-A +A

Over de scheiding van echtgenoten als aandeelhouders

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Uittreding of uitsluiting tijdens vereffening-verdeling huwgemeengschap
Publicatie
Auteur: 
Nore Delang
Tijdschrift: 
TEP
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2014/2
Pagina: 
147
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

1. geschillenregeling

2 geschillenregeling tussen dein gemeenschap gehuwde echtgenote

I ontvankelijkheid van de geschillen-regelingsprocedure tijdens de vereffening-verdeling van de gemeenschapsboedel

3 vordering door aandeelhouder

4 gewone onverdeelde aandelen

5 onverdeelde aandelen op naam van een der echtgenoten

6 onverdeeld aandeel in beroepsgoed

7 vergelijking ex-echtgenote met maten in een maatschap

8 worden rechten verbonden aan aandelen in mede-eigendom bij onenigheid niet geschorst?

II gegrondheid van de geschillenregeling tijdens vereffeningverdeling van de gemeenschap:

9 gegronde reden

10 ultimum remedium

III gevolgen van de geschillenregelingsproceduret voor de lopende vereffeningverdeling

11 vereffening-verdeling zonder geschillenregeling

12 geen voorrang vereffening-verdeling op geschillenregeling

13 geen toepassing verbod tot verkoop tussen echtgenoten

14 vermogenswaarden valt in de postcommunautaire-onverdeeldheid

15 peildatum fixeert vermogenswaarden voor datum vereffening-verdeling

16 waardering genuanceerd in het licht van echtelijke problemen

17 conclusie
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Nog dit: 

1. Krachtens art. 1401.5 BW zijn eigen, ongeacht het tijdstip van verkrijging, de lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen in vennootschappen waarin alle aandelen op naam zijn, indien die toebedeeld zijn aan of ingeschreven zijn op naam van één echtgenoot alleen. Uit de tekst van deze bepaling, de plaats ervan in het Burgerlijk Wetboek onder het hoofdstuk “baten van eigen vermogens” en de wetsgeschiedenis volgt dat deze bepaling een eigendomsregeling van de lidmaatschapsrechten bevat. De ontbinding van het huwelijk heeft niet tot gevolg dat de kwalificatie als eigen goed wijzigt.

2. Bij een gedwongen overdracht of overname van aandelen moet de waarde van de aandelen in beginsel worden geraamd op het tijdstip waarop de rechter de overdracht ervan beveelt, aangezien het recht op betaling van de prijs van de aandelen ontstaat op het tijdstip van de eigendomsoverdracht.

Bij die raming moet de rechter abstractie maken van zowel de omstandigheden die geleid hebben tot de vordering tot overname van de aandelen als van het gedrag van de partijen ten gevolge van de vordering. Dit houdt in dat indien de rechter in concreto vaststelt dat deze omstandigheden of dit gedrag een invloed hebben gehad op de waarde van de aandelen zoals deze vastgesteld wordt op de datum van de overdracht, hij de invloed hiervan buiten beschouwing dient te laten. Te dien einde is het de rechter ook toegestaan om als peildatum voor de waardering van de prijs een ander tijdstip in aanmerking te nemen.

Aangemaakt op: ma, 28/08/2017 - 11:48
Laatst aangepast op: ma, 28/08/2017 - 11:48

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.