-A +A

Rechtspraakpublicatie anno 2011: historische beschouwingen, hedendaagse bedenkingen en toekomstperspectieven

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
De Somer Stéphanie
Auteur: 
Fornoville Vlaire
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2011-2012
Pagina: 
206
Samenvatting

 I. Inleiding
II. Terminologie
III. Actieve openbaarheid van rechtspraak: historisch overzicht en status quaestionis
A. Grondwettelijk Hof
B. Raad van State
C. Rechterlijke macht
IV. Functies van openbaarheid van rechtspraak
A. Democratische controlefunctie: een bescherming tegen willekeur via een formele inrichtingseis van de rechterlijke macht (of functie) en een individueel grondrecht
B. Vertrouwenwekkende functie
B. Vertrouwenwekkende functie
V. Kernvraag: rust op de overheid een verplichting om rechtspraak te publiceren?
A. Traditionele interpretatie van art. 149 Gw. en enkele praktische bezwaren hiertegen
B. Onverenigbaarheid van de traditionele interpretatie met de informatieve functie van openbaarheid van rechtspraak
C. Argumenten voor een teleologisch-evolutieve interpretatie van art. 149 Gw.
D. Art. 6.1. EVRM als valabel additioneel argument om onze thesis te ondersteunen?
E. Buitenlandse inspiratie: de Nederlandse interpretatie van art. 121 Nederlandse Grondwet
VI. Twee actuele vraagstukken inzake openbaarheid van rechtspraak
A. Hoe rechtspraak behoorlijk openbaar maken in het digitale tijdperk?
1° De mythe van de noodzakelijke selectie ontkracht: een pleidooi voor een principiële publicatie van alle vonnissen en arresten
2° Informatieverwerking als remedie voor overkill en omwille van het rechtszekerheidsbeginsel
B. Openbaarheid van rechtspraak en het recht op bescherming van de privacy in het digitale tijdperk
1° Inleiding
2° De Wet Verwerking Persoonsgegevens en de Privacycommissie
3° De artikelen 6 en 8 van het EVRM en de rechtspraak van het EHRM
4° Anonimisering in de Belgische praktijk
a) Grondwettelijk Hof
b) Raad van State
c) Rechterlijke macht
d) Excursie: Europees Hof voor de Rechten van de Mens
5° Samenvatting en aanbeveling
VII. Conclusie

 

 

 

Wettelijke bronnen

• artikelen 148 en 149 van de Gecoördineerde Grondwet van 1994.
• Art. 9 van de wet van 10 augustus 2005, BS 1 september 2005.
• Wet 1 september 2005, Phenixwet
 

Rechtsleer:

• B. Tilleman, A. Alen en F. Meersschaut, “The Judiciary” in A. Alen (red.), Treatise on Belgian Constitutional Law, Deventer, Kluwer Law, 1992, (95), 106

• Verougstraete, “Toegang tot rechterlijke beslissingen: de beschikbaarheid van rechtspraak” in P. Popelier en J. Van Nieuwenhove (red.), Toegang tot de wet, Brugge, die Keure, 2008, 48 (hierna: I. Verougstraete, “Toegang tot rechterlijke beslissingen”).

• I. Verougstraete en H. Van Bossuyt, “Vonnissen en arresten elektronisch toegankelijk”, 266.

• F. Meersschaut, ““Publiciteit” voor de arresten van het Grondwettelijk Hof: de beleidslijn van het Grondwettelijk Hof bij de bekendmaking van zijn arresten”, CDPK 2010, 315-326

• J. Debry, “Le droit constitutionnel à l’épreuve de la société de l’information”, Act.dr. 2002, (9),

• G. Jacobs, “Openbaarheid en democratische controle. Mag het wat meer zijn?”, De Morgen 22 december 1998

• U. Van De Pol, “Uitspraak op internet” in A. Ellian en I. Koopmans (red.), Media & Strafrecht, Deventer, Gouda Quint, 2001, 175

• T. Pitt-Payne, “Privacy versus Freedom of Information: Is there a Conflict?”, EHRLR 2003, Supp (Special issue: privacy 2003), 109-119.

Rechtspraak:

• RvS, Afdeling Wetgeving, advies van 8 oktober 1990, Parl.St. Senaat 1990-1991, nr. 1198/1, p. 71.

• GwH 4 maart 2009, nr. 36/2009.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 16/09/2011 - 19:45
Laatst aangepast op: vr, 16/09/2011 - 19:45

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.