-A +A

Potpourri V

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
X
Tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2018
Pagina: 
577
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Dit duidelijk overzicht van de wet van 6 juli 2017, Potpourri V belicht de onderwerpen die aan bod komen in deze wetgeving:

• harmonisering adoptieprocedures
• vaststellen naam en voornaam internationaal privaatrecht
• rechtspersonen met onbaatzuchtig doel hebben geen ministeriële en Koninklijke machtiging meer nodig om legaten te ontvangen
• wijziging aan de verordening Brussel II bis (kinderontvoering)
• gewijzigde procedure van verwerping van nalatenschap en aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
• invoering Centraal erfrechtregister
• Beperking van de mogelijkheid van verzet tegen verstekvonnis
• vereenvoudiging van de wet op het notariaat (Ventosewet)
• cyber security
• nieuwe mogelijkheid tot detentie bij uitlevering
• mogelijkheid voor rechtbanken om te zetelen in de gevangenis
• invoer unieke gerechtelijke stage van twee jaar
• plaatsvervangende magistraten zijn niet meer mogelijk op het niveau van de rechtbanken van eerste aanleg en enkel nog mogelijk in de hoven van beroep
• verhoging van de straf op het misdrijfschending beroepsgeheim
• rechtzetting fouten gemaakt door de wetgever in de rechtspleging voor het hof van assisen
• aanmaning tot betaling bij invordering van onbetwiste geldschulden stuit de verjaringstermijn
• arresten van het Hof van Cassatie zijn bindend voor de verwijzingsrechter
• beslissingen tot internering kunnen niet meer bij verstek worden genomen
voorbereidingsmaatregelen bij de eerste zitting inzake internering (informatiegaring)
• kwalificeerde elektronische handtekening
• elektronisch bevel tot betalen verkeersboetes
• uitstel bevoegdheid strafuitvoeringsrechtbank in voor korte gevangenisstraffen (alweer uitgesteld thans tot 1 oktober 2019)
• eigendomsvoorbehoud pand geschrapt bij betaling
 

Deze bijdrage is niet terug te vinden in de elektronische publicatie van dit nummer van het NJW op Jurisquaire en is enkel terug te te vinden in de papieren editie van het tijdschrift.

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 18/05/2018 - 12:23
Laatst aangepast op: vr, 18/05/2018 - 12:24

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.