-A +A

Naar een abstracte schadebegroting?

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Onderdeel van de bijdrage De Indicatieve Tabel 2012: van (te) normerend naar betwist?
Publicatie
Auteur: 
Vansweevelt T
Auteur: 
Weyts B
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2014-2015
Pagina: 
243
Samenvatting
I. Naar een abstracte schadebegroting?

A. Onderscheid tussen abstract schadebegrip en abstracte schadebegroting

3. recht op integrale schadeloosstelling en beoordeling door de feitenrechter van de schade in concreto waarbij betracht de toestand van de schadelijder zo goed terug te plaatsen in de toestand waarin het zich bevond vóór het schadegeval.

De schadeloosstelling moet volledig én passend zijn.

4. Onderscheid gemaakt door E. Dirix om tussen een abstract schadebegrip enerzijds en een abstracte schadebegroting anderzijds.

Het abstracte schadebegrip is de schade die zich «in een normaal geval» voordoet, zonder rekening te houden met de bijzondere aspecten die typerend zijn voor een specifiek slachtoffer in een concreet schadegeval. Het abstracte schadebegrip wordt niet gehanteerd in het Belgisch recht.

I. Naar een abstracte schadebegroting?
A. Onderscheid tussen abstract schadebegrip en abstracte schadebegroting
3. recht op integrale schadeloosstelling en beoordeling door de feitenrechter van de schade in concreto waarbij betracht de toestand van de schadelijder zo goed terug te plaatsen in de toestand waarin het zich bevond vóór het schadegeval.

De schadeloosstelling moet volledig én passend zijn.
4. Onderscheid gemaakt door E. Dirix om tussen een abstract schadebegrip enerzijds en een abstracte schadebegroting anderzijds.
Het abstracte schadebegrip is de schade die zich «in een normaal geval» voordoet, zonder rekening te houden met de bijzondere aspecten die typerend zijn voor een specifiek slachtoffer in een concreet schadegeval. Het abstracte schadebegrip wordt niet gehanteerd in het Belgisch recht.

De abstracte schadebegroting is de bepaling van de schade door de rechter met ruimte voor objectivering. Bij de bepaling van de schade mag de rechter vertrekken van de idee dat een bepaalde onrechtmatige daad steeds een bepaalde schade veroorzaakt, zonder dat de omvang ervan in concreto moet worden vastgesteld, rekening houdende met de concrete omstandigheden, onverminderd de vrijheid van de partijen om te bewijzen dat de werkelijke schade kleiner of groter is.. Deze wijze van schadebegroting behoort wel tot het Belgisch positief recht.
 

 
Veel rechters volgen de indicatieve tabel bij de begroting van schade. Maar verliest de indicatieve tabel niet haar indicatief karakter en wordt ze niet eerder normerend dan richting gevend. Deze vraagstelling wordt in deze bijdrage door de auteur behandelt.

 De Vlaamse Orde stelt de indicatieve tabel beschikbaar op har website:

pdfIndicatieve tabel 2012 8.1.2013 *.pdf  

 

 

 

Indicatieve tabel 2012 via Orde Express  

 

 

Inhoudstafel tekst: 

 

Inhoud van de indicatieve tabel 2012

INDICATIEVE TABEL - VERSIE 2012

Hoofdstuk I. Schade aan voorwerpen en kosten
1. Voertuigschade
2. Verplaatsingskosten
3. Administratiekosten
4. Kledijschade
5. Medische kosten voor en na de consolidatie

Hoofdstuk II. Schade aan personen
I. De deskundigenopdracht
II. De tijdelijke schade
III. De blijvende schade
IV. Het overlijden

Hoofdstuk III. Interest en provisie

Bijlage: drie voorbeelden

Tableau indicatif - version 2012

Chapitre Ier. Dommage aux choses et frais
1. Dommage aux véhicules
2. Frais de déplacement
3. Frais administratifs
4. Préjudice vestimentaire
5. Frais médicaux ante et post consolidation

Chapitre II. Dommage aux personnes
I. La mission d'expertise
II. Les préjudices temporaires
III. Les préjudices permanents
IV. Le décès

Chapitre III. Intérêts et provisions
1. Intérêts compensatoires
2. Intérêts moratoires
3. Provisions

Annexe: trois exemples

De indicatieve tabel: de belangrijkste innovatie in het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht sinds 1804?
door Dries Simoens

1. Ergens tussen "een volledig en juist passend herstel" en "the damages lottery"
2. Analyse van de indicatieve tabel 2012
3. Naschrift, tevens vooruitblik

L'incapacité personnelle et la nouvelle arborescence des préjudices
par Pierre Lucas

Introduction
1. Les concepts
2. Une nouvelle arborescence des préjudices
3. Une nouvelle mission

Persoonlijke ongeschiktheid en een nieuw stramien ter bepaling van de schade
door Pierre Lucas en Ludo Jonckheer

Inleiding
1. De begrippen
2. Een nieuw stramien voor evaluatie van de schade
3. Een nieuwe opdracht

Intérêts et provisions
par Jean-Luc Fagnart

Introduction
Chapitre I. Les indemnités provisionnelles
Chapitre II. Les intérêts
Chapitre III. L'imputation des indemnités provisionnelles

Aandachtspunten en reflectie vanuit de praktijk
door Hilde Ulrichts

1. Rentevoet vergoedende interest, berekening 217
2. Intérêts compensatoires: taux d'intérêt? Calcul de capitalisation: taux d'escompte?
3. Toemaatjes

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 11/10/2014 - 03:03
Laatst aangepast op: za, 11/10/2014 - 03:03

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.