-A +A

Strafrechtelijke kwalificaties

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
met jurisprudentie
Publicatie
Uitgever: 
die keure
Jaargang: 
losbladig
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Bundels IA + IB
Gelding van de Strafwet in de ruimte
Strafbare poging
Herhaling
Collectief misdrijf
Deelneming
Misdaden en wanbedrijven die door de Grondwet gewaarborgde rechten schenden
Valsmunterij
Valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken
Correctionele valsheden
Vals getuigenis en meineed
Aanmatiging van ambten, van titels of van een naam
Verduistering door openbare ambtenaren
Ambtenarenmisdrijven
Weerspannigheid
Smaad en geweld tegen een vertegenwoordiger van het gezag
Vereniging van misdadigers
Bedreigingen
Nemen van gijzelaars
Ontvoering van minderjarigen
Onttrekking van minderjarigen door de ouders
Aanranding der eerbaarheid
Verkrachting
Publicatie en verspreiding van de identiteit van een slachtoffer van aanranding der eerbaarheid of verkrachting
Bederf van de jeugd - ontucht - prostitutie - mensenhandel
Openbare zedenschennis
Verlating van familie
Opzettelijk doden en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel
- Doodslag en verschillende soorten van doodslag
- Opzettelijk doden, niet doodslag genoemd en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel
- Verschoonbare doodslag, verschoonbare verwondingen en verschoonbare slagen
- Gerechtvaardigde doodslag, verwondingen en slagen
Onopzettelijke doding en onopzettelijke lichamelijke letsels
Schuldig verzuim
Woonstschennis
Aanranding van de eer of goede naam van personen
Beroepsgeheim
Diefstal en afpersing
Misdrijven die verband houden met de staat van faillissement
Misbruik van vertrouwen
Misbruik van behoeften
- Misbruik van de behoeften, de zwakheden, de hartstochten of de onwetendheid van een minderjarige
- Woeker
- Verduistering van een in een rechtsgeding overgelgd stuk
- Vernietiging van een stuk waarvan de overlegging in rechte bevolen wordt
Oplichting
Misbruik van de goederen of van het krediet van een rechtspersoon
Bedriegerij
Heling
Andere verrichtingen m.b.t. zaken die uit een misdrijf voortkomen
Bedrog
Cheque zonder dekking
Brandstichting en vernieling door ontploffing
Vernielingen en beschadigingen
Verjaring
- Stuiting van de verjaring
- Schorsing van de verjaring

Bundel II
Bevolking
Consumentenrecht
Dieren
Economisch strafrecht
Fiscaal strafrecht
- Fiscale fraude en valsheid
Geneeskunst
Hormonen
Jacht
Milieustrafrecht
Militair strafrecht
- Postverlating
- Insubordinatie en muiterij
- Gewelddaden en smaad
- Verduistering, diefstal en verkoop van militaire voorwerpen
Openbare dronkenschap
Persoonsgegevens
Racisme en ontkenning van genocide
Sociaal strafrecht
- Collectieve arbeidsovereenkomsten
- Fondsen voor bestaanszekerheid
- Loon
- Sociale documenten
- Werkloosheid
Verdovende middelen
Verplichte verzekering
Vreemdelingen
Wapens
- Explosieven

Beschrijving door de uitgever:

 

Handleiding die het strafrecht in zijn toepassing overzichtelijk weergeeft en uitgaat van de strafrechtelijke kwalificaties. De bestanddelen van het misdrijf worden zorgvuldig geanalyseerd en verduidelijkt door een relevante verzameling jurisprudentie. De delen 1A + 1B en 2 zijn afzonderlijk verkrijgbaar (zie verder).

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 05/01/2011 - 23:17
Laatst aangepast op: do, 06/01/2011 - 13:36

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.