-A +A

Persoonlijke ongeschiktheid in de Indicatieve Tabel 2012

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Onderdeel van de bijdrage De Indicatieve Tabel 2012: van (te) normerend naar betwist?
Publicatie
Auteur: 
Vansweevelt T
Auteur: 
Weyts B
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2014-2015
Pagina: 
243
Samenvatting

De Indicatieve Tabel 2012 voert het nieuwe begrip «persoonlijke ongeschiktheid» in. (Integrale publicatie Indicatieve tabel 2012 in T. Pol 2012, 93)

De «persoonlijke ongeschiktheid» is «het geheel» van de gevolgen van de aantasting van de fysieke en psychische integriteit op de handelingen en de gedragingen in het dagelijks patrimoniaal leven, met inbegrip van de pijnen die volgens de medisch deskundige normalerwijze verbonden zijn aan het letsel, evenals de psychische schade die hier gewoonlijk mee gepaard gaat.

Het percentage van de persoonlijke ongeschiktheid geen meeteenheid is maar een waardemeter. De deskundige geeft eerst toelichting bij de weerslag van de letsels op het dagelijks leven alvorens een percentage te bepalen. Aanpassing kan met inachtneming van de persoonlijke situatie.

De «persoonlijke ongeschiktheid» wordt in de Indicatieve Tabel 2012 niet verder toegelicht.

Toelichting verschaft wordt wel gegeven in een bijdrage van P. Lucas en L. Jonckheere: P. Lucas en L. Jonckheere, «Persoonlijke ongeschiktheid en een nieuw stramien ter bepaling van de schade» in Indicatieve Tabel 2012, Brugge, die Keure, 2012, 139 e.v.

Het begrip invaliditeit voorheen verward met arbeidsongeschiktheid wordt hierbij verlaten.

Invaliditeit is een medisch benadering van de aantasting van anatomische of functionele aard verwijst, los van de lucratieve activiteiten van een slachtoffer.
Invaliditeit wordt voornamelijk bepaald op grond van de (dubbelzinnige) Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit (de zgn. OBSI), waarvan P. Lucas en L. Jonckheere beweren dat ze dubbelzinnig is.

Arbeidsongeschiktheid is een economisch begrip dat naar de economische weerslag van de psycho-fysieke ongeschiktheid verwijst en dus de economische gevolgen van een invaliditeit bepaalt.
Zie Cass. 11 januari 1983, Arr.Cass. 1982-83,

Basis is de aantasting van de lichamelijke en geestelijke integriteit. Hierna kwantificering. Hierna raming door deskundige van (1) de persoonlijke tijdelijke en (2) persoonlijke blijvende ongeschiktheid moeten ramen op een schaal van 0 tot 100, los van huishoudelijke en economische ongeschiktheid, die afzonderlijk worden geëvalueerd.

De (tijdelijke of de blijvende) huishoudelijke ongeschiktheid is de aantasting van het energetisch of functioneel potentieel van het slachtoffer met een economisch waardeerbare weerslag op zijn geschiktheid tot het vervullen van huishoudelijke taken, wat zich uit in een gedeeltelijke of totale onmogelijkheid dan wel het leveren van verhoogde inspanningen, rekening houdend met de actuele familiale situatie en de voorzienbare evolutie ervan op een schaal van 0 tot 100 als graad van aantasting van de fysieke of psychische integriteit op de huishoudelijke taken van het slachtoffer.

Cass. 7 januari 1999, Arr.Cass. 1999, 7: “Het huishoudelijk werk heeft een economische waarde heeft, los van de inkomsten. Deze schade kan ook in de periode van blijvende arbeidsongeschiktheid worden geleden”.

De economische ongeschiktheid omvat op een schaal van 0 tot 100:
• de gevolgen van de aantasting van de fysieke en de psychische integriteit op de handelingen en gedragingen in het professioneel en lucratief leven van het slachtoffer

• de aantasting van de concurrentiekracht van het slachtoffer op de arbeidsmarkt.
 

Inhoudstafel tekst: 

Inhoud van de indicatieve tabel 2012

INDICATIEVE TABEL - VERSIE 2012

Hoofdstuk I. Schade aan voorwerpen en kosten
1. Voertuigschade
2. Verplaatsingskosten
3. Administratiekosten
4. Kledijschade
5. Medische kosten voor en na de consolidatie

Hoofdstuk II. Schade aan personen
I. De deskundigenopdracht
II. De tijdelijke schade
III. De blijvende schade
IV. Het overlijden

Hoofdstuk III. Interest en provisie

Bijlage: drie voorbeelden

Tableau indicatif - version 2012

Chapitre Ier. Dommage aux choses et frais
1. Dommage aux véhicules
2. Frais de déplacement
3. Frais administratifs
4. Préjudice vestimentaire
5. Frais médicaux ante et post consolidation

Chapitre II. Dommage aux personnes
I. La mission d'expertise
II. Les préjudices temporaires
III. Les préjudices permanents
IV. Le décès

Chapitre III. Intérêts et provisions
1. Intérêts compensatoires
2. Intérêts moratoires
3. Provisions

Annexe: trois exemples

De indicatieve tabel: de belangrijkste innovatie in het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht sinds 1804?
door Dries Simoens

1. Ergens tussen "een volledig en juist passend herstel" en "the damages lottery"
2. Analyse van de indicatieve tabel 2012
3. Naschrift, tevens vooruitblik

L'incapacité personnelle et la nouvelle arborescence des préjudices
par Pierre Lucas

Introduction
1. Les concepts
2. Une nouvelle arborescence des préjudices
3. Une nouvelle mission

Persoonlijke ongeschiktheid en een nieuw stramien ter bepaling van de schade
door Pierre Lucas en Ludo Jonckheer

Inleiding
1. De begrippen
2. Een nieuw stramien voor evaluatie van de schade
3. Een nieuwe opdracht

Intérêts et provisions
par Jean-Luc Fagnart

Introduction
Chapitre I. Les indemnités provisionnelles
Chapitre II. Les intérêts
Chapitre III. L'imputation des indemnités provisionnelles

Aandachtspunten en reflectie vanuit de praktijk
door Hilde Ulrichts

1. Rentevoet vergoedende interest, berekening 217
2. Intérêts compensatoires: taux d'intérêt? Calcul de capitalisation: taux d'escompte?
3. Toemaatjes

Persoonlijke noot:

Waarom deze waas van geheimzinnigeheid rond de wijze van samenstelling van de indicatieve tabel. Zij heeft een onmiskenbaar belang. Toch lijkt ze opgesteld door een geheime "loge" zonder enige inspraak van de vertegenwoordigde burger, zonder enige openheid en openbaarheid, zonder enige controle.

Erger. Bij de publicatie van de indicatieve tabel werden zelfs de auteursrechten op deze tabel voorbehouden. Zij was dus niet publiek in de zin van vrij consulteerbaar en na betaling zelfs niet verspreidbaar. Een geheime kennis opgestesteld door een geheid gennootschap met onbekende auteurs, vermoedelijk betaald door de belastingbetaler, afgeschermd tegen enlke vorm van kritiek en met auteursrechten ten voordele van????

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 11/10/2014 - 12:57
Laatst aangepast op: di, 12/09/2017 - 07:56

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.