-A +A

Third party litigation funding

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Luiten J L
Uitgever: 
Boom Juridisch
Jaargang: 
2016
ISBN nummer: 
9789462903036
Samenvatting

Third party litigation funding 1e druk is een boek van J.L. Luiten uitgegeven bij Boom Juridische uitgevers. ISBN 9789462903036

Third Party Litigation Funding (TPF), ook wel simpelweg 'procesfinanciering' genoemd, is een betrekkelijk nieuw verschijnsel in Nederland. Een commercieel

gemotiveerde derde partij neemt de kosten van een gerechtelijke procedure of procedure voor alternatieve geschilbeslechting op zich, in ruil voor een financiële beloning, over het algemeen in de vorm van een percentage van de opbrengst van de vordering. TPF is dus, populair uitgedrukt, investeren in rechtszaken door commerciële partijen.

Dit roept veel vragen op. Wat zijn de voor- en nadelen van TPF voor personen en ondernemingen die er gebruik van maken? Welke invloed heeft dit verschijnsel op ons rechtssysteem?

Wat is precies de verhouding tussen de procesfinancier en de gefinancierde? En waar staat de advocaat in dit geheel? Third Party Litigation Funding: een korte introductie verschaft duidelijkheid over wat TPF is, welke plaats de procesfinancieringsovereenkomst inneemt in het Nederlandse rechtssysteem, hoe de huidige markt voor TPF in Nederland eruitziet en hoe die zich zou kunnen ontwikkelen, wat de potentiële voordelen en risico's van TPF zijn en of de risico's kunnen worden ondervangen met regulering.

 

"TPLF of Third Party Litigation Funding is een vorm van financiering van methodes van geschillenbeslechting, waarbij een derde zich ertoe verbindt de procedurekosten en/of andere kosten van een partij op zich te nemen, ongeacht de uitkomst van het geding, in ruil voor een vastgelegd aandeel van de vergoeding(en) die deze procespartij kan ontvangen bij beslechting of schikking van het geschil." (Alana Deprince ,Third Party Litigation Funding Analyse en reflectie over de wenselijkheid in België , terug te vinden via deze link.
 
TPLF zoals gedefinieerd door Julie Vandenbulcke:
 
"Bij TPLF sensu lato wordt een overeenkomst gesloten tussen een partij betrokken in een juridisch geschil en een derde (externe) partij. De derde partij bekostigt de gehele of een deel van de juridische procedure. In ruil hiervoor ontvangt de derde een financiële vergoeding. Deze financiële vergoeding kan verschillende vormen aannemen."
"
TPLF-sensu stricto is een constructie waarbij:

 
• een derde (externe) partij, financiële middelen ter beschikking stelt voor de kosten die samengaan met een minnelijke regeling en/of gerechtelijke of arbitrale procedure (hierna de juridische procedure) aan een cliënt. 
 
• De uiteindelijke vergoeding die de TPLF-aanbieder zal krijgen, is afhankelijk van de uitkomst van de juridische procedure. Wint de financieel ondersteunde partij de rechtszaak, dan zal de derde partij de gemaakte kosten alsook een percentage op de schadevergoeding krijgen. Wordt de rechtszaak echter verloren, krijgt de derde partij niets (ook niet de door hem gemaakte kosten). 
 
• Indien de gemaakte kosten hoger liggen dan de verkregen schadevergoeding, zal de derde partij hiervoor geen aanspraak kunnen maken op de door hem financieel ondersteunde partij. 
 
• De cliënt blijft zelf (zowel materieel als formeel) procespartij". 

TPLF-sensu stricto is dus investeren en speculeren in de toekomstige en onzekere uitkomst van een juridische procedure.
 
Lees de Masterproef van Julie Vandenbulcke, Third party litigation funding: wenselijk en mogelijk naar Belgisch recht? online via deze link.
 
Zie ook De integrale masterproef onder de titel Third Party Litigation Funding Analyse en reflectie over de wenselijkheid in België , is terug te vinden via deze link.
L. Luyiten Third party litigation funding, Een korte introductie, Boom Juridisch 2016. 

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 24/06/2018 - 12:29
Laatst aangepast op: zo, 24/06/2018 - 12:29

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.