-A +A

Ontmoetingen met Koen Raes

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
meerdere auteurs
Uitgever: 
die Keure
Jaargang: 
2012
ISBN nummer: 
9789048615179
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Editoriaal
door M. Lambrechts, Juridisch adviseur HUB-KUBrussel

Koen Raes kort
door W. Debeuckelaere, Voorzitter Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

The higher you fly, the deeper you go
door S. Gutwirth, Gewoon hoogleraar aan de faculteit Recht en Criminologie van de VUB, directeur van de onderzoeksgroep Law, Science, Technology & Society (LSTS)

Koen Raes: de schildpad én Achilles van Zeno van Elea
door L. Abicht, Docent filosofie Universiteit Gent, auteur, erevoorzitter Frans Masereelfonds

Het neutraliteitsbeginsel op de tocht? Quo vadis na het tweede Lautsi-arrest van het EHRM
door T. Agten, Onderzoeksmedewerker aan het Centrum voor Grondslagenonderzoek van het Recht van de Leuvense rechtsfaculteit en M.-Cl. Foblets, Gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en diensthoofd van hetzelfde Centrum

De hiërarchie van de straffen, schepping van de rechtspraak. Voorstel van een nieuwe aanpak
door A. Bloch, Raadsheer Hof van Cassatie

Clear and present danger - over negationisme, hate speech en de rationaliteit van het publieke discours
door C. Brants, Hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Utrecht

Emancipatorische mensenrechten: over het bestrijden van zogenaamde 'schadelijke culturele praktijken'
door E. Brems, Hoogleraar mensenrechten aan de Universiteit Gent

Academische vrijheid, uitingsvrijheid van de academicus en wetenschappelijke kritiek
door E. Brewaeys, Staatsraad, docent Vrije Universiteit Brussel

Over het concept menselijke waardigheid
door I. Casier, doctoranda, A. Bauwens, postdoctoraal onderzoeker, W. Distelmans, copromotor en S. Snacken, coördinator van het interdisciplinaire HOA-project "Human rights in situations of (extreme) dependency, Vrije Universiteit Brussel

Het zal je kind/ouder maar wezen ...
door J. Christiaens, Vakgroep Criminologie en onderzoeksgroep Crime & Society van de Vrije Universiteit Brussel

Van 'Antiseksualiteit' naar 'Foutseksualiteit'?
door T. Claes, Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap Universiteit Gent

De leegte van de onpartijdigheid
door G. Coene, Docent humanistiek en genderstudies aan de Vrije Universiteit Brussel

Zorgen voor rechten en doen aan zorg
door L. De Droogh, Docent in de opleiding sociaal werk, Hogeschool Gent en master sociaal werk, Universiteit Gent

Gederesponsabiliseerd burgerlijk recht valt niet uit de lucht, vliegtuigen wel
door P. De Hert, Professor aan de Vrije Universiteit Brussel

Keuzen in de gezondheidszorg
door J. De Maeseneer, Gewoon hoogleraar Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Universiteit Gent

De alledaagse zedelijkheid
door Y. Desmet, Politiek hoofdredacteur van de krant De Morgen

Over stijl en ethisch concept
door R. Devos, Prof. em. KU Leuven, filosoof, doceerde fundamentele wijsbegeerte, ethiek en hedendaagse politieke stromingen

Welk recht op gezondheid? Over moeilijke keuzen in de gezondheidszorg
door J. De Wispelaere, Créum, Université de Montreal en K. Uvijn, Hogeschool Gent

Net geen bevrijdende boodschap
door R. Doom, Gewoon hoogleraar faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Universiteit Gent

Tegen betere wetten in?
door F. Evers, Gewezen voorzitter Magistratuur en Maatschappij en P. Lefranc, Voorzitter Magistratuur en Maatschappij (M&M)

Wint de aanhouder wel in het rechtshulpdebat?
door B. Hubeau, Hoogleraar faculteit Rechten en PSW Universiteit Antwerpen, vicedecaan faculteit Rechten, onderwijsprofessor faculteit Rechten en Criminologie Vrije Universiteit Brussel

Laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt! Over het schijnrecht op privacy in de onderneming
door P. Humblet, Gewoon hoogleraar faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent

Geven om en aan de andere
door M. Lambrechts, Juridisch adviseur HUB-KUBrussel

Toch maar morele schadevergoeding, tegen beter weten in?
door K. Lemmens, Docent aan de rechtsfaculteiten van de KU Leuven, de UA en de VUB, advocaat

