-A +A

Strafrecht meer dan ooit

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
De Nauw A.
Uitgever: 
die Keure
Jaargang: 
2011
ISBN nummer: 
9789048611614
Samenvatting

Na de studiedagen in 2003 (Strafrecht van nu en straks) en in 2006 (De groeipijnen van het strafrecht) organiseerde de Vakgroep Strafrecht en Strafprocesrecht van de Faculteit Recht en Criminologie aan de Vrije Universiteit te Brussel op 26 november 2010 haar derde studiedag.

De drie puntjes in de titel van deze studiedag, "Strafrecht, meer … dan ooit", kunnen naar believen worden ingevuld. Vele adjectieven dienen zich aan. Wat te denken van "begrijpelijk" of integendeel "onbegrijpelijk"?
 

Inhoudstafel tekst: 

Vereenvoudigde inhoudstafel

CUMULATIE VAN STRAFFEN EN ADMINISTRATIEVE SANCTIES MET EEN STRAFRECHTELIJK KARAKTER NA DE ARRESTEN ZOLOTOUKHIN EN RUOTSALAINEN
I. De rechtspraak van het Hof van Cassatie
II. De rechtspraak van de feitenrechters
III. De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof
IV. De arresten Zolotoukhin en Ruotsalainen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
V. Gevolgen voor het intern recht

ACTUELE BESCHOUWINGEN OVER HET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL
I. Inleiding
II. De totstandkoming, de legaliteit en de omzetting van het EAB
III. De buitenwerkingstelling van uitleveringsverdragen
IV. Algemene principes van het kaderbesluit en van de Belgische implementatiewet
V. De verplichte en de facultatieve weigeringsgronden
VI. De voorwaardelijke overleveringen - de garanties
VII. Toetsing van het kaderbesluit en de EAB-wetgeving aan de premisse van het wederzijds vertrouwen
VIII. Conclusie

DE CORRECTIONELE RECHTBANK GROEIT, HET HOF VAN ASSISEN KRIMPT
I. De verruimde mogelijkheden tot correctionalisering
II. De strafschaal van artikel 25 Sw. en de ontzetting uit de rechten
III. De verjaringstermijn van de strafvordering
IV. De samenstelling van de zetel
V. Toepassing in de tijd

HET VLAAMS MILIEUSTRAFRECHT ANNO 2010: SCHETS VAN HET VLAAMSE MILIEUSTRAFRECHT NA DE DECRETEN VAN 21 DECEMBER 2007 EN 30 APRIL 2009

I. Inleiding
II. Het geldende milieustrafrecht
III. Besluit

DE JURIDISCHE PLAATS VAN DE HERSTELMAATREGELEN IN HET BESTRAFFINGSARSENAAL TEGEN STEDENBOUWMISDRIJVEN NA HET ARREST HAMER T. BELGIË VAN HET EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS

I. Inleiding
II. De kwalificatie van de herstelmaatregelen in het interne recht
III. De kwalificatie van de herstelmaatregelen in de rechtspraak van het EHRM
IV. Ter afronding

EFFENT DE RECHTSPRAAK VAN HET GRONDWETTELIJK HOF (STILAAN) HET PAD NAAR DE DISTRIBUTIEVE TOEPASSING VAN ARTIKEL 2 SW.?

I. Inleiding
II. Artikel 2 Sw. - 3 principes
III. Kernvraag - spectrum van een distributieve toepassing
IV. De rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof i.v.m. huisjesmelkerij als analysebron
V. Besluit

VERBEURDVERKLARING BIJ WITWASSEN: EEN STEEDS WONDERBAARLIJKERE VISVANGST. DE ZOEKTOCHT NAAR HET VOORWERP VAN HET WITWASMISDRIJF

I. Inleiding
II. Wat is het voorwerp van het witwasmisdrijf?
III. Het arrest van het Hof van Cassatie van 6 november 2007
IV. De arresten van het Hof van Cassatie van 12 januari 2010 en van 27 april 2010
V. En nu?

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 04/07/2014 - 19:39
Laatst aangepast op: vr, 04/07/2014 - 19:39

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.