-A +A

Third Party Litigation Funding (TPLF): stand van zaken

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Alana Deprince
Tijdschrift: 
P&B
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2017/4
Pagina: 
134
Samenvatting

Deze bijdrage is een herwerkt deel uit de masterproef “Third Party Litigation Funding – analyse en reflectie over de wenselijkheid in België”, academiejaar 2015-16, zoals verschenen in het Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht en opgenomen in de Jurabibliotheek Gerechtelijk recht ter voltooiing van de opleiding Master in de Rechten aan de Universiteit Gent. Prof. dr. Piet Taelman (UGent) (promotor) en prof. dr. Stefaan Voet (KU Leuven) (commissaris) stonden in voor de begeleiding van deze masterproef en het nazicht van deze bijdrage. De redactie van deze bijdrage werd afgesloten op 1 april 2017.

UIt de vele definities in de litereatuur distileert de auteur volgende definitie van TPLF:

"TPLF of Third Party Litigation Funding is een vorm van financiering van methodes van geschillenbeslechting, waarbij een derde zich ertoe verbindt de procedurekosten en/of andere kosten van een partij op zich te nemen, ongeacht de uitkomst van het geding, in ruil voor een vastgelegd aandeel van de vergoeding(en) die deze procespartij kan ontvangen bij beslechting of schikking van het geschil."

Toegang tot de rechter, met bijhorende geschillenbeslechting, is van essentieel belang in onze maatschappij. Onder meer de hoge kosten die verbonden zijn aan het voeren van een burgerlijke rechtsprocedure kunnen voor de rechtszoekende een belemmering zijn om naar de rechter te stappen. Dit is niet enkel een probleem in ons Belgisch rechtssysteem – ook in andere rechtssystemen, overal ter wereld, wordt gezocht naar manieren om de hoge financiële drempel die de rechtzoekende ervaart om naar de rechter te stappen, te verlagen.

Het laatste decennium werd het mechanisme van legal aid, rechtshulp vanwege de overheid, in meerdere rechtssystemen (waaronder het Belgische) teruggeschroefd. Om de negatieve impact van deze maatregel op de toegang tot de rechter te beperken, wordt wereldwijd gezocht naar alternatieve financieringsvormen waarbij private actoren de procedurekosten van rechtzoekenden dragen.

Eén van deze alternatieve financieringsvormen is Third Party Litigation Funding (TPLF). In deze bijdrage onderzoekt de auteur de stand van zaken met betrekking tot dit financieringsmechanisme, dat enkele decennia geleden ontstond en heden wereldwijd een steeds ruimere verspreiding en toepassing kent. Om tegemoet te komen aan de veelzijdigheid van TPLF, heeft de auteur de financieringsvorm vanuit verschillende hoeken belicht.

Deze bijdrage omvat, naast een duidelijke uiteenzetting van de werking van TPLF, onder meer ook een situering van TPLF in het spectrum van de verschillende bestaande financieringsvormen en een overzicht van het gebruik van de financieringsvorm in de voor TPLF meest toonaangevende rechtssystemen.

De integrale masterproef onder de titel Third Party Litigation Funding Analyse en reflectie over de wenselijkheid in België , is terug te vinden via deze link.

Zie ook De Masterproef van Julie Vandenbulcke, Third party litigation funding: wenselijk en mogelijk naar Belgisch recht? te raadplegen via deze link.

Zie ook L. Luyiten Third party litigation funding, Een korte introductie, Boom Juridisch 2016.

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding 134

II. Situering van TPLF in het spectrum van financieringsmogelijkheden van rechtsvorderingen 135

A. Financiering door de procespartij zelf 135

B. Financiering door een advocaat 136

C. Financiering via verzekeringen (LEI: legal expenses insurance) 136

D. Rechtshulp vanwege de overheid (legal aid) 137

E. Financiering door een derde (privaat persoon): TPLF 137

III. TPLF in verschillende rechtssystemen 139

A. Common-law- en civil-law-rechtssystemen 139

B. Aanbeveling van de Europese Commissie met betrekking tot collectieve vorderingen 149

IV. Domeinen waarin TPLF wordt toegepast 150

A. Individuele vorderingen 150

B. Class actions 150

C. Internationale arbitrage 151

V. Besluit 152

 

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 24/06/2018 - 11:55
Laatst aangepast op: zo, 24/06/2018 - 12:31

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.