-A +A

Ruimtelijke ordening stedenbouw en onroerende goederen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
De Jonghe J.
Boek: 
Reeks Notariële Praktijkstudies
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2011
ISBN nummer: 
9789046536285
Samenvatting


Inhoudstafel tekst: 

Inhoud : voornaamste items:

 • planologie: overzicht van het planologisch instrumentarium
 • afwijkingen stedenbouwkundige voorschriften, m.i.v. basisrechten voor zonevreemde constructies, zonevreemde functiewijzigingen, planologisch attest; planschade en planbaten
 • instrumenten ter verwezenlijking van ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • verordeningen: regels ivm de concrete opbouw van individuele werken, gebouwen of van beperkte gebouwencomplexen
 • vergunningen: wat is vergunningsplichtig en wat niet? Wat is meldingsplichtig ? Hoe vraagt met een vergunning aan, en hoe meldt men bepaalde ‘kleine’ handelingen? As-builtattest. Vermoeden van vergunning. Relatie met milieuvergunning. Beoordelingsgronden. Reguliere en bijzondere vergunningsprocedure. Raad voor Vergunningsbetwistingen
 • informatie- en publiciteitsplichten: mogelijkheden om informatie op stedenbouwkundig vlak in te zamelen, m.i.v. info over plannenregister en vergunningenregister; relevante websites; stedenbouwkundig attest en projectvergadering
 • aanpak permanente bewoning weekendverblijven
 • handhaving: welke zijn de stedenbouwkundige inbreuken en hoe worden deze inbreuken beteugeld? verjaring; uitgebreide bevoegdheden Hoge Raad voor het Herstelbeleid; minnelijke schikking, regularisatievergunning, enz.
 • grootschalige stedenbouwkundige projecten: van gewestelijk (of lokaal) en strategisch belang
 • chronologisch overzicht relevante decreten, uitvoeringsbesluiten en actuele omzendbrieven
 • organisatie van de gewestelijke overheid bevoegd voor de ruimtelijke ordening en voor het onroerend erfgoed in Vlaanderen
 • bijlagen: bibliografie.

 

Bespreking van dit werk door de uitgever:

De Vlaamse decretale regelgeving inzake de ruimtelijke ordening werd nogmaals grondig herzien en geactualiseerd door het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2009.

In functie van de eerste ervaringen met deze nieuwe decretale regelgeving die tal van knelpunten aan het licht brachten, heeft het Vlaams Parlement in het voorjaar van 2010 een vorm van reparerende regeling uitgewerkt, die uiteindelijk is geresulteerd in het decreet van 16 juli 2010 houdende aanpassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, en van het decreet van 10 maart 2006 houdende decretale aanpassingen inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid.

Dit nieuwe decreet verscheen in het BS van 9 augustus 2010.

De geüpdatete decretale regeling wordt verder uitvoerig toegelicht, o.m. vanuit de voorbereidende parlementaire besprekingen en amendementen die tot beide geciteerde decreten hebben geleid.

Ondertussen zijn ook tal van uitvoeringsbesluiten geactualiseerd, mede in functie van de innoverende decretale regelgeving. Deze nieuwe uitvoerende regelgeving komt uiteraard ook uitgebreid aan bod.

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 18/06/2011 - 23:43
Laatst aangepast op: za, 18/06/2011 - 23:43

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.