-A +A

Over willen en weten in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Sonck S
Tijdschrift: 
Juristenkrant
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2017
Samenvatting

Een overtreding van een wet, decreet, besluit of een reglementaire bepaling die een schade toebrengt aan een andere persoon, maakten steeds een schending uit van artikel 1382 - 1383 Burgerlijk Wetboek.

Volgens het Hof van Cassatie is hiertoe geen moreel element (opzet) vereist. Een fout in de zin van artikel 1382 - 1383 Burgerlijk Wetboek vergt immers geen opzet of bewustzijn met betrekking tot de overtreding van een wettelijke of reglementaire bepaling.

Behoudens indien er sprake zou zijn van een onoverwinnelijke dwaling ofwel een andere rechtvaardigingsgrond, begaafde persoon die een inbreuk begaat op een wettelijke of reglementaire bepaling een fout die aanleiding geeft tot diens aansprakelijkheid met verplichting tot schadevergoeding.

Deze bestond de fout erin dat een aannemer (zonder opzet en dus louter bij misslag) elektriciteitpylonen had geplaatst op de grond van een particuliere eigenaar.

Zie cassatie 9 februari 2017 C. 13 0143F en zie Stefaan-Sonck, over willen en weten in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, Juristenkrant 2017.
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Nog dit: 

De veroordeling van Yves Demet bij vonnis van 15 januari 2013 door de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, werd ongedaan gemaakt door het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 15 april 2015.

In haar arrest van 15 april 2015 stelt het Hof van Beroep te Antwerpen dat het opleggen van een schadevergoeding wegens een burgerrechtelijke fout door gebruik of misbruik van het recht op vrije meningsuiting en het persrecht, dient beoordeeld in concreto en dat aldus het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid primeert, zeker wanneer het toekennen van een schadevergoeding een afremmend effect zou hebben op het recht van vrije meningsuiting en de vrijheid van de pers in onze rechtstaat.

Een veroordeling tot schadevergoeding zou een chilling effect of afschrikkingseffect hebben op de vrije meningsuiting en de persrijheid en dient derhalve ten alle tijde vermeden.

In haar arrest stelt het hof verder dat een opinie op zich, weze het zelfs een kritische opinie, omwille van de persvrijheid en anders dan een berichtgeving, niet aan een waarheidsproef kan worden onderworpen.

Jelle Flo, Hof van Beroep maakt veroordeling Yves Desmet ongedaan, Juristenkrant 29 april 2015, pagina 1

Aangemaakt op: di, 23/05/2017 - 15:33
Laatst aangepast op: di, 23/05/2017 - 15:33

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.