-A +A

Natuurbehoudrecht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Recht en Praktijk
Publicatie
Auteur: 
Van Hoorick Geert
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk — Administratief en Publiek Recht', nr. 12. Kluwer, Mechelen, 2007, 60 p.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2007
Samenvatting

 

 

Inhoudstafel tekst: 

 Samenvatting
Inhoud:
Begrippen en situering;
Ontwikkelingen in het beleid;
Juridisch kader;
Doelstellingen, beginselen en planning van het natuurbeleid, en soorten maatregelen;
Bestuurlijke organisatie;
Zorgplicht en natuurtoets;
Bescherming van vegetatie en kleine landschapselementen;
Vrijwaring van de milieukwaliteit;
Bermbeheer;
Verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten;
Verbod op naaldbomen langsheen waterlopen;
Natuurlijke structuur;
Speciale beschermingszones (Natura 2000–netwerk);
Ramsargebieden;
Natuurreservaten;
Regionale landschappen;
Natuurrichtplannen;
Natuurinrichting;
Beheersovereenkomsten;
Natuurprojectovereenkomsten;
Verwerving,
onteigening,
recht van voorkoop en vervreemding;
Toegankelijkheid;
Subsidies en fiscale voordelen;
Gedwongen aankoop en schadevergoeding;
Handhaving.

Beschrijving van dit werk door de uitgever:

De 15 hoofdstukken behandelen steeds, op een systematische manier, een aparte deelthemathiek uit het natuurbehoudsrecht. De meeste aandacht gaat hierbij naar de regels inzake gebieds-, soorten en biotoopbescherming.

Er wordt in detail ingegaan op de manier waarop de internationale en Europese verplichtingen zijn geïmplementeerd binnen de toepasselijke Vlaamse en federale wet- en regelgeving. Het boek focust echter niet alleen op de klassieke thema’s uit het natuurbehoudsrecht, maar gaat ook nader in op andere deeldomeinen uit het milieu- en stedenbouwrecht die een belangrijke natuurbeschermende rol kunnen vervullen. Alle belangrijke rechtspraak omtrent de toepassing van het natuurbehoudsrecht is verwerkt. Het boek is op die manier een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die in aanraking komt met het natuurbehoudsrecht.

De wetgeving inzake natuurbehoud sensu stricto is complex en bestaat uit internationale verdragen, Europese richtlijnen, een Vlaamse wetgeving en een federaal luik voor de bescherming van het mariene milieu. Het natuurbehoud wordt in sterke mate gestuurd door Europese richtlijnen die de afbakening van een Europees ecologisch netwerk vooropstellen. Daarnaast bevat het Vlaamse natuurbehoudsrecht een eigen juridisch instrumentarium voor het Vlaamse Gewest, met de afbakening van een Vlaams Ecologisch Netwerk, het erkennen en subsidiëren van natuurreservaten, de natuurvergunning,... De wetgeving inzake bos, landschap, jacht en riviervisserij is minder gelaagd. Ook al is bijvoorbeeld de bescherming van bossen een thema met een uitgesproken mondiaal karakter, toch heeft dat zich niet vertaald in een specifieke internationale of Europese boswetgeving. Bepaalde onderdelen van het milieurecht hebben dan weer wel een uitgesproken Europese inslag, zoals bijvoorbeeld het instrument van de milieuvergunning of het regime inzake milieueffectenrapportage. Ook de zeevisserij is een internationaal thema bij uitstek, dat binnen Europa wordt aanzien als een exclusieve Europese bevoegdheid.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 13/02/2016 - 21:06
Laatst aangepast op: za, 13/02/2016 - 21:06

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.