-A +A

Kroniek wegverkeersrecht 2014-2016: overzicht van de belangrijkste evoluties in de rechtspraak

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
De Roy Chris
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
1282
Samenvatting

 

Deze bijdrage geeft een overzicht van de belangrijkste rechterlijke uitspraken in het wegverkeersrecht voor de periode 2014-2016. De nadruk ligt op de jurisprudentie van het Hof van Cassatie en van het Grondwettelijk Hof. Met name wordt de invloed van deze arresten op de strafbaarstellingen van de Wegverkeerswet en van het Wegverkeersreglement nader geduid.

 

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding

II. Recente ontwikkelingen inzake de Wegverkeerswet

A. Art. 29 WVW

1e Verzachtende omstandigheden

2e Compensatie kosten herstelexamens en -onderzoeken

3e Aanwijzing van de overtredingen van het Wegverkeersreglement per graad

B. Art. 30 WVW

1e Overtredingen van de reglementering op het voorlopig rijbewijs

2e Lichaamsgebreken of aandoeningen

3e Sturen tijdens de verlenging van de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs

C. Artt. 34 en 35 WVW

D. Art. 38 WVW

1e Uitvoering van het rijverbod tijdens de weekends en feestdagen

2e Herstelexamens en -onderzoeken ten aanzien van niet-ingezetenen

3e Specifieke regeling bij herhaling

a) Temporele werking

b) Het opnieuw begaan van één of meer overtredingen uit «de korf»

c) De concrete straftoemeting van het rijverbod met toepassing van art. 38, § 6, tweede en derde lid WVW

E. Art. 42 WVW

F. Art. 49/1 WVW

G. Art. 52 WVW

H. Art. 59 WVW

I. Art. 62 WVW

J. Art. 63 WVW

K. Art. 65 WVW

L. Art. 67bis WVW

M. Art. 67ter WVW

III. Recente ontwikkelingen inzake het Wegverkeersreglement

A. Art. 2 Wegverkeersreglement

B. Art. 12 Wegverkeersreglement

C. Art. 16 Wegverkeersreglement

D. Art. 19 Wegverkeersreglement

E. Art. 24 Wegverkeersreglement

F. Art. 36 Wegverkeersreglement

G. Art. 49 Wegverkeersreglement

H. Art. 51 Wegverkeersreglement

IV. Recente evoluties in andere verkeersregelgeving en aanverwante materies

A. Antigoon en verkeer

B. Vaststelling van verkeersovertredingen en verwerking van persoonsgegevens

C. Zwaar vervoer

D. KB betreffende de inschrijving van voertuigen

E. Schorsing van de verjaring van de strafvordering

F. Verzet in de buitengewone termijn

Bronverwijzingen

• C. De Roy, «Een volgende stap in de strengere aanpak van verkeersovertreders: kritische analyse van de wet van 9 maart 2014», RW 2014-15, 3-19

• L. Brewaeys, «Wet van 9 maart 2014: belangrijke wijzigingen in de verkeerswetgeving», VAV 2014, afl. 5, 4-14

• Ph. Traest en N. De Nil, «Actualia wegverkeersrecht: de wet van 9 maart 2014 tot wijziging van de wegverkeerswet en de toepassing van Antigoon in het wegverkeersrecht» in Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2015, Brugge, die Keure, 2015, 63-89.

• Cass. 22 maart 2016, NC 2016, 358, VAV 2016, 271.

• Cass. 1 maart 2011, Pas. 2011, 675, conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger.

• L. Brewaeys, «Ruimere waaier aan bestraffingsmogelijkheden voor verkeersmisdrijven na Potpourri II», VAV 2016, 18-19.

• Pol. Gent 23 juli 2008, TGR-TWVR 2008, 288.

• Cass. 27 september 2016, AR P.16.0556.N (www.cass.be).

• Cass. 24 maart 2015, Pas. 2015, 799.

• Cass. 4 oktober 2016, AR P.15.0112.N (www.cass.be).

• Cass. 26 april 2016, AR P.15.1565.N (www.cass.be).

• GwH nr. 52/14 van 27 maart 2014, VAV 2014, 92.

• Cass. 26 januari 2016, VAV 2016, 65, noot C. De Roy.

• Cass. 1 april 2015, Pas. 2015, 898.

• Cass. 19 april 2016, AR P.15.1382.N (www.cass.be).

• Cass. 20 september 2016, AR P.15.0409.N (www.cass.be).

• Cass. 7 januari 2015, Pas. 2015, 47.

• GwH nr. 88/16 van 2 juni 2016, T.Pol. 2016, 115.

• Cass. 28 juni 2016, AR P.16.0280.N (www.cass.be).

• Cass. 27 april 2016, T.Pol. 2016, 83, noot D. Chichoyan.

• GwH 22 december 2016, arrest nr. 168/16, te raadplegen op http://www.const-court.be.

• A. Alexandre, «Le point sur la nouvelle législation du 9 mars 2014 et son entrée en vigueur», VAV 2015, 8.

• Cass. 27 september 2016, AR P.16.0556.N (www.cass.be).

• Corr. Antwerpen, afdeling Turnhout, 19 mei 2016, T.Pol. 2016, 118.

• Cass. 3 mei 2016, VAV 2016, 68.

• Cass. 30 juni 2015, AR P.15.0641.N, Arr.Cass. 2015, 1790.

• Cass. 7 december 2016, AR P.16.0650.F (www.cass.be).

• Pol. Halle 17 juli 2013, VAV 2014, afl. 1, 45, noot S. Evens en noot L. Brewaeys.

