-A +A

Overzicht van de Vlaamsche rechtsliteratuur sedert 10 Mei 1940

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Nederlandstalige rechtsleer geschreven tijdens de tweede wereldoorlog
Publicatie
Auteur: 
René Victor
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Mr René VICTOR, Justitiestraat, 21, Antwerpen.
Jaargang: 
10° jaargang september 1946, Nr. 1
Pagina: 
7
Samenvatting

Tijdens de tweede wereldoorlog bleven onze rechtsgeleerden actief. Het was zelf de periode waarin Kluyskens zijn magnum opus voleindigde.

Inhoudstafel tekst: 

Overzicht van de Nederlandstalige rechtsleer gepubliceerd tijdens de tweede wereldoorlog.

• Edmond Ronse. en Albert Tiberghein « Handboek der Inkomstenbelastingen ».
• Prof. Thuysbaert « De belastingwet op de uitzonderlijke winsten »
• Mr Raymond Jacobs « Het beschermingsstatuut der natuurlijke kinderen ».
• Pierre Wildiers en Marcel Caethoven « Handboek voor zeeverzekering»,
• Prof. Kluyskens, « Voorrechten en hypotheken»,
• Prof. Kluyskens « Personen- en familierecht»
• Het Huwelijkskontrakt ».
• Professor Jules Simon, «Handboek van het Belgisch Strafrecht»
Mr. Antoon Firnmers « Beknopte handleiding bij den leergang van 'handelsrecht»,
• Mr André Jean Desimpelaere « Critische studie betreffende de maritale macht en de rechtsonbekwaamheid der gehuwde vrouw ».
• Mr Fernand Lefère een ander, . uiterst belangrijk onderwerp· gekozen voor zijn universitair proefschrift : «De feitelijke scheiding der echtgenooten ».
• Mr J. Limpens « Prijshandhaving buiten contract bij verkoop van merkartikelen
• Maurice Verstraeten, koloniaal magistraat en hoogleeraar aan de Koloniale Hoogeschool te Antwerpen, en Gerard Desolre, rechter in de Rechtbank van eersten aanleg aldaar «Het Congoleesch Burgerlijk Recht»
• P. De Beus « Burgerlijke verantwoordelijkheid ontstaan uit misdrijven of oneigenlijke misdrijven».
• André· Mast « De · geschillen van bestuur naar Belgisch recht ».
beheerschen en waarvan de hoqfdlijnen van een staatrechtelijke theorie zouden kunnen worden afgeleid.
• C. J. Vanhoudt, advokaat-generaal bij het Hof van Beroep te Gent, en getiteld « Progressieve en regressieve evolutie in het strafrecht onder invloed der dictatuur ».
• Rondou « Het vraagstuk der landpachten in België
• Prof. R. Vandeputte over « Het Belgisch monetair experiment ».
• Prof. E. Van Dievoet « Het Burgerlijk Recht in België en in Nederland van 1800 tot 1940 ».

Lees de bespreking van deze werken in het RW van 22 september 1944
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 31/08/2016 - 18:28
Laatst aangepast op: wo, 31/08/2016 - 18:28

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.