-A +A

Mandaten en benoemingen in vennootschappen modellen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Modellen voor het vennootschapsleven 2012
Publicatie
Auteur: 
De Clippel F
Auteur: 
Haeck T.
Auteur: 
Meeuwssen P
Auteur: 
Vandamme H
Auteur: 
Vermoesen B
Auteur: 
Verschelden P
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2012
ISBN nummer: 
9789046539507
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

1. Het bestuursmandaat 463
1.1. Benoeming of ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder – Notulen van de bijzondere algemene vergadering 465
1.2. Benoeming of ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder – Notulen van de bijzondere algemene vergadering – Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 469
1.3. Benoeming of ontslag van een statutaire zaakvoerder – Notulen van de algemene vergadering 470
1.4. Benoeming of ontslag van een statutaire zaakvoerder – Notulen van de buitengewone algemene vergadering – Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 474
1.5. Aanvaarding van het bestuursmandaat – Verklaring van zaakvoerder/bestuurder 475
1.6. Vernieuwing van het bestuursmandaat – Notulen van de bijzondere algemene vergadering 476
1.7. Vernieuwing van het bestuursmandaat – Notulen van de bijzondere algemene vergadering – Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 479
1.8. Kennisgeving van ontslag door de bestuurder/ zaakvoerder 480
1.9. Overlijden van een zaakvoerder/bestuurder – Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 481
1.10. aanstelling van een gedelegeerd bestuurder – Notulen van het bestuursorgaan 482
1.11. aanstelling van een gedelegeerd bestuurder – Notulen van het bestuursorgaan – Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 484
1.12. Vastlegging vergoeding bestuurder/zaakvoerder – Notulen van de bijzondere algemene vergadering 485
1.13. Factuur – Vergoeding voor bestuur door een rechtspersoon 489
1.14. Aanduiding van een vaste vertegenwoordiger – Notulen van het bestuursorgaan 490
1.15. Aanduiding van een vaste vertegenwoordiger – Beslissing van de enige zaakvoerder/bestuurder 492
1.16. Vaste vertegenwoordiger – kennisgeving door bestuursorgaan 493
1.17. Delegatie van bestuursbevoegdheden – Notulen van het bestuursorgaan (bestuurders/college
van zaakvoerders) 494
1.18. Delegatie van bestuursbevoegdheden – Beslissing van de enige zaakvoerder/bestuurder 496
1.19. Delegatie van bestuursbevoegdheden – Notulen bij onderhandse akte – Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 497
2. Werking van het bestuursorgaan 499
2.1. Uitnodiging tot een vergadering van het bestuursorgaan 501
2.2. Volmacht voor de vertegenwoordiging van een bestuurder/zaakvoerder op een vergadering van het bestuursorgaan 502
2.3. Notulen van een vergadering van het bestuursorgaan 503
2.3.1. Opstelling jaarrekening van een NV – Notulen van de raad van bestuur – jaarverslag 504
2.3.2. Opstellen jaarrekening van een NV – Notulen van de raad van bestuur – zonder jaarverslag 507
2.3.3. Opstellen jaarrekening van een BVBA – Notulen van het college van zaakvoerders – Jaarverslag 509
2.3.4. Opstellen jaarrekening van een BVBA – Notulen van het college van zaakvoerders – Zonder jaarverslag 511
2.3.5. Opstellen jaarrekening van een CVBA – Notulen van de raad van bestuur – Jaarverslag 513
2.3.6. Opstelling jaarrekening van een CVBA – Notulen van de raad van bestuur – Zonder jaarverslag 515
2.4. Opstelling jaarrekening – Beslissing van de enige zaakvoerder/bestuurder 517
2.4.1. Opstelling jaarrekening – Beslissing van de enige bestuurder/zaakvoerder – Jaarverslag 518
2.4.2. Opstelling jaarrekening – Beslissing van de enige bestuurder/zaakvoerder – Zonder jaarverslag 520
2.5. Jaarverslag van het bestuursorgaan 522
2.5.1. Jaarverslag van de NV 523
2.5.2. Jaarverslag van de BVBA 532
2.5.3. Jaarverslag van de CVBA 541
2.6. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel – Notulen van het bestuursorgaan 549
