-A +A

Speed pedelec

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
NN
Tijdschrift: 
NJW
Jaargang: 
2018
Pagina: 
246
Samenvatting

Definitie

Fietsen met een maximaal vermogen van 4 Kw (4000 W!), een ondersteuning tot maximaal 45 km/u en waarbij de motor enkel werkt als de fietser ook zelf trapt worden Speed Pedelec geheten. Zij vormen een speciale categorie onder de elektrische fietsen en onderscheiden zich van andere elektrische fietsen doordat ze een maximumsnelheid van geen 25 kilometer per uur maar 40 kilometer per uur kunnen halen.

Deze e-bikes worden in het verkeersreglement niet als fiets, maar als ‘bromfiets’ categorie P gecatalogeerd.

Verplichtingen voor de bestuurders van een Speed Pedelec:

1. De bestuurder van de Speed Pedelec dient in het bezit te zijn van een Certificaat van Overeenstemming (CVC): dit certificaat maakt de waarborgt uit dat het voertuig overeenstemt met de Europese technische voorschriften en bewijst tevens de conformiteit en type van het voertuig. Dit certificaat moet door de verkoper worden overhandigd aan de koper bij de aankoop van de Speed Pedelec.

2. De Speed Pedelec dient voorzien van een nummerplaat. Deze wordt verschaft bij de verplichte inschrijving van de fiets bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV). Deze nummerplaat is een kleine S-P nummerplaat van ca. 10 op 12 cm.

3. De bestuurder van een Speed Pedelc dient een fietshelm te dragen die ook de slapen en het achterhoofd beschermt. Dit moet aangegeven zijn in de helm zelf (CE-markering).

4. De bestuurder van een Speed Pedellec moet minimum 16 jaar zijn en n het bezit zijn van een geldig rijbewijs (zowel een rijbewijs voor een bromfiets als voor een ander voertuig is geldig). 

Verkeersregeling

De snelle elektrische fietsers mogen op wegen met een maximale toegelaten snelheid van 50 km/u de fietspaden te gebruiken of de gewone rijweg.

Indien de opgelegde snelheid hoger is dan 50 kilometer per uur, dient de Speed Pedelec bestuurder , principieel gebruik maken van de fietspaden.
Een en ander onder voorbehoud van de markeringen en aanduidingen aangebracht op speciale onderborden door de wegbeheerder.

Een Speed Pedelec bestuurder mag sinds 4 juli gebruik maken van het jaagpad te begeven, weze het met een maximum snelheid beperkt tot 30 km/uur.

Fietsvergoeding en belasting voordeel van alle aard

Voor het woon-werkverkeer kan de bestuurder van een Speed Pedelec een belastingvrije kilometervergoeding van max. 23 cent per kilometer van diens werkgever ontvangen. Het basisbedrag bedraagt 22 cent en werd sinds 01/01/2017 geïndexeerd naar 23 cent.

Bepaalde sectoren kennen een belastingvrije fietsvergoeding voor dienstverplaatsingen.

De belastingsvrije vergoeding van fietsers en e-bikes en Speed Pedelcs is identiek.. 

Wanneer de werkgever een gewone fiets, dan wel een e-bike of elektrische fiets, dan wel een Speed-Pedelc als bedrijfsfiets ter beschikking stelt wordt deze niet beschouwd als een belastbaar voordeel, op voorwaarde dat deze bedrijfsfiets daadwerkelijk gebruikt wordt voor het woon-werkverplaatsing. 

Bijkomend fiscaal voordeel voor werkgevers

Werkgevers die een speed pedelec ter beschikking stellen als bedrijfsfiets kunnen genieten van 120 procent aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting.

RSZ-regeling

Voor de RSZ-bijdragen wordt de Speed-Pedelec gelijkgesteld met de fiets en is de vergoeding derhalve vrijgesteld van sociale bijdragen (KB 07/02/2018)

Toelichting

Duiding bij het Koninklijk besluit van 21 juli 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs: X. Speed Pedelecs, NJW 20186, 765::
Inhoudstafel:
- Niet elke elektrische fiets is een fiets
- Helmplicht
- Nummerplaat
- Plaats op de weg
- Verkeersborden
- Rijbewijs

 
Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 02/04/2018 - 12:53
Laatst aangepast op: wo, 23/05/2018 - 16:33

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.