-A +A

Ockhams scheermes in het leerstuk van de Belgische nalatigheidsinteresten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Samoy Ilse
Auteur: 
Stijns Sophie
Uitgever: 
die Keure
Jaargang: 
2012
ISBN nummer: 
9789048612727
Samenvatting

Vooraf een woordje uitleg over Ochams scheermes klik hier

Inhoudstafel tekst: 

WOORD VOORAF

INLEIDING
1. Doelstelling
2. Onderzoeksvragen
3. Methodologie
4. Structuur

DEEL 1. DE NALATIGHEIDSINTERESTEN RECHTSHISTORISCH BENADERD
Hoofdstuk 1. De moratoire interesten rechtshistorisch benaderd
Hoofdstuk 2. De compensatoire interesten rechtshistorisch
Eerste algemeen tussenbesluit

DEEL 2. DE NALATIGHEIDSINTERESTEN IN HET BELGISCHE VERBINTENISSENRECHT DE LEGE LATA: HET ONDERSCHEID TUSSEN MORATOIRE EN COMPENSATOIRE INTERESTEN
Hoofdstuk 1. Situering van de nalatigheidsinteresten in het Belgische verbintenissenrecht
Hoofdstuk 2. De moratoire en de compensatoire interesten
Tweede algemeen tussenbesluit

DEEL 3. DE NALATIGHEIDSINTERESTEN RECHTSVERGELIJKEND BENADERD
Hoofdstuk 1. Rechtsvergelijkend onderzoek naar de remedies voor de laattijdige betaling van een geldsom in Nederland
Hoofdstuk 2. Rechtsvergelijkend onderzoek naar de remedies voor de laattijdige betaling van een geldsom in Frankrijk
Derde algemeen tussenbesluit

DEEL 4. DE NALATIGHEIDSINTERESTEN IN HET BELGISCHE REGIME DE LEGE FERENDA: EEN UNIFORM REGIME VAN NALATIGHEIDSINTERESTEN
Hoofdstuk 1. Een evaluatie van de onderzoeksresultaten
Hoofdstuk 2. Ockhams scheermes in het leerstuk van de Belgische nalatigheidsinteresten: één soort van nalatigheidsinteresten

BESLUIT

BIBLIOGRAFIE

Beschrijving van dit werk door de uitgever

Een rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en fundamenteel theoretisch onderzoek naar het nut van het onderscheid tussen moratoire en compensatoire interesten in het actuele Belgische verbintenissenrecht

De laattijdige uitvoering van een verbintenis tot betaling van een geldsom wordt vergoed door nalatigheidsinteresten. In het Belgische verbintenissenrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen de moratoire (nalatigheids)interesten en de compensatoire (nalatigheids)interesten.

Dit onderscheid is gebaseerd op de aard van de verbintenis: geldschuld of waardeschuld. In navolging van De Temmerman en Samoy, onderzoekt de auteur of dit onderscheid, ingevoerd in 1842, nog steeds nuttig is in het actuele Belgische verbintenissenrecht.

Deze onderzoeksvraag wordt beantwoord vanuit drie verschillende invalshoeken. Via rechtshistorisch onderzoek wordt allereerst de oorsprong van dit onderscheid achterhaald. Vervolgens laat een studie van het huidige regime van de nalatigheidsinteresten toe te ontdekken hoe de moratoire en de compensatoire interesten zich tot elkaar verhouden. Tot slot wordt er aan de hand van een rechtsvergelijkend onderzoek een blik geworpen op het regime van de nalatigheidsinteresten in Nederland en Frankrijk.

Met de combinatie van deze onderzoeksresultaten en vanuit de drijfveer "pluritas non est ponenda sine necessitate" pleit de auteur voor een vereenvoudiging van het Belgische regime inzake nalatigheidsinteresten. Het onderzoek is een masterscriptie geschreven tijdens academiejaar 2010-2011 onder promotorschap van Prof. dr. Ilse Samoy. De auteur is momenteel assistent voor het Instituut voor Sociaal Recht aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Het onderzoek werd eervol vermeld op de uitreiking van de Ius Commune Prijs 2011.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: di, 01/05/2012 - 12:15
Laatst aangepast op: di, 01/05/2012 - 12:31

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.