2.7. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel – Notulen van het bestuursorgaan – Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 551
2.8. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel – Beslissing van de zaakvoerder/bestuurder 552
2.9. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel – Beslissing van de zaakvoerder/bestuurder – Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 553
2.10. Halfjaarlijkse boekhoudkundige staat – Notulen van het bestuursorgaan 554
2.11. Halfjaarlijkse boekhoudkundige staat – Beslissing van de enige zaakvoerder of bestuurder 556
2.12. Belangenconflict – Notulen van het bestuursorgaan 558
2.13. belangenconflict – Bijzonder verslag van de zaakvoerder van een eenhoofdige BVBA 561
2.14. alarmbelprocedure – Bijzonder verslag van het bestuursorgaan 563
2.15. quasi-inbreng – Bijzonder verslag van het bestuursorgaan 565
2.16. Taakverdeling tussen de bestuurders of zaakvoerders – Notulen van het bestuursorgaan 567
3. Aanstelling van het directiecomité 569
3.1. Instelling directiecomité – Notulen van de raad van bestuur 571
3.2. Instelling directiecomité – Notulen van de raad van bestuur – Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 574
3.3. Ontslag en benoeming leden van het directiecomité – Notulen van de raad van bestuur 575
3.4. Uitnodiging vergadering van het directiecomité 577
3.5. Volmacht voor de vertegenwoordiging van een lid van het directiecomité op het directiecomité 578
3.6. Notulen van het directiecomité 579
3.7. Taakverdeling leden directiecomité – Notulen van het directiecomité 581
3.8. Belangenconflict – Notulen van het directiecomité 583
4. Aanstelling van het remuneratiecomité 587
4.1. Instelling remuneratiecomité – Notulen van de raad van bestuur 589
4.2. Instelling remuneratiecomité – Notulen van de raad van bestuur – Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 592
4.3. Ontslag en benoeming leden van het remuneratiecomité – Notulen van de raad van bestuur 593
4.4. Uitnodiging vergadering van het remuneratiecomité 595
4.5. Volmacht voor de vertegenwoordiging van een lid van het remuneratiecomité op het remuneratiecomité 596
4.6. Notulen van het remuneratiecomité 597
5. Het mandaat van commissaris 599
5.1. Benoeming van een commissaris – Notulen van de bijzondere algemene vergadering 601
5.2. Benoeming van een commissaris – Notulen van de bijzondere algemene vergadering – Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 604
5.3. Ontslag van een commissaris – Notulen van de bijzondere algemene vergadering 605
5.4. Ontslag van een commissaris – Notulen van de bijzondere algemene vergadering – Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 608
5.5. Quasi-inbreng van een Eenmanszaak – Controleverslag van de bedrijfsrevisor/Commissaris 609
5.6. Quasi-inbreng van aandelen – Controleverslag van de commissaris/bedrijfsrevisor 624
5.7. Quasi-inbreng van een onroerend goed – Controleverslag van de Commissaris/bedrijfsrevisor 632
5.8. Goedkeuring jaarrekening – Verslag van de bedrijfsrevisor/commissaris(sen) 639
5.9. Bijlage: staat actief/passief 641

Bespreking door de uitgever

De zakenwereld draait grotendeels rond papier. Dat wordt er niet minder op bij de oprichting van een vennootschap. Verslagen, notulen, stembrieven, volmachten, notariële akten, enz. staan dagelijks op het programma. Het boek Modellen voor het vennootschapsleven geeft een structureel overzicht van deze papieren doolhof waarmee NV’s, BVBA’s en CV’s geconfronteerd worden. Vanaf de oprichting over de algemene vergadering en fusies tot de ontbinding van deze drie vennootschapsvormen gaan we na welke formaliteiten u moet respecteren. Inclusief modellen voor het directiecomité. Deze uitgave is daarom ongetwijfeld de toeverlaat voor veel bedrijfsleiders, aandeelhouders/vennoten, commissarissen en notarissen.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 31/08/2012 - 20:20
Laatst aangepast op: vr, 31/08/2012 - 20:20

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.