-A +A

Rechtsdwaling

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Brunner C.L.H.
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1993
Pagina: 
1313
Samenvatting

Rechtsdwaling is dwaling omtrent het objectieve recht.

Zij staat tegenover de (klassieke) dwaling, zijnde de dwaling omtrent feiten.

De bijdrage is geschreven naar Nederlands recht.

Zie TPR 1993

1313 Rechtsdwaling - klik hier -
Brunner C.L.H.

  zie ook in TPR 1993

1347 Verdwaald in de jungle van de wet. Biedt rechtsdwaling een uitkomst? - klik hier -
Bouckaert B.
Inhoudstafel tekst: 

1. Inleiding
2. Is rechtsdwaling een species van dwaling?
3. Onbekendheid met de wet
4. De practische betekenis van het adagium dat ieder wordt geacht de wet te kennen
5. Dwaling omtrent de inhoud van het recht
6. Rechtsdwaling bij rechtshandelingen
7. Rechtsdwaling en conversie
8. Rechtsdwaling en goede trouw
9. Rechtsdwaling en aansprakelijkheid voor schade
a) Rechtsdwaling van overheidslichamen
b) Rechtsdwaling van de rechter
c) Rechtsdwaling van het Openbaar Ministerie
d) Rechtsdwaling van advocaten en notarissen
e) Rechtsdwaling en rechtsmaatregelen
f) Rechtsdwaling en wanprestatie
10. Rechtsdwaling, dading en gerechtelijke betekenis
11. Rechtsdwaling en strafrecht
12. Slotbeschouwing

Bespreking van dit werk door de uitgever:

Vergissen is menselijk, maar wat zijn de juridische gevolgen ervan?

Dit werk focust op het wilsgebrek dwaling. Hierbij wordt vertrokken van het uitgangspunt dat zich vergissen menselijk is (errare humanum est). Iedereen kan zich vergissen, maar niet iedere vergissing komt in aanmerking als wilsgebrek dat tot de nietigverklaring van de overeenkomst kan leiden. Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan, waaronder de voorwaarde van zelfstandigheid van de zaak en de voorwaarde van verschoonbaarheid.
Wanneer daaraan niet voldaan is, kan de vergissing niet retroactief ongedaan worden gemaakt (maar heeft men – bij een verschoonbare dwaling die niet de zelfstandigheid van de zaak betreft – mogelijks wel recht op een schadevergoeding)

Algemene theorie van dwaling geïllustreerd en geconcretiseerd aan de hand van recente rechtspraak:

In een eerste hoofdstuk wordt de figuur van dwaling afgebakend tegenover een aantal andere (verwante) rechtsfiguren, waaronder de wilsverhinderende dwaling en de vrijwaring voor verborgen gebreken.
Een tweede hoofdstuk behandelt de verschillende toepassingsvoorwaarden voor dwaling. Daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op de voorwaarde van zelfstandigheid van de zaak en de voorwaarde van verschoonbaarheid, waarbij de band wordt gelegd met de onderzoeks-en informatieplichten van de partijen. Daarna wordt onderzocht wie van de partijen de bewijslast draagt en welke bewijsmiddelen de partijen daarvoor ter beschikking hebben
In een derde hoofdstuk worden de verschillende sancties besproken en de gevolgen die daaraan verbonden zijn.
Een afzonderlijk hoofdstuk wordt gewijd aan de figuur van de rechtsdwaling.
Ten slotte worden een aantal recente toepassingsgevallen uit de rechtspraak besproken die de relevantie van de figuur van dwaling voor de praktijk aantonen.

Deze publicatie draagt het kwaliteitslabel van GPRC.
GPRC staat voor ‘Guaranteed Peer Reviewed Content’. Publicaties die dit label dragen, hebben een peer-reviewprocedure doorlopen die beantwoordt aan de internationale wetenschappelijke standaarden, zie http://www.boekenvak.be/gprc
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 14/03/2015 - 16:39
Laatst aangepast op: zo, 03/09/2017 - 15:49

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.