-A +A

Milieucriminaliteit: waardering van wederrechtelijk verworven vermogensvoordelen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Billiet C.M.
Auteur: 
Rousseau
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2012-2013
Pagina: 
482
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

I. Inleidend
II. Het normatieve kader: de wet toegelicht door de cassatierechtspraak
A. Algemene situering
Tabel 1. Vergelijking tussen de penale en bestuurlijke voordeelontneming
B. Wat hoe te waarderen?
C. Wie doet wat? De taakverdeling tussen parket, zetel en experten
III. De waardering in de praktijk
A. Algemeen beeld
B. De waarderingspraktijk in eerste aanleg
1° Vermeden kosten
a) Illegaal opgepompt grondwater
2° Illegale inkomsten
a) Schendingen van machtigingsplichten
C. De waarderingspraktijk in beroep
Tabel 2. Voordeelontneming (VOM) in beroep: vermeden onkosten en illegale inkomsten
Tabel 3. Voordeelontneming (hierna: «VOM») in beroep: types vermeden onkosten en illegale inkomsten
IV. Bespreking
V. Tot slot: wat verder ter tafel moet liggen

Geciteerde bronnen

• Wet van 17 juli 1990 tot wijziging van de artikelen 42, 43 en 505 van het Strafwetboek en tot invoeging van een artikel 43bis in hetzelfde Wetboek (BS 15 augustus 1990) (inwerkingtreding op 25 augustus 1990).
• Corr. Gent 17 juni 1993, TMR 1994, 281;

• Corr. Gent 21 juni 1993, TMR 1994, 260;

• Corr. Gent 16 september 1993, TMR 1994, 281;

• Corr. Gent 1 maart 1994, TMR 1994, 282.

• M. Faure, «De verbeurdverklaring van vermogensvoordelen bij milieudelicten (noot onder Corr. Gent 10 mei 1994), TMR 1994, (267), nr. 2.

• A. De Nauw, «De voordeelontneming. Een eerste evaluatie van de wet en van de rechtspraak» in Liber Amicorum José Vanderveeren, Brussel, Bruylant, 1977, 37-54 ;

• M. Faure, «Recente ontwikkelingen in de rechtspraak inzake de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen bij milieudelicten», TMR 1997, 250-262 (hierna: «Faure (1997)»);

• M. Faure en T. De Roos, «De ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel in Nederlandse en Belgische milieustrafzaken» in M. Faure en K. Deketelaere (eds.), Ius Commune en milieurecht. Actualia in het milieurecht in België en Nederland, Antwerpen, Intersentia, 1997 ;.

• C.M. Billiet en S. Rousseau, «Milieucriminaliteit: verbeurdverklaring van wederrechtelijk verworven vermogensvoordelen in cijfers», T.Strafr. 2012, 17 p., ter perse (hierna: «Billiet en Rousseau (2012)»).

• C.M. Billiet, S. Rousseau, A. Balcaen, R. Meeus, K. Styns, G. De Meyer, T. Vander Beken en L. Lavrysen, «Milieurechtshandhaving: een databestand voor onderzoek naar de penale en bestuurlijke sanctioneringspraktijk», TMR 2009, 128-150

• C.M. Billiet, S. Rousseau, A. Balcaen, R. Meeus, K. Styns, G. De Meyer, T. Vander Beken en L. Lavrysen, «Milieucriminaliteit in handen van strafrechters en beboetingsambtenaren: feiten uit Vlaanderen en Brussel», Milieu en Recht 2009, 342-349;

• C.M. Billiet, T. Vander Beken, S. Rousseau, A. Balcaen, R. Meeus, K. Styns, G. De Meyer en L. Lavrysen, «Milieucriminaliteit: feiten omtrent bestraffing», Panopticon 2009, 69-75;

• C.M. Billiet, «Bestraffing van milieucriminaliteit: de beboetingsambtenaar als derde speler op het veld» in L. Lavrysen (ed.), Het milieuhandhavingsdecreet in de praktijk. Een jaar nieuwe milieuhandhavingspraktijk onder de loep, Brugge, die Keure, 2010, 83-132;

• C.M. Billiet, S. Rousseau, R. Meeus en A. Balcaen, «Minnelijke schikkingen voor milieumisdrijven in Vlaanderen», Panopticon 2010, 78-84;

• T. Blondiau en S. Rousseau, «The Impact of the Judicial Objective Function on the Enforcement of Environmental Standards, Journal of Regulatory Economics 2010, 37 (2), 196-214;

• C.M. Billiet, T. Blondiau en S. Rousseau, «Milieucriminaliteit in het beleid van de strafrechter. Bestraffen tussen Haus en Brundtland», RW 2010-11, 898-931;

• C.M. Billiet en N. Broeckhoven, «De milieustrafrechter en toekomstbeveiliging: praktijkprofiel van het exploitatieverbod», Nullum Crimen 2011, 101-126;

• C.M. Billiet en S. Rousseau, «How Real is the Threat of Imprisonment for Environmental Crime?», European Journal of Law and Economics 2012, 16 p., DOI 10.1007/s10657-011-9267-2.

www.environmental-lawforce.be.

• Decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI «Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen».

• Parlementaire voorbereiding: ontwerp van decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI «Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen», Parl.St. Vl.Parl. 2006-07, nr. 1249/1, p. 58-59 (memorie van toelichting).

• Cass. 8 november 2005, AR P.05.0996.N.

• Cass. 10 januari 2012, AR P.11.0938.N.

• Cass. 18 oktober 2011, AR P.11.0201.N,

• Parl.St. Kamer, 1989-90, nr. 987/1, p. 3-4).

• Cass. 14 december 1994, AR P.94.1033.F (AJT 1994-95, 417, noot P. Van Caenegem, R.Cass. 1995, 98, noot P. Van Caenegem, RW 1996-97, 850, noot A. Vandeplas);

• Cass. 18 februari 1997, AR P.96.0295.N (RW 1997-98, 300, noot A. Vandeplas);

• Cass. 10 februari 1999, AR P.98.0826.F (R.Cass. 1999, 338, noot G. Stessens);

• Cass. 29 mei 2001, AR P.00.1434.N (T.Strafr. 2002, 37, noot G. Stessens);

• Cass. 27 september 2006, AR P.06.0739.F, concl. D. Vandermeersch (T.Strafr. 2007, 41, noot J. Van Gaever, NC 2008, 58, noot J. Rozie);

• Cass. 2 oktober 2007, AR P.07.0546.N;

• Cass. 13 november 2007, AR P.07.0929.N (NC 2008, 201, noot F. Francis);

• Cass. 14 mei 2008, AR P.08.0188.F, concl. D. Vandermeersch;

• Cass. 27 mei 2009, AR P.09.0240.F, concl. D. Vandermeersch (NC 2010, 179, noot J. Rozie, RW 2010-11, 570-573, noot T. Vandromme);

• Cass. 2 maart 2010, AR P.09.1726.N;

• Cass. 14 april 2010, AR P.10.0255.F;

• Cass. 9 februari 2011, AR P.10.1616.F;

• Cass. 18 oktober 2011, AR P.11.0201.N (T.Strafr. 2011, 441, noot B. Meganck);

• Cass. 10 januari 2012, AR P.11.0938.N.

• Cass. 2 oktober 2007, AR P.07.0546.N

• Cass. 14 april 2010, AR P.10.0255.F

• Cass. 17 juni 2003, AR P.03.0611.N;

• Cass. 22 oktober 2003, AR P.03.0084.F, concl. J. Spreutels (Journ.proc. 2003, 18, noot Ph. T., JT 2004, 360, noot E. Boigelot, JLMB 2004, 336, noot F. Roggen, RW 2004-05, 416, noot A. De Nauw, TBH 2004, 199, noot O. Creplet, T.Strafr. 2004, 167, noot G. Stessens, TFR 2004, 139, noot J. Speecke, RCJB 2005, 83, noot M. Beernaert, RGCF 2005, 101, noot H. Louveaux);

• Cass. 27 mei 2008, AR P.08.0362.

• N; Cass. 23 november 2010, AR P.10.1371.N (RW 2011-12, 367, noot B. De Smet);

• Cass. 27 mei 2008, AR P.08.0362.N.

• Corr. Gent 15 november 2005, TMR 2006, 280;

• Corr. Ieper 13 februari 2006, TMR 2007, 56.

• Corr. Gent 7 februari 2005, TMR 2005, 305

• C.M. Billiet en S. Rousseau, «De hoogte van strafrechtelijke boetes. Een rechtseconomische analyse van milieurechtspraak (1990-2000) van het Hof van Beroep te Gent», TMR 2003, 120-134

• Zeer talrijke verwijzingen naar onuitgegeven rechtspraak van de correctionele rechtbanken

 

 


 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 18/11/2012 - 17:53
Laatst aangepast op: zo, 18/11/2012 - 17:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.