-A +A

Schaderegeling in België Recht en Praktijk

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Ulrichts Hilde
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2010
ISBN nummer: 
9789046528570
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Woord vooraf . V
Inleiding bij de zesde editie 2008 . VII
Hoofdstuk I. Verzekering Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 1
1. Wettelijke Verplichting 1
2. Voorwerp van de verzekering 2
2.1. Waarborg tot schadeloosstelling 2
2.2. Verplichte vergoeding letselschade (Art. 29bis WAM). 2
2.2.1. Inleiding . 2
2.2.2. Historiek. 2
2.2.3. Betrokkenheid bij een verkeersongeval. 3
2.2.4. Uitsluiting zelfdoding . 19
2.2.5. Rechthebbende bestuurder . 21
2.2.6. Subrogatie e.a. 30
2.2.7. De wettekst. 31
3. Begrenzing van de waarborgen van de WAM . .
3.1. Principe . 35
3.2. Uitzonderingen . 35
3.3. Wet 12 januari 2007 35
3.4. Indexering . 35
4. Uitgesloten vergoedingsgerechtigden . 35
5. Tegenwerpelijkheid aan schadelijders . .36
6. Bewijs van verzekering . .37
7. Afschaffing van het bonus-malusstelsel / Attest van Schadeverleden 37
8. Het gemeenschappelijk waarborgfonds . 41
Hoofdstuk II. Onderhandelingen en betwistingen 47
9. Onderhandelingen met de W.A.M.-verzekeraar .47
9.1. RDR-overeenkomst 47
9.2. Conventies ‘‘Onschuldige slachtoffers’’ en ‘‘Regeling van terug- betalingen/art. 29bis’’ . 48
9.3. Wet van 22 augustus 2002: verbetering van de positie van de schadelijder 49
9.3.1. Afhandeling schadegevallen met buitenlandse factor (art. 12 WAM): . 49
9.3.2. Vergoedingstermijnen (art. 13-14 WAM) . 49
9.4. Conventie mutualiteiten – verzekeraars 51
9.5. Verplichting om de schade-elementen te vermelden . 52
9.6. De vijfde Europese richtlijn. 52
9.7. Bemiddeling of mediation . 52
10. Betwistingen . 54
10.1. De politierechtbank – materiële bevoegdheid 54
10.1.1. De politierechtbank als strafrechter 54
10.1.2. De politierechtbank als burgerlijke rechtbank 57
10.2. De politierechtbank – territoriale bevoegdheid . 58
10.3. De verzekeraar als partij in het (straf-)proces 58
11. Bijstand van advocaat en medisch deskundige . 60
12. Gerechtskosten en kosten van advocaat, medisch en andere deskundigen 61
12.1. Gerechtskosten en kosten van advocaat 61
12.2. Kosten van medische en andere deskundigen 73
13. Verjaring . 77
14. Nuttige adressen 82
Hoofdstuk III. Voertuigschade en andere zaakschade . 84
15. Herstellingskosten . 84
16. Totaal verlies 84
17. Sleep- en stallingkosten .86
18. Waardevermindering .86
19. Gebruiksderving.87
20. Huur van een vervangingsvoertuig. .88
21. Financieringskosten . .88
Hoofdstuk IV. Letselschade 89
22. Basisbeginselen van de vergoeding voor letselschade. 98
22.1. Soorten letselschade . 98
22.2. Begroting van de schade99
22.3. Tijdstip van de begroting van de schade 100
22.3.1. De waarde van de schade . 100
22.3.2. Gebeurtenissen van na de onrechtmatige daad 101
23. Tijdelijke ongeschiktheid (t.o.). . 102
23.1. De medische raming. 102
23.2. De rechterlijke raming . 103
23.2.1. Materie¨ le schade 103
23.2.1.1. Inkomstenderving. 103
23.2.1.3. Huishoudelijke arbeid 107
23.2.1.4. Zelfstandigen 111
23.2.1.5. Verlies van een schooljaar . 111
23.2.1.6. Buitenprofessionele schade 112
23.2.1.7. Hulp van derden wegens verlies van zelfredzaamheid . 113
23.2.1.8. Medische en andere kosten 115
23.2.2. Morele schade 116
24. De methodes van vergoeding van toekomstige schade uit overlijden of blijvende handicap . 123
24.1. De kapitalisatiemethode 123
24.1.1. Kapitalisatie- en sterftetafels . 124
24.1.2. (Kapitalisatie) Rentevoet 130
24.1.3. Basisbedrag134
24.1.4. Opvang van toekomstige inflatie via basisbedrag of via rentevoet? . 134
24.1.4.1. Cass. 22 december 1998 135
24.1.4.2. Cass. 20 januari 2003 135
24.1.4.3. Cass. 8 november 2000 . 136
24.1.4.4. Cass. 24 juni 2003. 137
24.1.4.5. Commentaar 137
24.1.5. Periodiciteit en duur . 138
24.1.5.1. Tijdelijke rente . 139
24.1.5.2. Levenslange rente . 140
24.2. De ex aequo et bono-vergoeding141
24.3. De splitsingsmethode 142
24.4. De geïndexeerde of aanpasbare rente 146
25. Blijvende Invaliditeit (B.I.) / Blijvende ongeschiktheid (B.O.) . 149
25.1. De medische raming. 150
25.2. De rechterlijke raming . 153
25.2.1 Materiële schade 153
25.2.1.1. De ex aequo et bono-vergoeding 156
25.2.1.2. Vergoeding met het kapitalisatiesysteem 162
25.2.2.1. Algemeen . 174
25.2.2. Morele schade 174
25.2.2.2. Esthetische Schade 175
25.2.2.3. Seksuele Schade 177
25.2.2.4. Genegenheidsschade . 179
26. Overlijden 181
26.1 Materiële schade 181
26.1.1.1. Langstlevende echtgenoot . 181
26.1.1. Inkomstenschade 181
26.1.1.2. Andere vergoedingsgerechtigden 190
26.1.2. Kosten na overlijden . 192
26.2. Morele Schade . 193
27. Bijzondere Vraagstukken
27.1. Interesten. 197
27.1.1. Moratoire interest . 197
27.1.2. Compensatoire interest . 198
27.2. Voorschotten (of provisies)212
27.3. Vooraf bestaande toestand 214
27.4. Opdracht van de medisch deskundige 215
27.5. Subrogatie bij samenloop van gemeen recht en sociaal recht . 224
27.5.1. Samenloop met arbeidsongevallenverzekering 224
28. Hulp aan slachtoffers – recente initiatieven . 251
29. Aansluiting vinden bij initiatieven in het buitenland . 252
30. Naar een duurzaam schadeloosstellingrecht? 255
Hoofdstuk V. Indicatieve tabel 268
1. Indicatieve tabel 2004 . 132
2. Kapitalisatie- en sterftetafels 2002 156
3. Trefwoordenregister 173
 

