-A +A

Schadevergoeding in België

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Recht en Praktijk
Publicatie
Auteur: 
Schryvers J
Auteur: 
Ulrichs Hilde
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2004
ISBN nummer: 
9059286898
Samenvatting

Is het uw taak slachtoffers te vergoeden of in hun aanspraken bij te staan? Wilt u nadenken over de aanpak van schadebehandeling en schadebegroting in de toekomst? Of bent u als slachtoffer van een onrechtmatige daad op zoek naar informatie over schadeposten? In het naslagwerk Schaderegeling in België vindt u een ideale bron om de kwaliteit van uw schaderegeling te optimaliseren. Het is volledig up-to-date dankzij de opname van de meest recente wetten, rechtspraak, rechtsleer en conventies.

Er is van dit boek een recentere editie bekend.

Beschrijving van dit boek door de uitgever:

De materie van de schade en de vergoeding ervan wordt reeds sinds jaren diepgaand beïnvloed door dit boek. Er wordt in de rechtspraktijk immers gretig gebruik van gemaakt. De overvloedige rechtspraak ter zake wordt door de auteur systematisch geordend en geanalyseerd.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Nog dit: 

Overige publicaties van Jacques Schryvers:

 

Jacques Schryvers
publicaties

• Kronieken :

“De lichamelijke schade in cijfers”, R.W., 1977-78, 1537; 1978-79, 129; 1978-79, 2465; 1979-80, 2803; 1980-81, 2505; 1982-83, 673; 1984-85, 145.

--------------------------------------------------------------------------------

• Overzichten rechtspraak :

Overzicht van rechtspraak - Onrechtmatige daad - Schade en schadeloosstelling (1969-1976) ( co-auteurs : L.Schuermans, D.Simoens, A.Van Oevelen, M.Debonnaire), T.P.R., 1977, 433;

Overzicht van rechtspraak - Onrechtmatige daad - Schade en schadeloosstelling (1977-1982) ( co-auteurs : L.Schuermans, D.Simoens, A.Van Oevelen, H.Schamp ), T.P.R., 1984, 511.

--------------------------------------------------------------------------------

• Boeken, artikels en noten :

R.G.A.R ., 1980, 10270 – Noot onder Antwerpen, 2/4/80 (subrogatie arb.ong.verzekeraar beperkt tot basisloon arb.ongevallen?).

R.G.A.R ., 1981, 10279 – Noot onder Corr. Brussel, 23/1/80 (splitsing tussen verleden en toekomstige schade).

R.G.A.R ., 1982, 10519 – Noot onder Rb.Luik, 9/2/81 (gemeenrechtelijke toestand verschillend naargelang gemeenrechtelijk of arbeidsongeval).

R.G.A.R ., 1982, 10529 – Noot onder Bergen, 3/10/80 (splitsing tussen verleden en toekomstige schade)

R.W. , 1982-83, 183 - Wijzigingen van de arbeidsongevallenwet

Ed.Jeune Barreau Bruxelles , 1983 - Le dommage corporel et le fisc, in Responsabilité et Réparation des Dommages

R.G.A.R ., 1985, 10884 – Noot onder Antwerpen, 26/6/84 (uitbreiding polis B.A.-auto tot privé terreinen).

R.G.A.R ., 1985, 10925 - J'ai mes doutes ...

R.G.A.R ., 1987, 11216 - La chute des taux d'intérêt ...- Quid de notre taux de capitalisation ?(co-auteur D.Schryvers).

Consilio Manuque , 1990, 47 - Réflexions sur le règlement du dommage cor­porel en droit commun.

R.G.A.R ., 1991, 11858 - Da mihi legem, dabo tibi ius.

R.W. , 1992-93, 527 - De huidige waarde van toekomstige schade.

R.G.A.R ., 1993, 12168 - Evaluation et réparation des préjudices extrapatri­moniaux.

Kluwer , 1993 - De Betere Tafels 1988-1990 of het irrationele gebruik van kapitalisatie- en sterftetafels.

