-A +A

Strafuitvoering voor daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Van Goethem J
Uitgever: 
UGent
Jaargang: 
2015
Samenvatting

De bijdrage "Strafuitvoering voor daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid" kan gratis online integraal gelezen worden via deze link

 

Inhoudstafel tekst: 

WOORD VOORAF .I
INHOUDSOPGAVE .II
LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN.IV
INLEIDING . 1
I. THEORETISCH LUIK. 4
1. SPANNINGSVELD IN DE FASE VAN DE STRAFUITVOERING . 5
1.1. Spanningsveld m.b.t. de finaliteiten. 5
1.1.1. Finaliteiten van de strafuitvoeringsmodaliteiten. 5
1.1.2. Spanningsveld perspectief maatschappij en dader . 6
1.1.3. Verzoening beide perspectieven . 7
1.2. Risicotaxatie en risicofactoren . 8
1.2.1. Risicotaxatie. 8
1.2.2. Risicofactoren. 11
1.2.3. Besluit. 13
1.3. Perspectief van het slachtoffer. 14
1.3.1. Groeiende aandacht voor het slachtoffer. 15
1.3.2. Rechtspositie van het slachtoffer . 15
2. SEKSUELE DELINQUENTEN. 17
2.1. Verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. 17
2.1.1. Aanranding van de eerbaarheid . 18
2.1.2. Verkrachting . 21
2.2. Daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid . 23
3. DE STRAFUITVOERING. 24
3.1. Hervorming. 24
3.2. De verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten. 26
3.2.1. Uitvoerende macht. 27
3.2.2. Rechterlijke macht. 34
3.3. Bijzonder strafuitvoeringsregime voor seksuele delinquenten. 37
3.3.1. De adviesverplichting . 38
3.3.2. Contra-indicaties voor het toekennen van een modaliteit. 39
3.3.3. Het volgen van een behandeling of begeleiding. 40
3.3.4. Striktere opvolging van de behandeling of begeleiding. 41
3.4. Strafeinde . 42
3.4.1. Redenen voor strafeinde . 43
3.5. De weg der geleidelijkheid . 44
II. METHODOLOGISCH LUIK. 45
1. VRAAGSTELLING . 46
2. ONDERZOEKSSTRATEGIE. 48
3. ONDERZOEKSMATERIAAL. 49
3.1. Dossierstudie . 49
3.2. Interviews. 50
3.3. Kwaliteit van het onderzoek. 50
4. ONDERZOEKSTECHNIEKEN. 52
III. EMPIRISCH LUIK . 54
1. KWANTITATIEVE GEGEVENS. 55
1.1. Activiteitenverslagen DG EPI . 55
1.2. VI en strafeinde . 57
1.3. Daders van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid . 58
1.4. Besluit. 60
2. DOSSIERSTUDIE . 61
2.1. Persoonlijke kenmerken en de feiten. 61
2.1.1. Persoonlijke kenmerken . 61
2.1.2. Feiten. 63
2.2. Redenen voor toekenning/weigering . 64
2.3. Opgelegde voorwaarden. 71
2.3.1. Voorlopige invrijheidstelling. 71
2.3.2. Uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven . 72
2.3.3. Onderbreking van de strafuitvoering. 74
2.3.4. Elektronisch toezicht, beperkte detentie en voorwaardelijke invrijheidstelling . 74
2.4. Besluit. 76
3. INTERVIEWS PSD. 79
3.1. Het reclasseringsplan . 80
3.2. Advies en de contra-indicaties. 82
3.3. De opgelegde voorwaarden . 83
3.4. Seksuele delinquenten vs. andere gedetineerden . 85
3.5. Oplossingen. 86
3.6. Strafeinde . 88
3.7. De weg der geleidelijkheid . 90
3.8. Besluit. 92
ALGEMEEN BESLUIT . 94
BIBLIOGRAFIE. 99
WETGEVING EN AANVERWANTEN. 99
OFFICIËLE DOCUMENTEN . 100
BOEKEN/VERZAMELWERKEN. 100
TIJDSCHRIFTEN. 103
ANDERE . 104
BIJLAGEN.V
OVERZICHT BIJLAGEN .V
BIJLAGE 1: GEMIDDELDE DAGELIJKSE BEVOLKING PER DETENTIEREGIME .VI
BIJLAGE 2: INVRIJHEIDSTELLINGEN PER REDEN VAN SCHRAPPING EXCL. ET. XI
BIJLAGE 3: INVRIJHEIDSTELLINGEN VAN VEROORDEELDEN ONDER ET. XVII
BIJLAGE 4: VI EN STRAFEINDE .XXIII
BIJLAGE 5: VEROORDELINGSTITELS WEST- EN OOST-VLAANDEREN + TOEGEKENDE STRAFUITVOERINGSMODALITEITEN.XXIV
BIJLAGE 6: CHECKLIST DOSSIERSTUDIE. XXV
BIJLAGE 7: VRAGENPROTOCOL. XXVIII
BIJLAGE 8: INFORMATIEBRIEF . XXX
BIJLAGE 9: INFORMED CONSENT FORMULIER.XXXII

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 12/11/2016 - 14:07
Laatst aangepast op: za, 12/11/2016 - 14:07

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.