• Cass. 2 september 2015, VAV 2015, 69.

• Cass. 18 oktober 2016, AR P.15.0843.N (www.cass.be).

• Cass. 16 september 2014, Arr.Cass. 2014, 1905.

• Cass. 8 maart 2016, AR P.14.1300.N (www.cass.be).

• Cass. 5 april 2016, AR P.15.0005.N (www.cass.be).

• Cass. 15 november 2016, AR P.16.0811.N (www.cass.be).

• GwH nr. 49/14 van 20 maart 2014, BS 5 juni 2014

• GwH nr. 123/14 van 19 september 2014

• GwH nr. 45/16 van 17 maart 2016, te raadplegen op http://www.const-court.be.

• Cass. 26 november 2014, Pas. 2014, 2677.

• Cass. 23 december 2015, AR P.15.1332.F (www.cass.be).

• Cass. 27 september 2016, AR P.15.0783.N (www.cass.be).

• Cass. 11 september 2015, AR C.15.0006.F (www.cass.be)

• Cass. 15 november 2016, AR P.15.0989.N (www.cass.be).

• Cass. 8 maart 2016, AR P.15.1630.N (www.cass.be).

• Cass. 13 september 2016, AR P.15.1189.N (www.cass.be).

• Cass. 22 november 2016, AR P.14.1909.N (www.cass.be).

• Cass. 29 september 2015, AR P.14.0900.N (www.cass.be).

• Cass. 15 maart 2016, AR P.14.1608.N (www.cass.be).

• Cass. 26 november 2014, VAV 2016, 73.

• Cass. 17 september 2014, Arr.Cass. 2014, 1914.

• Cass. 7 september 2016, AR P.16.0456.F, onuitg.

• Corr. Brussel (46e k.) 18 februari 2016, onuitg., AR nr. 050444

• Pol. Oost-Vlaanderen, afdeling Sint-Niklaas, 27 oktober 2014, T.Pol. 2015, 15.

• Cass. 3 februari 2015, Arr.Cass. 2015, 279.

• Cass. 26 januari 2016, VAV 2016, afl. 3, 80.

• Cass. 11 december 2015, AR C.14.0559.F (www.cass.be).

• Cass. 24 februari 2015, Arr.Cass. 2015, 528.

• Cass. 8 november 2016, AR P.15.0444.N (www.cass.be).

• Cass. 7 januari 2016, AR C.15.0078.N (www.cass.be).

• Cass. 20 juni 2016, AR C.15.0076.F (www.cass.be).

• Cass. 20 december 2016, AR P.15.0794.N (www.cass.be).

• Cass. 31 mei 2016, AR P.16.0171.N (www.cass.be).

• Cass. 26 april 2016, AR P.15.1565.N (www.cass.be).

• Cass. 23 juni 2015, AR P. 13.1961.N (www.cass.be).

• Cass. 28 september 2015, AR C.15.0067.N (www.cass.be).

• A. Masset, «Preuves pénales irrégulières ou illégales: quelles conséquences en droit de la circulation routière?» in P. Lecocq en M. Dambre (eds.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2012, Brugge, die Keure, 2012, 149-190

• B. Devos en C. Bleret, «La jurisprudence Antigone en matière de roulage» in B. Devos, C. Bleret, J. Van Rossum, N. Simar, T. Papart, J. Marot, A. Bailleux en R. Alvarez Campa, Circulation routière et responsabilité, Limal, Anthemis, 2012, 7-46

• A. T’kint, «La preuve légale en matière de circulation routière et la Cour de cassation», JT 2013, 205-212

• P. Traest, «Het bewijs in het wegverkeerrecht en Antigoon» in P. Lecocq en M. Dambre (eds.), Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2012, Brugge, die Keure, 2012, 191-211

• K. Van De Moer, «De bloedproef en het wegverkeer: over Antigoon en het buitenbeentje van het wettelijke bewijs», T.Pol. 2014, 22-28.

• Cass. 14 mei 2014, NC 2015, 43, noot T. De Coster.

• Cass. 26 mei 2015, T.Strafr. 2015, 263, noot T. Decaigny.

• Corr. Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 31 mei 2016, onuitg.

• BS 18 maart 1993 (hierna: «Wet Bescherming Persoonlijke Levenssfeer»).

• Cass. 26 mei 2015, JT 2016, 707, noot Q. Van Enis.

• Cass. 13 december 2016, AR P.16.0682.N

• Cass. 13 december 2016, AR P.16.0909.N

• Cass. 13 december 2016, AR P.16.0786.N, Cass. 13 december 2016, AR P.16.0723.N, te raadplegen op www.cass.be.

• C. De Roy, «Inbreuken op de ADR-regelgeving inzake vervoer van gevaarlijke goederen over de weg blijven ook onder het KB van 28 juni 2009 wel degelijk strafbaar» (noot onder Cass. 10 september 2013), VAV 2013, 73-75.

• Cass. 15 december 2015, AR P.14.1161.N (www.cass.be).

• Cass. 6 oktober 2015, AR P.14.0632.N (www.cass.be).

• Cass. 16 juni 2015, AR P.14.0719.N, Arr.Cass. 2015, 1606.

• Cass. 9 maart 2016, AR P.15.1679.F., conclusie advocaat-generaal D. Vandermeersch, T.Strafr. 2016, 236, noot T. Decaigny.


Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 08/05/2017 - 11:23
Laatst aangepast op: ma, 08/05/2017 - 11:23

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.