-A +A

Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten - Nieuwe regels op komst voor de directe verkoop

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Terryn E
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2012-2013
Pagina: 
922
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding
II. Achtergrond van de richtlijn en harmonisatievorm
- Herziening consumentenacquis
- Van een richtlijn consumentenrechten naar een richtlijn «directe verkoop
- Maximumharmonisatie als uitgangspunt
III. Toepassingsgebied (Handelaar<->consument)
A. Personeel toepassingsgebied
B. Materieel toepassingsgebied
1° Verkoop- en dienstenovereenkomsten
- Onderscheid en belang
- Digitale inhoud
- Gas, water, elektriciteit
2° Algemene uitzonderingen
- Ratio en gevolgen
- Uitzonderingen.
- Financiële diensten
- Onroerende goederen
- Openbaar ambtenaar
- Verdwenen uitzonderingen
IV. Consumenteninformatie voor andere dan buiten de verkoopruimten of op afstand gesloten overeenkomsten
- Inhoud.
- Aanpassing Belgisch recht
V. Overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten
A. Belangrijkste wijzigingen
-. Maximumharmonisatie.
- Uitbreiding en gedeeltelijke gelijkschakeling informatieverplichtingen.
- Verduidelijking regulering herroepingsrecht.
Overeenkomsten op afstand – Toepassingsgebied
- Definitie.
- Online reservaties?
C. Overeenkomsten buiten de verkoopruimten – Toepassingsgebied
1) overeenkomsten ten huize van de consument / van een andere consument / op de arbeidsplaats;
2) overeenkomsten tijdens een door of voor de onderneming georganiseerde excursie;
3) overeenkomsten op salons of beurzen, op voorwaarde dat er ter plaatse geen betaling van het totale bedrag gebeurt en dat de prijs hoger is dan 200 euro.
- Uitdrukkelijk verzoek van de consument
D. Informatievoorschriften voor op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten
1° Inhoud
- Uitgebreide informatieverplichtingen.
- Dienstenrichtlijn en Richtlijn elektronische handel
- Modelformulier – Musterbelehrung
- Bewijslast en sancties
2° Vorm
- aparte regeling
- Overeenkomsten buiten de onderneming – Nieuwe vormvereisten
- Duurzame drager – Hof van Justitie
- Dringende herstellings- of onderhoudswerken – Soepeler regime
- Overeenkomsten op afstand – Bij overeenkomsten op afstand zijn de formele vereisten soepeler
- Communicatiemiddelen met beperkte ruimte / tijd.
- Telefonisch aanbod. «Cold calling»
- Bevestiging op een duurzame drager.
E. Herroepingsrecht
1° Behoefte aan harmonisatie
- Discrepanties.
2° Termijn
- Veertien kalenderdagen.
- Aanvang termijn
3° Uitvoering tijdens de termijn
- Drempelverhogend
- Betaling principieel toegelaten – Beperkte uitzondering
- Bescherming van de consument bij uitvoering door de onderneming
4° Weglaten van informatie over het herroepingsrecht
- Harmonisatie van de sanctie
- Andere sancties – Onduidelijkheid
- Niet verstrekken van overige informatie
5° Uitoefening van het herroepingsrecht
- Mogelijkheid om herroepingsformulier te gebruiken
6° Gevolgen van herroeping
- Achtergrond.
- Gevolgen herroeping – Algemeen.
- Aansprakelijkheidsregeling
- Geen aansprakelijkheid bij ontbreken van informatie over herroepingsrecht
- Dienstenovereenkomsten – Vergoeding
7° Uitzonderingen
- Uitbreiding uitzonderingen
- Gevolgen maximumharmonisatie
- Overzicht
F. Invloed van de Richtlijn consumentenrechten op de wetgeving op de ambulante handel
- Bescherming van de consument in de wetgeving op de ambulante handel.
- Invloed van de Richtlijn consumentenrechten op de wetgeving op de ambulante handel
- Bescherming van de consument in de wetgeving op de ambulante handel.
- Conformiteit met het Europese recht
VI. Andere consumentenrechten
A. Levering en risico-overdracht bij verkoopovereenkomsten
- Toepassingsgebied.
- Levering.
- Risico
B. Vergoeding voor het gebruik van betaalmiddelen en andere extra betalingen
- Beperking op aanrekenen extra vergoedingen
VII. Samenhang met andere Europese initiatieven – Optioneel instrument
- Voorstel voor een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht

VIII. Besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 02/02/2013 - 18:50
Laatst aangepast op: za, 02/02/2013 - 18:50

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.