-A +A

Nieuwe wijzigingen bij vereffening van vennootschappen: de wet van 19 maart 2012

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Braeckmans Herman
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2012-2013
Pagina: 
1482
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding

II. Benoeming van de vereffenaars door de algemene vergadering

III. Nieuwe bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van koophandel

IV. Alle waarborgen van rechtschapenheid

V. Veroordelingen van de vereffenaar: verduidelijking door de wetgever

VI. Handelingen tussen de benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan

VII. De alternatieve kandidaat-vereffenaar

VIII. De ondertekening van het eenzijdig verzoekschrift

IX. Geen boekhoudkundige staat

X. Uitspraak binnen vijf werkdagen en bevestiging (homologatie) van de benoeming bij gebreke van een uitspraak binnen deze termijn

XI. De rechtspersoon als vereffenaar

XII. Verplichtingen bij de neerlegging

XIII. Sanctie bij miskenning van de artikelen 184, 189bis of 190, § 1 W.Venn.

XIV. Het plan voor verdeling van activa onder de verschillende categorieën schuldeisers

XV. Ontbinding en vereffening in één akte

XVI. Wijziging inzake de periodieke verantwoordingsplicht van de vereffenaar: omstandige staat van de toestand van de vereffening (nieuw art. 189bis W.Venn.)

XVII. Integratie van het vereffeningsdossier in het vennootschapsdossier

 

XVIII. Slotbeschouwing

 

Bronvermeldingen:

• H. Braeckmans, Vereffening van vennootschappen buiten faillissement, Antwerpen, Intersentia, 2008

• H. Braeckmans, «Vereffening van vennootschappen: nieuwe bevoegdheid van de rechtbank van koophandel», RW 2006-07, 662-674; H. Braeckmans, «Art. 184 W.Venn.» in H. Braeckmans, K. Geens en E. Wymeersch (eds.), Comm.Venn., Mechelen, Kluwer, 2008

• H. Braeckmans, «Art. 189 – 189bis – 190 W.Venn.» in H. Braeckmans, K. Geens en E. Wymeersch (eds.), Comm.Venn., Mechelen, Kluwer, 2008, 8 p. en 60 p.;

• H. Braeckmans, «Vereffening van vennootschappen buiten faillissement na de wet van 2 juni 2006: de rechtspraak komt op gang» in H. Braeckmans, H. Cousy, E. Dirix, B. Tilleman en M. Vanmeenen (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen II, Antwerpen, Intersentia, 2010,

• H. Braeckmans, «De door de rechtbank aangewezen vereffenaar», RW 2010-11, 1604-1606;

• H. Braeckmans, en R. Houben, Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 819-854;

• K. Byttebier en K. Van de Gehuchte, «De wet van 2 juni 2006 tot verbetering van de vereffeningsprocedure: enkele eerste kanttekeningen», TRV 2007, 3-20;

• S. De Geyter, «Wet van 2 juni 2006 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen, teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren», TBH 2006, 1065-1067;

• K. Geens en R. Tas, «De nieuwe vereffeningsprocedure – nieuwe ontwikkelingen inzake aansprakelijkheid van bestuurders» in Recht in beweging, VRG Alumnidag 2007, Antwerpen, Maklu, 2007, 223-247;

• K. Geens en M. Wyckaert, m.m.v. C. Clottens, S. De Dier en F. Parrein, De vennootschap, Algemeen deel, Mechelen, Kluwer, 2011, 818-856;

• F. Hellemans, «De wet van 2 juni 2006: een voorstel tot reparatie en heroverweging», TRV 2008, 181-196;

• P. Jehasse «La loi du 2 juin 2006 modifiant le Code des sociétés en vue d’améliorer la procédure de liquidation: exposé des principes et analyse critique», DAOR 2007, nr. 81, p. 124-146;

• P. Jehasse, Manuel de la liquidation, Mechelen, Kluwer, 2007, 776 p.;

• J. Lambrechts, De vereffening van de BVBA en de NV in Reeks Notariële Praktijkstudies, Mechelen, Kluwer, 2007, 272 p.;

• E. Lechat, «Vereffeningsprocedure, wet van 2 juni 2006 tot verbetering van de vereffeningsprocedure», NJW 2007, 866-883;

• P. Malherbe, «Du liquidateur garanti probe», JT 2006, 753-756;

• G. Poppe, «De vereffening van vennootschappen. De wet van 2 juni 2006», Activa 2006, afl. 4, p. 36-51;

• M. Remans, «De vernieuwde vereffeningsprocedure ingevolge de wet van 2 juni 2006: van theorie naar de (prille) praktijk», TRV 2008, 151-180;

• E. Spruyt, «Vereffening «new look»: enkele voor de praktijk belangrijke aandachtspunten», Nieuwsbrief Notariaat 2007, nr. 1, p. 1-7;

• R. Tas en J. Vananroye, «Stottert de vereffeningswetgever? Enkele voorstellen tot bijsturing van de wet van 2 juni 2006 inzake de vereffeningsprocedure» in Jan Ronse Instituut (ed.), Overzicht nieuwe wetgeving vennootschappen 2007-2011, Antwerpen, Biblo, 2011, 259-285;

• J. Van Bael, «Standpunt! Help! Kafka!», TRV 2008, 145-150; R. Van Boven, «Ontbinding van vennootschappen: rechtbank van koophandel ziet voortaan toe op de vereffeningsprocedure», T.Not. 2006, 508-515;

• A. Verbeke en K. Lindemans, «Standpunt: ontbinding en vereffening in één dag niet langer mogelijk», TRV 2007, 496-503;

• A. Zenner en C. Alter, «La responsabilité des mandataires de justice d’entreprise» in Les responsabilités d’entreprise, Ed. du Jeune Barreau de Bruxelles, 2007, 287-308.

• T. Baart en V. Schoeters, «De vereffeningsprocedure vennootschappen anno 2012», Not.Fisc.M. 2012, 241-242.Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 11/05/2013 - 16:13
Laatst aangepast op: za, 11/05/2013 - 16:13

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.