-A +A

Overzicht rechtspraak vennoopschappen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Geens K
Auteur: 
Wyckaert M
Auteur: 
Clottens C
Auteur: 
Parrein F
Auteur: 
De Dier S
Auteur: 
Cools S
Auteur: 
Jenné F
Auteur: 
Steeno A
Tijdschrift: 
TPR
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2012
Pagina: 
74
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Vennootschappen pagina 73
Auteurs: Geens K., Wyckaert M., Clottens C., Parrein F., De Dier S., Cools S., Jenné F., Steeno A.
Hoofdstuk I. Bestanddelen van vennootschap. Vennootschap en andere vormen van samenwerking (1-13)
Afdeling 1. Vennootschap of andere samenwerkingsvormen (14)
Afdeling 2. Constitutieve bestanddelen (5-13)
§ 1. Inbreng (5-7)
§2. Aandeel van iedere vennoot in winst en verlies (8-11)
§ 3. Winstoogmerk (12-13)
Hoofdstuk II. Voorovereenkomst tot oprichting van een vennootschap (14-15)
Hoofdstuk III. Nietigheid van de deelneming aan de vennootschap en van de vennootschap zelf (16-18)
Hoofdstuk IV. De vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid: maatschap, tijdelijke vennootschap, stille vennootschap (19-27)
Hoofdstuk V Het einde van de "onregelmatige vennootschap onder firma" (28-30
Hoofdstuk Vl. Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid. Algemene regels (31-143)
Afdeling I. Handels- en burgerlijke vennootschappen (31-32)
Afdeling 2. Ontstaan van de vennootschap als rechtspersoon (33-38)
Afdeling 3. Nietigverklaring van handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid (39-40)
Afdeling 4. Vorm en openbaarmaking van akten (41-43)
Afdeling 5. De naam van de vennootschap met rechtspersoonlijkheid (44-52)
Afdeling 6. De zetel van de vennootschap met rechtspersoonlijkheid (53-66)
Afdeling 7. Rechtsbekwaamheid van de vennootschap niet rechtspersoonlijkheid
(67-72)
Afdeling 8. Vertegenwoordiging bij rechtshandelingen (73-85)
Afdeling 9. Proceshandelingen van en tegen vennootschappen (86-108)
§ 1. Belang om in rechte te treden (87-92)
§ 2 Beslissing om in rechte te treden (93-94)
§ 3 Verschijning van de vennootschap in persoon (95-96)
§ 4 Vertegenwoordiging van de vennootschap door een advocaat (97-102)
§ 5 Vertegenwoordiging van de vennootschap voor de Raad von State en het Grondwettelijk Hof (103-108)
Afdeling 10. toerekening aan de rechtspersoon van feitelijke handelingen (109-131)
Afdeling 11. Terzijdestelling van volkomen rechtspersoonlijkheid. Doorbraak van beperkte aansprakelijkheid (132-143)
Hoofdstuk VII. De V.O.F. en de commanditaire vennootschap (144-147)
Hoofdstuk VIII. De naamloze vennootschap (148-304)
Afdeling 1. Oprichting (148-154)
§ 1 Wettelijk mininiumkapitaal (148)
§ 2 Oprichtingaansprakelijkheid —algemeen (149-151)
§ 3 oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend aanvangskapitaal (152-154)
Afdeling 2. Het bestuur en dagelijks bestuur (155-228)
§ 1 Statuut van de bestuurders (155-177)
§ 2 Vergaderingen raad van bestuur (178-185)
§ 3 Verplichtingen en bevoegdheden van de raad van bestuur (186-203)
§ 4 Comités (gedeeltelijk) binnen de raad van bestuur (204-205)
§ 5 Dagelijks bestuur (206-211)
§ 6 Geschillen over het bestuur van de vennootschap (212-228)
Afdeling 3. Aansprakelijkheid van bestuurders of zaakvoerders (229-283)
§ I Algemene principes (229-232)
§ 2 Interne aansprakelijkheid t.a.v. de vennootschap (233-245)
§ 3 Externe aansprakelijkheid t.a.v. derden (246-257)
§ 4 De gewone aansprakelijkheids¬gronden en het faillissement van de vennootschap (258-262)
§ 5 Bijzondere faillissementsaanspra¬kelijkheid voor kennelijk grove fout (263-272)
§ 6 Bijzondere aansprakelijkheid voor onbetaalde bedrijfsvoorhef¬fing, BTW en sociale bijdragen (273-278)
§ 7 Procedurevragen (279-283)
Afdeling 4 Algemene Vergadering (284-317)
Afdeling 5 Controle (318-338)
§ 1 Controle door een commissaris of door een individuele vennoot (318-333)
§ 2 Het deskundigenonderzoek (all. 168-169 W.Venn.) (334-338)
Afdeling 6 Jaarrekening (339-365)
Afdeling 7. Kapitaal, aandelen en andere effecten van de NV (366-463)
§ 1 Algemeen (366-374)
§ 2 Interimdividend -- tussentijds dividend (375-385)
§ 3 Aandelenoverdracht (386-430)
§ 4 Overdrachtsbeperkingen (431-433)
§ 5 Onvrijwillige buitenbezitstelling van titels aan toonder (434-435)
§ 6 Volstorting (436-443)
§ 7 Kapitaalverhoging (444-449)
§ 8 Kapitaalvermindering (450-451)
§ 9 Inkoop van eigen aandelen en kruisparticipaties (452-453)
§ 10 Publiek beroep, transparantie, misbruik van voorkennis (454-463)
Afdeling 8. Geschillenregeling (464-497)
Afdeling 9. Uitkoopbiedingen (498-505)
Hoofdstuk IX De BYBA (506-523)
Hoofdstuk X De cooperatieve vennootschap (524-534)
Hoofdstuk XI. Ontbinding en vereffening (535-584)
Afdeling 1. Ontbinding (535-544)
Afdeling 2. Vereffening (545-584)
Hoofdstuk XII Concentratie van vennootschappen (585-620)
§ 1 Vrijwillig openbaar bod (585-601)
§ 2 Verplicht openbaar bod (602-613)
§ 3 Fusie, splitsing en gelijkgestelde rechtshandelingen (614-620)

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 31/08/2012 - 19:29
Laatst aangepast op: vr, 31/08/2012 - 19:29

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.