-A +A

Redelijkheidsbeginsel en motiveringsplicht examens en stagebeoordeling

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
De impact van het redelijkheidsbeginsel en de motiveringsplicht op de beoordeling van (schriftelijke en mondelinge) examens en stagebeoordelingen in het hoger onderwijs – Rechtspraakoverzicht Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen 2013-2015 (deel I)
Publicatie
Auteur: 
Willems K
Auteur: 
Weis K
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2015-2016
Pagina: 
1282
Samenvatting

Overzicht van de rechtspraak van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen tussen 2013 en 2015. Met specifieke aandacht voor schending van de motiveringsplicht en de schending van het redelijkheidsbeginsel.
• beoordeling van (schriftelijke en mondelinge)
• examens, (groeps)opdrachten en stages.
 

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding

II. Examenbeslissingen

A. Organisatie van het examen

• Autonomie in de keuze
• verdeling van het gewicht dat aan bepaalde opdrachten of onderdelen van het opleidingsonderdeel toegekend zal worden

B. Schriftelijke examens

1° Algemeen

2° De verbetering van kennisexamens

• Motivering op de examenkopij.
• Vergelijking met andere studenten
• Kennelijke onredelijkheid bij het opstellen van het examen
• Moeilijkheidsgraad examen – méér dan louter reproduceren van kennis
• Kennelijke onredelijkheid bij de verbetering van het examen.
• Globale verbetering van het examen.

3° Verbetering van schriftelijke opdrachten

• Motivering van de examenbeslissing bij andere dan zuivere kennisexamens.
• Motivering van de examenbeslissing: aanvaardbare gronden die juist, wettig, geoorloofd, relevant en schragend zijn.
• Wijziging van de beoordeling.
• Beoordeling van het eindresultaat van verschillende opdrachten.
• Naleven van deadlines.
• Afwezigheid van evaluator.
• Vergelijking met andere studenten.

4° Groepswerken

• Differentiatie in beoordeling
• Strubbelingen binnen de groep
• Verlaten van de groep

C. Mondelinge examens

1° Motivering examenbeslissing

• Maken van notities
• Inhoud van notities
• Tijdstip van notities
• Feedback verschaft na de examenbeslissing (recht van inzage)

2° Inhoudelijke toetsing van examenbeslissing

• Waarde van schriftelijke voorbereiding
• Vergelijking met modelantwoord
• Organisatie van het mondelinge examen
• Verloop van het mondelinge examens

III. Stagebeoordelingen

A. Motivering stagebeoordeling

• Principe
• Verschillende actoren
• Motivering moet afdoende steun vinden in onderliggende verslagen
• Intensiteit van de motivering kan verschillen naar gelang van de aard van het verslag
• Ogenblik van de motivering

B. Organisatie van de stage

• Opstellen van kwalitatief beoordelingskader dat verwerkt wordt in eindsynthese
• Van een kwalitatief naar een kwantitatief beoordelingskader
• Evalueren door middel
• Beoordeling van de stage niet conform het reglement

C. Inhoudelijke beoordeling van de stagebeslissingen
• Principe
• Gebrek aan objectiviteit
• Slagen voor andere opleidingsonderdelen

D. Discrepantie in de stageverslagen
• Principe
• Verklaring van de discrepantie
• Voorbeelden van discrepantie

E. Feedback en begeleiding

1° Principe

• Principe
• Belang van het principe

2° Bewijs van gebrekkige feedback

• Bewijs aan de hand van begeleidingsproces
• Bewijs aan de hand van de inhoud van de feedback
• Bewijs aan de hand van uiteindelijke evaluatie
• Voorbeelden van uitzonderlijke omstandigheden
• Vroegere rechtspraak van de Raad
• Gebrek aan remediëring door de onderwijsinstelling van gemelde problemen
• Onvoldoende remediëringsmogelijkheid voor de student
• Onzorgvuldige formulering van feedback
• Reglementair bepaald minimum niet steeds voldoende voor organisatie van feedback
• Nieuwe stageplaats/nieuwe begeleider
• Gebrekkige organisatie van de stage.

IV. Besluit

Bronnen:
• J. Deridder, «Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen. Rechtspraak van de Raad van 2006», TBP 2007, 175-183;
• J. Deridder, «Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen. Rechtspraak van de Raad van 2007», TBP 2008, 167-180;
• J. Deridder, «Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen: rechtspraak van de Raad van 2008», TBP 2009, 180-191;
• J. Deridder, «Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen: rechtspraak van de Raad van 2009», TBP 2010, 158-179;
• J. Deridder, «Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen: rechtspraak van de Raad van 2010», TBP 2011, 226-252;
• J. Deridder, «Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen: rechtspraak van de Raad van 2011», TBP 2012, 237-266 en
• J. Deridder, «Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen: rechtspraak van de Raad van 2012», TBP 2013, 336-364.
• K. Van Lint en S. Killemaes, «De raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Overzicht van recente rechtspraak en enkele hoger onderwijstopics», TORB 2010-11, 362-380;
• E. Clybouw en K. Van Lint, «De raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Een analyse van het werkjaar 2008», TORB 2008-09, 103-144;
• K. Van Lint, «De raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Een analyse na twee werkjaren», TORB 2006-07, 454-472.
 


 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: di, 12/04/2016 - 13:37
Laatst aangepast op: di, 12/04/2016 - 13:37

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.