-A +A

Recht is geen wetenschap. Rechtswetenschap bestaat daarom niet minder

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Guthwirth Serge
Tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2017
Pagina: 
670
Samenvatting

De auteur plaatst de discussie over de wetenschappelijkheid van de rechtswetenschap in de context van de bibliometrische aanpak, waarmee momenteel fondsen voor wetenschappelijk onderzoek worden verdeeld. Hij maakt deze band op overtuigende wijze. Deze band geeft ook het belang van deze bijdrage aan: waarom en hoe rechtswetenschap een wetenschap is, of iets concreter, waarom rechtswetenschap een andere wetenschap is dan de wetenschap die kan gemeten worden met de gangbare bibliometrische methoden, en waarom de evaluatie van rechtswetenschap dus een andere evaluatie verdient.

"De rechtswetenschap leunt veel dichter aan bij de letteren, wijsbeheerte en historische wetenschappen, zeg maar de humanities, dan bij de sociale of empirische, laat staan de experimentele of terreinwetenschappen".

"Het behoort ongetwijfeld tot de grandeur van de rechtspraak om beslissingen te moeten nemen juist wanneer dat elders niet lukte"

"Het moge duidelijk zijn dat de rechtswetenschap niet alleen springlevend is, maar dat ze plaats neemt tussen andere wetenschappelijke disciplines in een breed en divers palet van wijzen en manieren om wetenschap te bedrijven"

Hoe komt een publicatie in het VABB-SHW terecht?

Een publicatie kan in het VABB-SHW worden opgenomen indien de volledige bibliografische referentie ervan door de universiteit waaraan de auteur(s) verbonden is (zijn), tijdig, i.e. jaarlijks voor de in het BOF-besluit bepaalde deadline, bij het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) werd ingediend. Het overzicht van de publicaties van haar onderzoekers bewaart elke instelling in een academische bibliografie. Een publicatie kan dus maar voor opname in het VABB-SHW in aanmerking worden genomen indien ze in het lokale bibliografische bestand van de universiteit van de auteur is geregistreerd.

Het GP kan niet op eigen initiatief publicaties toevoegen en vertrekt steeds van de ingeleverde gegevens. De volledigheid van het VABB-SHW is bijgevolg mede de verantwoordelijkheid van de universiteiten en hun onderzoekers: dienen zij van bepaalde publicaties geen of onvolledige bibliografische gegevens in, dan kunnen deze niet opgenomen worden in het VABB-SHW.

Het GP toetst tijdschriften, alsook boektitels/boekenreeksen/uitgevers en proceedings aan de ondergrenscriteria van het BOF-besluit:

ze zijn publiek toegankelijk.
ze zijn op een ondubbelzinnige manier identificeerbaar via een ISSN- of ISBN-nummer.
ze leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten of de toepassing ervan.
ze worden voor verschijnen beoordeeld in een aantoonbaar peer reviewproces door wetenschappers die expert zijn in de betrokken (deel)discipline(s).
Aan deze criteria voegde het GP een extra voorwaarde toe:

de publicaties zijn minstens vier pagina’s lang.
Enkel publicaties die aan elk van deze voorwaarden voldoen worden in het VABB-SHW opgenomen.

Voor de beoordeling laat het GP zich bijstaan door disciplinaire subpanels, die hun advies geven in functie van de ondergrenscriteria van het BOF-besluit. Deze beoordeling doet geen uitspraak over de intrinsieke kwaliteit van publicaties. In het selectieproces streeft het GP naar intra- en interdisciplinaire consensus over de instellingen heen.

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 01/12/2017 - 15:30
Laatst aangepast op: vr, 01/12/2017 - 15:30

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.