-A +A

Modellen voor de kantoororganisatie

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
OVB
Uitgever: 
OVB
Jaargang: 
2018
Samenvatting

Deze modellen voor kantoororganisatie werden gebundeld en exclusief ter beschikking gesteld door de OVB aan de Vlaamse advocaten, als nuttig en vrijblijvend werkinstrument.

Met die dynamische verzameling tracht zij de juridische actualiteit voor de advocatuur te implementeren. De modellen die die in deze eerste editie van de collectie worden aangeboden aanbieden, zijn nog niet volledig en zullen permanent verder worden aangevuld.

Zo bevat de bundel modellen over de nieuwe witwaspreventiewet en de GDPR die u helpen uw wettelijke verplichtingen na te komen.
Om bijvoorbeeld aan de wettelijke plicht tot identificatie en verificatie van de identiteiten van de cliënt van de advocaat, de lasthebber van de cliënt en de uiteindelijke begunstigde van de cliënt te voldoen, zitten de witwasmodellen, modelbrieven en modelformulieren identificatie cliënt en diens lasthebber en uiteindelijke begunstigde in de modellenverzameling vervat.

Wanneer een advocaat geconfronteerd wordt met geldmiddelen, uit te voeren verrichtingen of feiten waarvan hij u weet, vermoedt of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moet de advocaat zijn stafhouder daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Dat kan met het model van begeleidende brief aan de stafhouder en door invulling van het model meldingsformulier.

Advocaten zijn niet verplicht om de aangeboden modellen te gebruiken en kunnen perfect hun eigen modellen opstellen en gebruiken. De aangeboden modellen moeten bovendien aangepast aan de specifieke omstandigheden en betrokken personen.

De Orde van Vlaamse Balies is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden modellen.

De Vlaamse advocaten kunnen hun persoonlijk paswoord de modellenverzameling consulteren op het privaat luik van de OVB via deze link.
 

Inhoudstafel tekst: 

 

Deel I. Toegang tot het beroep, stage en vorming 6
1. Stage 7
1.1 Modelcontract stageovereenkomst 7
1.2 Verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs 14
1.3 Vertrouwelijke verklaring aan de stafhouder 17
1.4 Verzoek tot inschrijving op het tableau 18
1.5 Eindverslag van de stagiair 20
1.6 Eindverslag van de stagemeester 25
1.7 Verslag van de voorzitter BJB of bij delegatie 31
2. Bekwaamheidsproef 32
2.1 KB van 24 augustus 1970 tot invoering van een afwijking van de voorwaarde van nationaliteit gesteld bij artikel 428 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van advocaat 32
2.2 Aanvraagformulier deelname bekwaamheidsproef 33
2.3 Toelichting: toegang van de onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie tot het beroep van advocaat dat zal worden uitgeoefend aan een Vlaamse balie 35
3. Permanente vorming 38
3.1 Evaluatieformulier 38
3.2 Aanwezigheidsattest voor de advocaat 40

