-A +A

Mevrouw/Mijnheer de wet betreffende de transseksualiteit

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Morbé Eric
Uitgever: 
UGA
Jaargang: 
2008
ISBN nummer: 
9789067689335
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

1. Historiek bij de wet
2. Schema van de wet
3. Inhoudelijke bespreking
A. Algemene bepaling - grondwettelijke rechtsgrond
B. Wat is transseksualiteit en wat is het niet?
- Cross-dressing (travestie)
- Transgenderisme
- Interseksualiteit - hermafroditisme - Klinefelter
- Transseksualiteit
C. Hoe verloopt de behandeling van de transseksueel? - Vereisten?
- Geen medische bepalingen in de wet
- Praktijk: verschillende stadia
D. De geslachtswijziging
- Nieuw art. 62bis B.W.
- Nieuw art. 62ter B.W.
- Nieuw hoofdstuk XXV in deel IV, boek IV Ger.Wb.
- Wet 9 mei 2007
- Gevolgen voor het huwelijk?
- De minderjarige transseksueel
E. De wijziging van de voornaam
- Wijziging art. 249 Wetboek Registratierechten
- Wijzigingen Wet 15 mei 1987 namen en voornamen
F. Nationaliteitsvereiste?
- Kan de aangifte van geslachtsaanpassing ook door een vreemdeling worden gedaan?
- Welk recht is van toepassing bij aangifte door een vreemdeling?
- Wat met de (voor)naamswijziging van een vreemdeling?
G. Overgangsmaatregel: wat met personen die reeds een geslachtsaanpassing hebben ondergaan vóór de inwerkingtreding van de wet?
4. Nuttige naslagwerken en sites

jaar uitgave 2008

formaat 24 x 16 cm vastbladig
 

Bespreking van het boek door de uitgever:

Dit werk is eigenlijk door recente wetgeving niet meer relevant.

"Elke Belg of elke in de bevolkingsregisters ingeschreven vreemdeling, die de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van geboorte, en die lichamelijk zodanig aan dat andere geslacht is aangepast als uit medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is, kan van die overtuiging aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand": de Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit voegde o.m. deze bepaling toe aan het Burgerlijk Wetboek. Inmiddels is de wetgeving versoepeld.

Ook het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, de Wet betreffende de namen en voornamen en het Wetboek van internationaal privaatrecht werden gewijzigd met het oog op erkenning van transseksualiteit.

Deze uitgave biedt inzicht over deze materie mbt de oude wetgeving. Eerst gaat de auteur dieper in op enkele vaak voorkomende, maar onderscheiden begrippen: gendertranspositie, cross-dressing, (pseudo-)travestie, fetisjistische travestie, transgenderisme, interseksualiteit, hermafroditisme, het Klinefeltersyndroom, transseksualiteit, ...

Daarna komen tal van fundamentele en praktische vragen aan bod: hoe verliepen de medische behandeling en de geslachtswijziging? Hoe werd de geboorteakte gewijzigd? Wat zegt de rechtspraak hierover? Wat moest de ambtenaar van de burgerlijke stand doen? Welke documenten en medische attesten werden voorgelegd? Was steeds een chirurgische ingreep nodig? Welke gevolgen had de aangifte voor het huwelijk, de afstamming, de minderjarige transseksueel, de identiteitskaart, het bevolkingsregister, ...? Hoe werd de voornaam gewijzigd en hoeveel kostte dat? Konden ook vreemdelingen een aangifte van geslachtsaanpassing doen? En tot slot: wat met personen die al een geslachtsaanpassing ondergingen vóór de inwerkingtreding van de wet?

Voor de huidige stand van wetgeving kunnen we stellen:

Sinds de nieuwe wet van mei 2017 is er geen sprake meer van verplichte medische ingreep of sterilisatie. Het volstaat vandaag dat de betrokkene naar de ambtenaar van de burgerlijke stand  gaat en verklaart dat hij er, sinds enige tijd, van overtuigd is dat het geslacht dat officieel geregistreerd is niet overeenkomt
met wat hij ervaart.
Hij ontvangt dan een brochure met meer informatie.

De procureur des Konings wordt op de hoogte gebracht van deze eerste stap en kan binnen een periode van drie maanden een advies uitbrengen. Na een
wachttijd van minimum drie - maximum zes – maanden, kan de betrokkene zijn aanvraag gaan bevestigen.

Daarbij moet hij aangeven dat hij zich bewust is van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van zijn beslissing.
De persoon kan ook zijn voornaam laten wijzigen. Wanneer de procureur des Konings een negatief advies uitbrengt, wordt de aanvraag geweigerd, maar de betrokkene kan in beroep gaan.
De nieuwe procedure staat open voor wie 16 jaar of ouder is.
De minderjarige moet bovendien een attest van een kinderpsychiater voorleggen, waaruit blijkt dat hij over het vermogen beschikt om die beslissing te nemen. Hij moet zich laten bijstaan door zijn ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Als die weigeren, kan hij zich wenden tot de familierechtbank.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar kunnen minderjarigen, los van de procedure van geslachtswijziging, hun voornaam laten veranderen.

Afstamming: een moeilijke kwestie
En hoe zit dat met de verwantschap als er kinderen zijn? Deze vraag stelt zich niet voor de kinderen die er al waren voor de wijziging.
Zo blijft een transseksuele vrouw (die vroeger man was) de vader
van de kinderen die zij kreeg voor haar geslachtswijziging. Voor de kinderen die geboren worden na de wijziging is het ingewikkelder.
Aangezien de transseksueel niet meer verplicht is zich te laten steriliseren kan hij nog kinderen krijgen volgens zijn geslacht uit het verleden.Een transseksuele man (vroeger vrouw) kan dus bevallen. Het is bijgevolg belangrijk met alle mogelijke situaties rekening te
houden, wetende dat de wetenschap nog kan evolueren. De algemene regel is dat het nieuw geregistreerde geslacht doorslaggevend is. De tabel toont de uitzonderingen.
 
 
meer info op het transgender-infopunt: telefoon 0800/96.316
 

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 06/08/2010 - 08:47
Laatst aangepast op: wo, 22/11/2017 - 13:31

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.