-A +A

Lijfrente onder de vorm van een beding ten behoeve van een derde en lijfrente tot vergelding van bewezen diensten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Renotte D
Auteur: 
Quirynen Walter
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

I. LIJFRENTE IN HET ALGEMEEN
A. DEFINITIE VAN DE LIJFRENTE
1. Algemeen
a. Voorbeelden van definities
b. Kenmerken van de lijfrente
2. De plaats van de lijfrente in bet B. W.
3. De methodologische fout in bet B.W.
4. Het voorstel van LAURENT
5. De terminologische font in bet B.W.
B. LIJFRENTE ONDER BEZWARENDE TITEL
1. Overeenkomst onder bezwarende titel: artikel 1106 B.W.
2. Lijfrente onder bezwarende titel : artikel 1968 B. W.
C. LIJFRENTE OM NIET
1. Overeenkomsten om niet: artikel 1105 B.W.
2. Lijfrente om niet : artikel 1969 B. W.
a. De definitie van artikel 1969 B.W.
b. Is dit een kanscontract ?
c. De gevolgen van artikel 1969 B.W.
II. LIJFRENTE ONDER DE VORM VAN EEN BEDING TEN BEHOEVE VAN EEN DERDE
A. HET KADER VAN ARTIKEL 1973 IN HET B. W.
1. Algemeen verbintenissenrecht
a. Het basisprincipe van artikel 1165 B.W.
b. Partijen en derden
c. De werking van de overeenkomst
d. De uitzondering van artikel 1121 B.W.
e. Geldigheidsvoorwaarden van bet derdenbeding
f. Gevolgen
2. Artikel 1973 B.W.
a. De definitie van het B. W
b. De verhouding tussen artikel 1973 B.W. en artikel 1121 B.W. .
B. RECHTSVERHOUDINGEN
1. De hoofdovereenkomst : de verhouding tussen stipulant en promettant
2. De valutaverhouding : de verhouding tussen stipulant en derde
3. De verhouding tussen renteplichtige en de derde
III. LIJFRENTE TOT VERGELDING VAN BEWEZEN DIENSTEN
A. LIJFRENTE TOT VERGELDING VAN BEWEZEN DIENSTEN:
ALGEMEEN
B. HET VERBAND MET HET DERDENBEDING
1. Het juridisch verband
2. Het praktisch verband
IV. SLOT

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 28/06/2015 - 14:45
Laatst aangepast op: zo, 28/06/2015 - 14:46

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.