-A +A

Personenschade zaakschade en economische schade

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Onderdeel van de bijdrage De Indicatieve Tabel 2012: van (te) normerend naar betwist?
Publicatie
Auteur: 
Vansweevelt T
Auteur: 
Weyts B
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2014-2015
Pagina: 
243
Samenvatting

Constante in alle Indicatieve Tabellen vanaf de eerste editie: opsplitsing van de schade in de zaakschade en de lichamelijke schade of personenschade

Personenschade is de schade door overlijden en door fysieke of geestelijke letsels,

Zaakschade is schade door de vernieling, de beschadiging of de ontvreemding van roerende en onroerende zaken.

Economische schade is de pecuniair waardeerbare (ondermeer financiële) schade, minwaarde en belangenwaarde die gevolg is van fysieke schade of overlijden.

Niettegenstaande dat het Belgisch Recht enerzijds en de indicatieve tabel anderzijds het recht op vergoeding van economische schade erkent, komt dit onderscheid en ook de invulling hiervan onvoldoende aan bod in de Indicatieve tabel.

Voorbeelden economische schade:
• vermindering van de arbeidsgeschiktheid (vermindering waarde op de arbeidsmarkt en noodzaak meerinspanningen
• economische schade door overlijden door verlies de beroepsinkomsten van de overledene.
• winstderving
• kosten die een schadelijder noodzakelijkerwijze moet maken

Economische schade is meer dan loutere schending van economische belangen Economische schade is “consequential economic loss” is economische schade die gevolg is van fysieke schade of overlijden.

De Indicatieve Tabel besteedt geen aandacht voor de economic loss, Pure economic loss kan worden gedefinieerd als alle schade die niet direct voortvloeit uit overlijden,  lichamelijk letsel of zaakschade maar wel door deze schade (in)direct wordt veroorzaakt..

De rechter staat niet afkerig tegenover de vergoeding van economische schade.
Voorstel van tweedeling naar driedeling waarbij de economische schade als een derde categorie wordt door de auteurs verdedigd.
 

Inhoudstafel tekst: 

Inhoud van de indicatieve tabel 2012

INDICATIEVE TABEL - VERSIE 2012

Hoofdstuk I. Schade aan voorwerpen en kosten
1. Voertuigschade
2. Verplaatsingskosten
3. Administratiekosten
4. Kledijschade
5. Medische kosten voor en na de consolidatie

Hoofdstuk II. Schade aan personen
I. De deskundigenopdracht
II. De tijdelijke schade
III. De blijvende schade
IV. Het overlijden

Hoofdstuk III. Interest en provisie

Bijlage: drie voorbeelden

Tableau indicatif - version 2012

Chapitre Ier. Dommage aux choses et frais
1. Dommage aux véhicules
2. Frais de déplacement
3. Frais administratifs
4. Préjudice vestimentaire
5. Frais médicaux ante et post consolidation

Chapitre II. Dommage aux personnes
I. La mission d'expertise
II. Les préjudices temporaires
III. Les préjudices permanents
IV. Le décès

Chapitre III. Intérêts et provisions
1. Intérêts compensatoires
2. Intérêts moratoires
3. Provisions

Annexe: trois exemples

De indicatieve tabel: de belangrijkste innovatie in het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht sinds 1804?
door Dries Simoens

1. Ergens tussen "een volledig en juist passend herstel" en "the damages lottery"
2. Analyse van de indicatieve tabel 2012
3. Naschrift, tevens vooruitblik

L'incapacité personnelle et la nouvelle arborescence des préjudices
par Pierre Lucas

Introduction
1. Les concepts
2. Une nouvelle arborescence des préjudices
3. Une nouvelle mission

Persoonlijke ongeschiktheid en een nieuw stramien ter bepaling van de schade
door Pierre Lucas en Ludo Jonckheer

Inleiding
1. De begrippen
2. Een nieuw stramien voor evaluatie van de schade
3. Een nieuwe opdracht

Intérêts et provisions
par Jean-Luc Fagnart

Introduction
Chapitre I. Les indemnités provisionnelles
Chapitre II. Les intérêts
Chapitre III. L'imputation des indemnités provisionnelles

Aandachtspunten en reflectie vanuit de praktijk
door Hilde Ulrichts

1. Rentevoet vergoedende interest, berekening 217
2. Intérêts compensatoires: taux d'intérêt? Calcul de capitalisation: taux d'escompte?
3. Toemaatjes

Persoonlijke noot:

Waarom deze waas van geheimzinnigeheid rond de wijze van samenstelling van de indicatieve tabel. Zij heeft een onmiskenbaar belang. Toch lijkt ze opgesteld door een geheime "loge" zonder enige inspraak van de vertegenwoordigde burger, zonder enige openheid en openbaarheid, zonder enige controle.

Erger. Bij de publicatie van de indicatieve tabel werden zelfs de auteursrechten op deze tabel voorbehouden. Zij was dus niet publiek in de zin van vrij consulteerbaar en na betaling zelfs niet verspreidbaar. Een geheime kennis opgestesteld door een geheid gennootschap met onbekende auteurs, vermoedelijk betaald door de belastingbetaler, afgeschermd tegen enlke vorm van kritiek en met auteursrechten ten voordele van????

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 11/10/2014 - 11:56
Laatst aangepast op: za, 11/10/2014 - 12:52

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.