumentenkrediet voor het Belgisch recht” in Recht in beweging, Antwerpen, Maklu, 2009, 19-49;

• F. VAN DER HERTEN, “De omzetting in het Belgisch recht van de nieuwe Europese richtlijn inzake consumentenkrediet”, in Liber Amicorum Achilles Cuypers, Gent, Larcier, 2009, 275-304;

• P. ROTT, “Consumer Credit” in Understanding EU Consumer Law, Antwerpen, Intersentia, 2009, 177-213;

• A. GOURIO, “La Directive européenne du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs” , La semaine juridique Entreprises et Affaires 2008, n° 36, 13-22.
• R. STEENNOT, “Consumentenkredietovereenkomsten. Ontbinding ingevolge wanprestatie van de consument”, NjW 2006, 50 ev.
de consument”, NjW 2006, 50 ev.
4 Zie over het concept van de gerichte volledige harmonisatie: E. TERRYN en J. VANNEROM, “De implicaties van
de nieuwe Richtlijn consumentenkrediet voor het Belgisch recht” in Recht in beweging, Antwerpen, Maklu,
2009, 22; P. ROTT, “Consumer Credit” in Understanding EU Consumer Law, Antwerpen, Intersentia, 2009, 186-
187; S. GRUNDMANN en J. HOLLERING, “EC Financial Services and Contract Law – Developments 2005-2007”,
European Review of Contract Law 2008, 49; A. GOURIO, “La Directive européenne du 23 avril 2008 concernant
les contrats de crédit aux consommateurs” , La semaine juridique Entreprises et Affaires 2008, n° 36, 15-16.

En indien u dacht dat het hiermee gedaan was nadat u dit alles had ingestudeerd dan moet ik u verwittigen:

Opgelet vanaf 1 december 2016 zijn de nieuwe bepalingen op het consumentenkrediet van toepassing zoals opgenomen onder 
Titel IV WER (Wetboek Economisch Recht)
voor deze nieuwe wetgeving
 klik hier

Inhoudstafel tekst: 


Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 17/09/2014 - 19:54
Laatst aangepast op: za, 28/05/2016 - 14:30

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.