Beschrijving van dit boek door de uitgever:

Het boek "Schaderegeling in België" geeft een overzicht van het schadevergoedingsrecht zoals dit in België toegepast wordt. Bij deze zesde editie werd de tekst aangepast aan de recente wetgeving en rechtspraak, en ook aan de nieuwe indicatieve tabel van vergoedingen van 2008.

Het naslagwerk is er niet alleen voor de beroepsmatig betrokken personen, maar ook voor de slachtoffers. Als algemene bron van informatie is dit werk ook nuttig voor studenten. Er is de behoefte beter te begrijpen hoe een letselschaderegeling (en/of) proces verloopt, evenals een overzicht te hebben van wat er allemaal bij komt kijken.

In dit boek zijn de beginselen van het vergoedingsrecht in begrijpelijke taal uitgelegd.
Dit naslagwerk is bedoeld als reflectie op het onderwerp, een uitnodiging om verder te werken aan de uitdieping van de materie vergoedingsrecht. Deze uitdieping is een continu proces.

"Schaderegeling in België" wil vooral een praktisch werkboek zijn voor wie snel zijn weg zoekt in het vergoedingsrecht met vooral aandacht voor de letselschade.

De basisbeginselen van de vergoeding van letselschade worden uiteengezet, evenals de schadeposten welke thans voor vergoeding in aanmerking komen.
Sinds de vorige editie werden heel wat cassatiearresten geveld die we in het naslagwerk opnemen. Bij gebrek aan wetgeving zijn het de arresten van het Hof van Cassatie die de evolutie van het vergoedingsrecht begeleiden.

Het concept van het boek blijft ongewijzigd. Zoals in de editie van 2004 is het opnieuw de bedoeling het naslagwerk te actualiseren vanuit een kritisch standpunt met oog voor de noden van de praktijk.
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 01/09/2010 - 20:56
Laatst aangepast op: ma, 18/04/2011 - 20:57

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.