Zorg voor zorgverlener en rechter
door L. Lenaerts, Raadsheer arbeidshof Brussel

Publish or Perish - maar ook in het Nederlands! Reflecties bij Koen Raes als publiek intellectueel
door P. Loobuyck, Docent aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen, gastdocent aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de Universiteit Gent

Tango als ritueel van het bandeloze, maar bedachtzame lichaam
door J. Nietvelt, Advocaat, lid van Tegenspraak en tangodanser

Eerherstel voor Nozick. Over Rawls, links-Lockeanen en links-libertarisme
door P. Stouthuysen, Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel

Bedenkingen over respect en tolerantie
door F. Tanghe, Docent rechtsfilosofie aan de Universiteit Antwerpen

Koen Raes in de Gentse gemeenteraad
door P. Teerlinck, Stadssecretaris Gent

Over vrije dialoog, vrijruimtes en krachten
door J.P. Van Bendegem, Vrije Universiteit Brussel Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie Universiteit Gent

Liefde en recht: een slecht huwelijk
door L. Versluys, Advocate aan de Balie te Leuven

Tabula rasa
door D. Voorhoof, Docent mediarecht, auteursrecht en journalistieke ethiek aan de Universiteit Gent en European Media Law aan de Universiteit Kopenhagen

Over rijkdombestrijding
door J. Vranken, Em. gewoon hoogleraar van de Universiteit Antwerpen, oprichter van het Centrum OASeS en van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting

Grondrechten en de maatschappelijke voorwaarden voor hun verwezenlijking
door H. Willekens, Buitengewoon hoogleraar recht universiteit Hildesheim

Je laatste les
door F. Mortier, Hoogleraar Ethiek Universiteit Gent
 

Beschrijving van dit werk door de uitgever

Editors: W. Debeuckelaere, S. Gutwirth, M. Lambrechts, M. Santens, D.Voorhoof

Auteurs: L. Abicht, T. Agten, A. Bauwens, A. Bloch, C. Brants, E. Brems, E. Brewaeys, I. Casier, J. Christiaens, T. Claes, G. Coene, L. De Droogh, P. De Hert, J. De Maeseneer, J. De Wispelaere, W. Debeuckelaere, Y. Desmet, R. Devos, W. Distelmans, R. Doom, F. Evers, M.-Cl. Foblets, S. Gutwirth, B. Hubeau, P. Humblet, M. Lambrechts, P. Lefranc, K. Lemmens, L. Lenaerts, P. Loobuyck, F. Mortier, J. Nietvelt, S. Snacken, P. Stouthuysen, F. Tanghe, P. Teerlinck, K. Uvijn, J.P. Van Bendegem, L. Versluys, D. Voorhoof, J. Vranken, H. Willekens

Koen Raes (1954-2011) stierf op 4 mei 2011. Hij was jurist en filosoof en doceerde aan de UGent. Koen Raes was een sterk maatschappelijk gedreven denker, die er niet voor terugschrok om publiek over de meest uiteenlopende onderwerpen een eigen kritisch en steeds grondig beargumenteerd standpunt in te nemen.

Hij heeft als "public intellectual" een omvangrijk oeuvre achtergelaten, dat nog steeds bijzonder actueel is. Dat blijkt ook uit de bijdragen in dit boek. Alle auteurs vertrekken van een citaat van Koen Raes, gaan hiermee in dialoog en tonen telkens de blijvende relevantie aan van zijn gedachtegoed.

Alle bijdragen in dit boek tonen aan hoezeer Koen Raes bezorgd was voor een meer humane en rechtvaardige maatschappij, die fundamenteel democratisch moest zijn. Voor Koen waren democratie en rechtvaardigheid een project, een permanente zorg ook, met steeds een kritische kijk op de heersende machts- en eigendomsverhoudingen. Over de wijze waarop het maatschappelijk veranderingsproces diende te gebeuren, gaf hij op tal van domeinen creatieve aanzetten en reikte hij denkpistes of beleidsopties aan die nog steeds actueel of begeesterend zijn.

De auteurs van dit boek zijn zowel leden van Tegenspraak als vrienden, collega's en 'compagnons de route', die elk op hun manier de gedachten, de geschriften, de denkbeelden van Koen Raes tot leven doen komen. Ze hopen met dit huldeboek op passende wijze dank en eer te betonen aan het werk én de inzet van hun inspirerende voorbeeld, Koen Raes.

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 29/11/2012 - 21:20
Laatst aangepast op: zo, 30/11/2014 - 13:13

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.