-A +A

Overdracht tot zekerheid van schuldvorderingen: een bijzonder(e zeker)heid?

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
FELTKAMP, R
Tijdschrift: 
TBBR
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2017/4
Pagina: 
215
Samenvatting

De eigendomsoverdracht tot zekerheid is een juridische constructie waarvan de rechtsgeldigheid en, vooral, de tegenwerpbaarheid aan derden reeds lange tijd ter discussie stonden.

Deze bijdrage analyseert hoe het, onder de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, is gesteld met de eigendomsoverdracht tot zekerheid van een schuldvordering.

In deze wet bepaalt de wetgever dat een eigendomsoverdracht tot zekerheid van schuldvordering aan de overnemer enkel een pandrecht op de overgedragen schuldvordering verleent.

De centrale vraag in deze bijdrage is of hiermee alle discussies zijn opgelost.

Na een overzicht te hebben gegeven van de stand van zaken tot aan deze wet en na een analyse van deze nieuwe bepaling, is het besluit van de auteur dat dit alvast niet het geval is.

Zoals in de bijdrage uiteengezet, geeft deze bepaling aanleiding tot interpretatieproblemen inzake o.a. de precieze gevolgen die aan de bepaling gekoppeld moeten worden (betreft de conversie enkel de rechtsgevolgen en zo ja, binnen welke rechtsverhouding?), het toepassingsgebied van de bepaling en het (beperkte) voorwerp van de in de bepaling bedoelde eigendomsoverdracht tot zekerheid.

Daarnaast blijft opmerkelijk dat er ten aanzien van de financiële sector nog altijd een gunstregime werd behouden, niettegenstaande het opzet een uniforme regeling uit te werken.

Inhoudstafel tekst: 

§ 1. Inleiding 216

§ 2. De eigendomsoverdracht tot zekerheid – stand van zaken tot aan de wet van 11 juli 2013 217 I. Begrip 217 II. Een onzekere zekerheid 219

§3. Eigendomsoverdracht tot zekerheid onder de Wet Roerende Zekerheden 229

I. Wettelijke erkenning 229

II. Draagwijdte van artikel 62 BWZR 230

III. Draagwijdte op het vlak van de betrokken transacties 237

IV. Draagwijdte inzake het voorwerp van de eigendomsoverdracht tot zekerheid 238

V. Afwijkende regeling voor de financiële sector 239

§ 4. Besluit 240

 

Deze bijdrage is opgenomen in de Jurabibliotheek

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 15/06/2018 - 15:04
Laatst aangepast op: vr, 15/06/2018 - 15:04

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.