-A +A

Militair tuchtrecht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Militair tuchtrecht. Een kritische analyse
Publicatie
Auteur: 
Gerts R
Uitgever: 
die Keure
Jaargang: 
2010
ISBN nummer: 
9789048606351
Samenvatting

Militairen zijn onderworpen aan een door de overheid uitgevaardigde tuchtregeling. Die voorziet in de mogelijkheid tot bestraffing van gedrag wegens miskenning van de beroepsplichten.

Bijzonder aan de militairen is dat zij, in tegenstelling tot andere ambtenaren, onderworpen zijn aan twee tuchtstelsers met ieder een eigen finaliteit. Het gaat om de tuchtregelingen die doorgaans de "kleine tucht" en de "grote tucht" worden genoemd.

Dit boek biedt onder meer een antwoord op de volgende onderzoeksvragen:
1.Is er nood aan een bijzonder militair tuchtstelser?
2.Zijn de regelingen van de "kleine tucht" en van de "grote tucht" wettig?
3.Bieden de regelingen voldoende rechtsbescherming?
4.Zijn de regelingen effectief?
 

Inhoudstafel tekst: 

INLEIDING

DEEL I: INLEIDING TOT HET MILITAIR TUCHTRECHT

Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Voorafgaande beschouwingen: het tuchtbegrip, de functies van het tuchtrecht, de krachtlijnen van het militair tuchtrecht, de definitie van de "kleine tucht" en van de "grote tucht" en de niet-tuchtrechtelijke operationele tuchthandhaving
Hoofdstuk 3. De opdrachten van de krijgsmacht, de specificteit van het militaire ambt en van het militaire tuchtstatuut
Hoofdstuk 4. De beperking van de fundamentele rechten en vrijheden van de militair
Hoofdstuk 5. De band tusssen het (militair) tuchtrecht en het (militair) strafrecht
Hoofdstuk 6. Een beperkt rechtsvergelijkend onderzoek
Hoofstuk 7. De (militaire) ordemaatregelen en de (militaire) maatregelen van inwendige orde
Hoofdstuk 8. Conclusies

DEEL II: DE "GROTE TUCHT"

Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. De evolutie van de "grote tucht"
Hoofdstuk 3. De "grote tucht" voor de inwerkingstrede van de militaire rechtspositiewet van 2007
Hoofdstuk 4. De "grote tucht" na de inwerkingtreden van de militaire rechtspositiewet van 2007
Hoofdstuk 5. Conclusies

DEEL III: DE "KLEINE TUCHT"

Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Evolutie
Hoofdstuk 3. De totstandkoming, de doelstellingen en de krachtlijnen van de tuchtwet en de delegaties van verordenende bevoegdheid
Hoofdstuk 4. De wijzigingen aan de tuchtwet
Hoofdstuk 5. Het toepassingsgebied
Hoofdstuk 6. De tuchtergrijpen
Hoofdstuk 7. De tuchtstraffen
Hoofdstuk 8. De bevoegdheid tot tuchthandhaving
Hoofstuk 9. De tuchtrechtpleging, de kennisgeving en de formele motivering van tuchtstraffen
Hoofdstuk 10. Het recht van verdediging en de beginselen van behoorlijk bestuur
Hoofdstuk 11. De uitvoering, de inschrijving en de uitwissing van de tuchtstraffen
Hoofdstuk 12. De rechtsbescherming van de militair
Hoofdstuk 13. Conclusies

EINDBESLUITEN

BIBLIOGRAFIE


Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 05/07/2014 - 10:37
Laatst aangepast op: za, 05/07/2014 - 10:50

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.