-A +A

Retentierecht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Malekzadem Jasmine
Tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2017
Pagina: 
360
ISBN nummer: 
9063211325
Samenvatting

Voortaan wordt het retentierecht gereguleerd door een expliciete wettekst in het Burgerlijk Wetboek. De auteur behandelt de wijzigingen aan het retentierecht door de Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft (Pandwet) en wijzigende bepalingen. Het concept 'retentierecht' blijft in grote mate hetzelfde als voorheen, maar de belangrijkste innovatie doet zich voor op het vlak van de rechtsgevolgen.

De nieuwe wet zou van kracht worden 01/01/2018

uittreksel uit de wet van 11 juli 2013
11 JULI 2013. - BURGERLIJK WETBOEK. - Boek III _ Titel XVII : Zakelijke zekerheden op roerende goederen - (Oude artikelen 2071 tot en met 2091 van het Burgerlijk Wetboek vormende de Titel XVII : Inpandgeving)
(NOTA : meerdere artikelen gewijzigd in de toekomst door W 2016-12-25/12; Inwerkingtreding : 01-01-2018)

[...]

HOOFDSTUK 3. - Retentierecht

Art. 73. Begrip
Het retentierecht verleent aan de schuldeiser het recht om de teruggave van een goed dat hem door zijn schuldenaar werd overhandigd of bestemd is voor zijn schuldenaar, op te schorten zolang zijn schuldvordering die verband houdt met dat goed niet is voldaan.

Art. 74. Feitelijke macht
Het retentierecht eindigt van zodra de schuldeiser de feitelijke macht over het goed vrijwillig prijsgeeft, tenzij de schuldeiser deze feitelijke macht herkrijgt krachtens dezelfde rechtsverhouding.

Art. 75. Tegenwerpelijkheid
Het retentierecht dat betrekking heeft op een roerend lichamelijk goed is tegenwerpelijk aan andere schuldeisers van de schuldenaar en aan derden die een recht op het goed hebben verkregen nadat de schuldeiser de feitelijke macht over het goed heeft verworven.
Het retentierecht dat betrekking heeft op een roerend lichamelijk goed is eveneens tegenwerpelijk aan derden met een ouder recht, op voorwaarde dat de schuldeiser bij de inontvangstneming van het goed mocht aannemen dat de schuldenaar bevoegd was om dit goed aan een retentierecht te onderwerpen.

Art. 76. Pandrecht
Het retentierecht geeft aanleiding tot een in artikel 1 bedoeld preferentieel recht van pandhouder.

Inhoudstafel tekst: 

I inleiding

II retentierecht als een echt zekerheidsrecht

A. begrip en grondslag

B toepassingsvoorwaarden

1.. Bestaan van een opeisbare schuldvordering
2. Materiële detentie van de zaak
3. Samenhang tussen de schuldvordering en de teruggehouden zaak
4. Uitoefening te goeder trouw

C gevolgen van het retentierecht

1. tegenwerpelijkheid van het retentierecht aan derden
a. tegenwerpelijk aan chirografaire schuldeisers en derde verkrijgers
b. tegenwerpelijk aan concurrenten derden met een ouder recht

2. preferentierecht zoals de pandhouder

III besluit
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 01/07/2017 - 20:26
Laatst aangepast op: za, 01/07/2017 - 20:26

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.