Kluwer , 1993 - Le Tour des Tables 1988-1990 ou l'utilisation irrationnelle des tables de capitalisation et de mortalité.

R.G.A.R ., 1994, 12296 - Entre les trois mon coeur balance (noot onder Corr.Antwerpen, 6/12/91 – subrogatieregels verzekering aangenomen waarde)

R.W. , 1994-95, 1219 - De arrogantie van de jurist.

R.W. , 1995-96, 145 - Subrogatie A.O.W in beweging?

Rev.Not.B. , 1995, 406 - La guerre des tables n'aura pas lieu.

R.W. , 1996-97, 317 - Hoe aangenomen is aangenomen waarde in verzekeringen ?

T.A.V.W. , 1997, 112 - Splitsingsmethode : ook bij ex-aequo-et-bono-raming ? en bij overlijden ?

R.G.A.R., 1997, nr.12833, Les incertitudes dans la technique de la ventilation.

R.G.A.R., 1998, nr.12916, Le Tour des tables 1996

R.W., 1998-99, 7 De betere tafels 1996.

T.A.V.W., 1998, 194, Gedeelde aansprakelijkheid en de begroting van de schade na de bijdrage van het ziekenfonds (co-auteur Bruno Lietaert).

T.A.V.W., 1998, 199, Medische kosten na consolidatie.

R.W., 1998-99, 738, Het nieuwe indicatieve tarief van de vergoedingen wegens lichamelijke schade.

T.A.V.W., 1998, 215, Kapitalisatie van letselschade

R.G.A.R., 1999, nr.13069, Les règlements tardifs de dommages corporels et la proposition de loi du député J.Ansoms, noot onder Pol.Aarlen, 14/1/97.

R.G.A.R., 1999, nr.13127, Une approche plus réaliste des frais d'entretien ?

R.G.A.R. , 1999, nr.13129, Scission d'un forfait, sens ou non-sens ? noot onder Cass., 24/3/99.

R.W., 1999-00, 209, EU-cijfervergelijkingen inzake lichamelijke schade.

T.A.V.W., 1999, 292, 297, 301 : De subrogatievordering bij arbeidsongeval.

Kluwer, 2000, De betere tafels voor het jaar 2000

Kluwer, 2000, Le tour des tables pour l’an 2000

T.A.V.W., 2000, 62 : Vrede tussen rekkelijken en preciezen.

T.A.V.W., 2000, 109 : Een meer realistische berekening van de eigenonderhoudskosten?

T.A.V.W., 2000, 288 : Gemeenrechtelijke letselschade – de beginselen en hun schending

T.A.V.W., 2000, 334 : Ommekeer in de cassatierechtspraak inzake splitsing van een forfait.

R.G.A.R., 2001, nr.13343 : Revirement à reconsidérer?

T.A.V.W., 2001, 15, Nieuw indicatief tarief letselschade: semper altius

T.A.V.W., 2001, 306 Kapitalisatie van morele schade wegens bljvende invaliditeit? Ja, maar.

T.A.V.W., 2001, 321 Functionele en situationele ongeschiktheid

T.A.V.W., 2001, 151, De nieuwe indicatieve tabel revisited,

De Verz., 2003, 121: L’évaluation fautive des frais funéraires.

C.R.A., 2004, 111: Incertitudes quant à l’emploi des tables de mortalité et de capitalisation dans le droit de la réparation.

V.A.V., 2004, 119, Onzekerheden over het gebruik van sterfte- en kapitalisatietafels in het gemene recht.

Kluwer, 2004, Schaderegeling in België, co-auteur H.Ulrichts, 5 de editie.

J.T. , 2006, 37, La conversion de l'usufruit du conjoint survivant.

R.W., 2006-07, 1022, Err.p. 1180 en 1420 , “De betere tafels 2004”.

R.G.A.R., 2007, n° 14216, “Les tables 2004”

T.Not., 2007/12, “De berekeningsparameters voor de omzetting van een vruchtgebruik.”

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Aangemaakt op: zo, 06/05/2012 - 19:09
Laatst aangepast op: zo, 06/05/2012 - 19:18

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.