Deel II. Uitoefening van het beroep van advocaat 41
1. Informatieverplichting 42
2. Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt (GDPR) 43
3. Witwaspreventie 50
3.1 Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten 50
3.2 Afdeling III.1.2 Witwaspreventie van de Codex Deontologie voor Advocaten 51
3.3 Nationale lijst van personen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen worden bevroren in het kader van de strijd tegen de financiering van het terrorisme 52
3.4 Nota identificatie van de cliënt – natuurlijke persoon die persoonlijk aanwezig is 53
3.5 Modelbrief: identificatie van de cliënt – natuurlijke persoon die niet persoonlijk aanwezig is 54
3.6 Modelbrief: identificatie van de cliënt – rechtspersoon 55
3.7 Modelformulier identificatie cliënt – natuurlijke persoon 56
3.8 Modelformulier identificatie cliënt – rechtspersoon 57
3.9 Modelbrief: identificatie lasthebbers van cliënt – natuurlijke persoon 60
3.10 Modelbrief: identificatie lasthebbers van cliënt – rechtspersoon 61
3.11 Modelformulier identificatie lasthebber(s) van de cliënt – natuurlijke persoon 62
3.12 Modelformulier identificatie lasthebber(s) van de cliënt – rechtspersoon 63
3.13 Modelbrief: identificatie uiteindelijke begunstigde(n) van cliënt – natuurlijke persoon 65
3.14 Modelbrief: identificatie uiteindelijke begunstigde(n) van cliënt – rechtspersoon 66
3.15 Modelbrief: identificatie uiteindelijke begunstigde(n) van cliënt – natuurlijke persoon / brief aan raadsman 67
3.16 Modelbrief: identificatie uiteindelijke begunstigde(n) van cliënt – rechtspersoon / brief aan raadsman 68
3.17 Modelformulier identificatie uiteindelijke begunstigde(n) van de cliënt – natuurlijke persoon 69
3.18 Modelformulier identificatie uiteindelijke begunstigde(n) van de cliënt – rechtspersoon 70
3.19 Modelformulier identificatie van andere personen die tussenkomen in de verrichting of in de feiten - natuurlijke persoon 72
3.20 Modelformulier identificatie van andere personen die tussenkomen in de verrichting of in de feiten - rechtspersoon 73
3.21 Model begeleidende brief aan de stafhouder 75
3.22 Model meldingsformulier aan de stafhouder 76
3.23 Modelbrief: melding van de stafhouder aan de CFI 84
3.24 Aandachtspunten voor advocaten betreffende witwaspreventie en de strijd tegen de financiering van terrorisme 85
3.25 10 stappen-handleiding witwaspreventie 86
3.26 Informatiebrochure 87
3.27 Beslissingsboom I – aanknopen van een zakelijke relatie met een nieuwe, rechtstreekse cliënt – natuurlijke persoon 88
3.28 Beslissingsboom II – aanknopen van een zakelijke relatie met een nieuwe, rechtstreekse cliënt – entiteit 89
3.29 Beslissingsboom III – identificatie van (een) uiteindelijke begunstigde(n) (in opmaak) 90
3.30 Vragenlijst 91
4. Juridische tweedelijnsbijstand 92
4.1 Aanvraagformulier juridische tweedelijnsbijstand (NL) 92
4.2 Aanvraagformulier juridische tweedelijnsbijstand (FR) 96
4.3 Aanvraagformulier juridische tweedelijnsbijstand (DU) 100
4.4 Aanvraagformulier juridische tweedelijnsbijstand (ENG) 104
4.5 Rechtsplegingsvergoeding na afsluiten en uitbetaling BJB-dossier 108
4.6 Formulier voor de voor de indiening van een verzoek om rechtsbijstand in een andere lidstaat van de Europese Unie (NL) 109
4.7 Formulier voor de voor de indiening van een verzoek om rechtsbijstand in een andere lidstaat van de Europese Unie (FR) 116
5. Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering (GCR) 117
5.1 Verzoekschrift erelonen – saisine 117
5.2 Verzoekschrift dekking 124
6. Detacheringsovereenkomst 129
7. Aanhef antwoordbrief aan bedrijfsrevisor 132

Deel III. Organisatie van het kantoor 133
1. Statuten van een advocatenvennootschap 134
1.1 Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 134
1.2 Eenpersoonsbvba 141
1.3 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 151
2. Overeenkomst samenwerkingsverband / medewerkersovereenkomst 159
2.1 Groepering van advocaten 159
2.2 Associatie van advocaten 162
2.3 Medewerkersovereenkomst 166
3. General Data Protection Regulation (GDPR) 171
3.1 Aangifteformulier datalek 171
3.2 Privacyverklaring 176
3.3 Verwerkersovereenkomst 181
3.4 Vereenvoudigd register dataverwerking intern gebruik 186
3.5 Vereenvoudigd template voor het permanente dataverwerkingsregister 191

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 01/03/2018 - 12:25
Laatst aangepast op: do, 01/03/2018 - 12:25

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.