-A +A

Overzicht van procesregels inzake Intellectuele Eigendomsrechten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Vandewynckel S
Auteur: 
Verlinden M
Auteur: 
Meyer G
Uitgever: 
UGA
Jaargang: 
2013
ISBN nummer: 
9789089774712
Samenvatting

Bespreking door de uitgever

Wat zijn de toepasselijke rechtsregels in het kader van burgerlijke procedures die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten? Welke soorten procedures bestaan er? Wie mag ze instellen? Welke instanties zijn bevoegd ? Welke procesregels dienen rechthebbenden te volgen wanneer er strafrechtelijke inbreuken worden vastgesteld, onder andere door douaneautoriteiten?

Op deze hoofdvragen willen de auteurs een antwoord bieden. Zij geven daarbij per intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht en naburige rechten, beschermde computerprogramma’s, beschermde databanken, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, Belgisch en Europees octrooirecht, enz.) een overzicht van de belangrijkste procesregels die in acht moeten worden genomen. Het gaat hierbij voornamelijk om Belgisch recht, maar ook internationale, Europese en Benelux rechtsregels zijn van belang. Alvorens op deze vragen in te gaan geven de auteurs een summier overzicht van de verschillende intellectuele eigendomsrechten.

In de bijlagen bij het werk vindt men tot slot een overzichtstabel inzake de verdeling van de gerechtelijke bevoegdheden voor geschillen inzake intellectuele eigendom, wat de praktijkjurist zeker zal weten te appreciëren.

"Dit werk is een uitstekende leidraad voor al wie de juiste weg wil vinden in het labyrint van procedures en procesregels inzake intellectuele eigendomsrechten."

Inhoudstafel tekst: 

Titel I. Kort overzicht van de voornaamste intellectuele eigendomsrechten

Hoofdstuk I. Algemeen
Hoofdstuk II. Auteursrecht en naburige rechten
Hoofdstuk III. Rechtsbescherming van computerprogramma’s
Hoofdstuk IV. Databankenrecht
Hoofdstuk V. Merkenrecht
Hoofdstuk VI. Tekeningen- en modellenrecht
Hoofdstuk VII. Octrooirecht
Hoofdstuk VIII. Aanvullende bescherming voor geneesmiddelen en verlenging voor pediatrisch gebruik
Hoofdstuk IX. Kwekersrecht
Hoofdstuk X. Bescherming van topografieën van halfgeleiderproducten (“chips”)

Titel II. Bronnen van procesregels inzake intellectuele eigendomsrechten

DEEL I BURGERLIJKE PROCESREGELS INZAKE INTELLECTUELE EIGENDOM

Titel I. Overzicht van de burgerlijke procesregels inzake intellectuele eigendom

Hoofdstuk I. Sancties en procedures inzake handhaving
Hoofdstuk II. Bevoegdheid
Hoofdstuk III. Bewijs
Hoofdstuk IV. Erelonen en kosten verbonden aan een gerechtelijke procedure inzake intellectuele eigendomsrechten

Titel II. Specifieke procedures met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten

Hoofdstuk I. Beslag inzake namaak
Hoofdstuk II. Stakingsvordering

Titel III. Specifieke procesregels voor de verschillende intellectuele eigendomsrechten

Hoofdstuk I. Het auteursrecht en de naburige rechten
Hoofdstuk II. De rechtsbescherming van computerprogramma’s
Hoofdstuk III. De sui generis rechtsbescherming van databanken
Hoofdstuk IV. Benelux merkenrecht
Hoofdstuk V. Gemeenschapsmerkenrecht
Hoofdstuk VI. Benelux tekening- en modellenrecht
Hoofdstuk VII. Gemeenschapsmodellenrecht
Hoofdstuk VIII. Belgisch octrooirecht
Hoofdstuk IX. Europees octrooirecht
Hoofdstuk X. Rechtsbescherming inzake aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen, met inbegrip van de verlenging van de beschermingsduur van ABC voor pediatrisch gebruik
Hoofdstuk XI. Belgisch kwekersrecht
Hoofdstuk XII. Communautair kwekersrecht
Hoofdstuk XIII. Rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderproducten

DEEL II STRAFRECHTELIJKE PROCESREGELS INZAKE INTELLECTUELE EIGENDOM

Hoofdstuk I. Wet inzake de beteugeling van namaak en piraterij.
Hoofdstuk II. Strafrechtelijke procesregels per intellectueel eigendomsrecht

DEEL III PROCESREGELS INZAKE DOUANEOPTREDEN

Hoofdstuk I. Wet inzake de beteugeling van namaak en piraterij
Hoofdstuk II. Douane Verordening

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 19/12/2013 - 22:25
Laatst aangepast op: di, 24/12/2013 - 16:48

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.