-A +A

Ongevallen en aansprakelijkheid in de sport

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Hendrickx Frank
Uitgever: 
UGA
Jaargang: 
2010
ISBN nummer: 
9067686514
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding

II. Sportongeval in de vrije tijd

A. Onderscheid werknemer-zelfstandige
1. Een werknemer
2. Een zelfstandige

B. Arbeidsongeschiktheid werknemers
1. Beginsel
2. Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
3. Gewaarborgd loon
a. Arbeiders
b. Bedienden

C. Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen
1. Arbeidsongeschiktheid
2. Wachtperiode

D. Uitsluitingen: sportongevallen
1. De ziekteverzekering
2. De loonwaarborg
a. Arbeiders
b. Bedienden
3. Bespreking

III. Professioneel sportongeval

A. De professionele sportbeoefenaar

B. De wet betaalde sportbeoefenaars van 24 februari 1978
1. Toepassingsgebied
2. Sportbeoefening als arbeid
3. Gezag van een werkgever
4. Loon en loongrens

C. De sociale zekerheidsregeling beroepssporters
1. Mogelijke afwijkingen voor sportbeoefenaars
2. Beperking van het toepassingsgebied van sportbeoefenaars en hun onderwerping aan de sectoren
van de sociale zekerheid
3. De regeling van de arbeiders of de bedienden

D. Professioneel arbeidsongeval

IV. Aansprakelijkheid bij een sportongeval

A. Soorten aansprakelijkheid
1. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
2. Strafrechtelijke aansprakelijkheid

B. Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar
1. Strafrechtelijke aansprakelijkheid
a. De strafbepalingen inzake slagen en verwondingen
b. Sporten die slagen en verwondingen tot voorwerp hebben
c. Sporten naar aanleiding waarvan slagen en verwondingen plaatshebben
d. Opzettelijke slagen en verwondingen
e. Onopzettelijke slagen en verwondingen
f. Rechtspraak
g. Enkele bekende gevallen in de professionele sport
h. Wat met de wegverkeerscode?
2. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
a. Algemeen
b. De invloed van spelregels
c. Inherente risico’s van de sport
d. Rechtspraak
3. Bewijsmiddelen
a. Verklaringen van de scheidsrechter
b. Verklaringen van toeschouwers
c. Videobeelden

C. Aansprakelijkheid van de sportorganisator
1. Algemeen
2. Rechtspraak

V.Geselecteerde bibliografie

Bespreking van dit werk door de uitgever

Sportbeoefening houdt risico’s in. Ongevallen en blessures zijn niet vreemd aan de sport.
In deze uitgave behandelt de auteur de juridische aspecten van sportongevallen op een heldere maar toch beknopte wijze. In de eerste plaats onderzoekt hij de sociaal-juridische gevolgen van ongevallen in zowel de vrijetijdssport als de professionele sport. Dat aspect is vooral belangrijk wanneer een blessure of een ongeval werkonbekwaamheid met zich meebrengt of medische kosten noodzakelijk maakt.

In de tweede plaats komt de problematiek van de aansprakelijkheid voor sportongevallen aan bod. Het gaat daarbij in het bijzonder over de strafrechtelijke en de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van sportbeoefenaars en sportorganisatoren. Hierbij wordt zeer ruime aandacht besteed aan de casuïstiek van het Belgische recht in de verschillende sporttakken.

Sportbeoefenaars, sportbegeleiders, sportbestuurders en rechtspractici die met het onderwerp te maken hebben, zullen dankbaar gebruik kunnen maken van de aangeboden informatie.

Tweede herwerkte uitgave.  

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Nog dit: 

Slagen en verwondingen tijdens sportbeoëfening kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Sport- en spelregels impliceren de aanvraarding van een aantal risico's maar stellen het strafrecht niet buiten werking. De strafrechter oordeelt in concreto, waarbij er evenwel meerdere vrijspraken in de rechtspraak werden opgetekend.

Foutieve daden bij de sportbeöefening die schade verwekken vallen onder het klassiek aansprakelijksheidsrecht van artikel 1382 BW. Ook de sportbeoefenaar dient te handel volgens de algemene zorgvuldigheidsnorm.

Over de toepassing van deze regel is er in de rechtspraak zeker geen eensgezindheid.

Ondermeer blijft de vraag in de rechtspraak uiteenlopend beantwoord of de loutere schending van de spelregels, op zich reeds een onrechtmatige daad uitmaakt.

Hoewel de omvang van de schade geen criterium is bij beoordeling van de fout in het aansprakelijkheidsrecht, lijkt het er soms op dat extreme schade door rechters (manifest ten onrechte) als aanwijzing van fout wordt weerhouden.

Luis Alberto Suarez beet tijdens het het wereldkampioenschap voetbal in 2014 te Brazilië in de match Uruguay-Italië Giorgio Chiellini de schouder. Twee dagen later werd hij door de FIFA (Wereldvoetbalbond) geschorst voor vier maanden en voor negen officiële wedstrijden van de Uruguayaanse ploeg. Suarez had een verleden van geweld in de sport Iin 2010 zette Luis Alberto Suarez zijn tanden in de nek van Otman Bakkal. Zijn kanibalistische trek herhaalde hij in 2013 op Branislav Ivanovic.

Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) bevestigde de door de FIFA uitgesproken schorsing van Suarez.

Zie: Britt Weyts, Een aansprakelijkheidsdomper op de voetbalvreugde, RW 2014-2015, 42

Aangemaakt op: do, 19/08/2010 - 12:38
Laatst aangepast op: za, 06/09/2014 - 15:59

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.