-A +A

Reclame en precontractuele informatie onder de wet consumentenkrediet anno 2011

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Steenot R
Uitgever: 
Financial Law Institute Ugent
Jaargang: 
2011 WP-04
Samenvatting

Op 1 december 2010 is de gewijzigde Wet Consumentenkrediet in werking getreden. De wijziging van de Wet Consumentenkrediet is het gevolg van de omzetting van de Richtlijn Consumentenkrediet. In deze bijdrage zullen wij aandacht besteden aan de regelen inzake reclame en de precontractuele informatieverplichtingen die in de algemene bepalingen van de Wet Consumentenkrediet vervat liggen. Wij beperken ons daarbij niet tot een beschrijving van de (nieuwe) bepalingen, doch geven tevens aan of de (nieuwe) regelen verenigbaar zijn met de Europese Richtlijn. De Richtlijn is immers gebaseerd op het principe van gerichte volledige harmonisatie, zodat op enkele punten de vraag rijst of de wetgever de bescherming, zoals deze vervat lag in de wet van 1991, zoals gewijzigd in 2003, wel kon behouden. Bij dit alles verliezen wij ook de Wet Marktpraktijken niet uit het oog.

Opgelet vanaf 1 december 2016 zijn de nieuwe bepalingen op het consumentenkrediet van toepassing zoals opgenomen onder 
Titel IV WER (Wetboek Economisch Recht)
voor deze nieuwe wetgeving
 klik hier

Inhoudstafel tekst: 


Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 17/09/2014 - 19:22
Laatst aangepast op: ma, 14/08/2017 - 14:24

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.